Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Grup Emeklilik Planları

Allianz, kurumunuza özel sunduğu avantajlarla çalışanlarınızın / üyelerinizin daha iyi şartlarla emekli olmasına katkıda bulunuyor.

Günümüz koşullarında kurumların,çalışanlarının / üyelerinin motivasyonunu ve kurum bağlılığını artırması için, pazarda rekabet üstünlüğü sağlamaya yönelik ek faydalar sunması gerekli hale geldi. İşte bu noktada kurumların ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte bir ürün olarak Grup Emeklilik Planları geliştirildi.

Allianz, sizlere kurumunuzun özelliklerine ve her türlü katılıma olanak sağlayacak Emeklilik Planlarını sunuyor.

Kurumların insan kaynakları politikalarına ve çalışanların/üyelerin ihtiyaçlarına uygun Grup Emeklilik Planı sunulması konusunda uzman Allianz Kurumsal Emeklilik Pazarlama ekibi sizlere danışmanlık hizmeti veriyor.

Allianz Grup Emeklilik Planları hakkında bilgi ve danışmanlık hizmeti almak için kurumsal.emeklilik@allianz.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

Özellikler

1.Grup Emeklilik Sözleşmesinin Düzenlenmesi
Grup emeklilik sözleşmeleri, gruba bağlı bireysel veya işveren grup emeklilik sözleşmesi olarak düzenlenebilmektedir.

Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi, bir grup emeklilik planına bağlı olarak düzenlenen ve şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesidir.

İşveren grup emeklilik sözleşmesi, bir istihdam ilişkisine dayalı olarak veya katılımcı lehine bir sponsor kuruluş ile şirket arasında imzalanan ve katılımcı adına sponsor kuruluş tarafından katkı payı ödenen emeklilik sözleşmesidir. 

Kurumlarla düzenlenen emeklilik sözleşmelerine, 

 • Sadece kurum, çalışan adına katkı payı ödeyebilir.
 • Kurum ve çalışan belli oranlarda katkı payı ödeyebilir.
 • Sadece çalışan kendi adına katkı payı ödeyebilir.

2.Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Koşullar
Ödeyeceğiniz katkı payı tutarının üst limiti bulunmamaktadır.Grup Emeklilik Planına ödenecek katkı payları,

 • Aylık,
 • 3 Aylık,
 • 6 Aylık,
 • Yıllık   vadelerle belirlenebilir.

Belirlenen bu vadeler dışında da ödeme yapabilir. Plana ödenecek katkı payları,

 • Nakit Ödeme,
 • Banka Havalesi,
 • Kredi Kartı,
 • Otomatik Ödemeler,

gibi farklı ödeme araçlarıyla gerçekleşir.

Avantajlar

Çalışanlarınızı/Üyelerinizi bireysel emekliliğe dahil ederek, aktif çalışma hayatlarında düzenli birikim yaparak ilerleyen yaşlarda ek  emeklilik geliri elde etmelerine imkan tanımış olacaksınız.

Çalışanlarınız/Üyeleriniz için ücret artışı yerine bu artışın tamamı veya bir kısmıyla, çalışanlarınızın bireysel emeklilik hesaplarına katkıda bulunarak personel maliyetlerinde de tasarruf sağlayacaksınız.

Daha fazlasını görmek için kaydırın

  Ücretin %10'u kadar 
artış olması 
Ücretin %10'u kadar çalışan 
adına katkı payı ödenmesi  
Eski Brüt Ücret 2.000 TL  2.000 TL
Yeni Brüt Ücret 2.200 TL 2.000 TL
Ücret Artışı 200 TL 0 TL
Katkı Payı 0 TL 200 TL
İşveren SGK payı 
(%19,5)
39 TL 0 TL
 İşsizlik Primi İşveren Payı
(%2) 
4 TL 0 TL
Toplam Ek Maliyet (işveren) 243 TL 200,00 TL
Çalışanlarınız/Üyeleriniz adına ödediğiniz katkı payı tutarlarını, her bir çalışanınızın aylık brüt ücretinin %15’ine ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarına kadar, doğrudan gider yazarak kurumlar vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz.

Sunduğumuz Hizmetler

Grup Planı Açılmadan Önce Sunulan Hizmetler

 • Kurum yetkililerine bireysel emeklilik ve Grup Emeklilik Planları konusunda ayrıntılı bilgilerin verilmesi ve kuruma özel planların tasarlanması
 • Plana katılım koşullarının belirlenmesi
 • Katkı payı tutarları ve ödeme şeklinin belirlenmesi, birikimlere hak kazanma esasları ve sürelerinin tespit edilmesi, plan ile ilgili hakların kullanım esaslarının saptanması
 • Emeklilik yatırım fonu seçiminde danışmanlık hizmeti verilmesi
 • İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesi’nin hazırlanması

Grup Planı Açıldıktan Sonraki Hizmetler

Kurumlara yönelik:

 • Kurum yetkilileri ile düzenli gözden geçirme toplantıları düzenlenmesi
 • Genel Bilgilendirme: Katkı payı ve fon dağılımı değişikliği işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Grup Emeklilik Planı Raporu
 • Fon Performans Raporu

Çalışanlara yönelik:

 • Katılımcılara ‘Hoşgeldin’ aramaları
 • İnternet üzerinden değişiklik yapabilme imkanı
 • Hesap bildirim cetvelinin e-mail ile gönderimi
 • Fon bülteninin e-mail ile gönderimi
 • Ayrılma aktarım isteyen katılımcılara ve aracılara bilgilendirme yazıları (e-mail ve faks)
 • Medikal Asistans Hizmetleri

Sıkça Sorulan Sorular