Gizlilik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları

 

Allianz Sigorta A.Ş., Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. ve Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. (“Allianz Grubu”)  çağdaş sigortacılık ve bireysel emeklilik anlayışı, müşteri memnuniyeti ve müşteri bilgilerinin güvenliği odaklı hizmet felsefesi ile sigorta ve bireysel emeklilik işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda Allianz Grubu web sitesi bundan sonra "Website" olarak ifade edilecektir.

Website'den ürünler ve Allianz Grubu şirketleri ile ilgili bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri ile belirli ürünler için teklif ve satış yapılmaktadır.

İşbu Website yazılımına dair her türlü hakkı; Website’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, metin, imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Allianz Grubuna aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Website’nin ziyaret edilmesi veya Website’deki Hizmetler’den yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Websitesi ziyaret edene (“Kullanıcı”) hiçbir hak vermez. Kullanıcı, Website’yi ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Allianz Grubunun, Website vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

Kullanıcı, Website’yi ziyaret etmek ve kullanmakla, belirtilen fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, Website’de yer alan Allianz Grubuna ve/veya başka bir üçüncü şahsa ait, resimleri, metinleri, dosyaları, görsel ve işitsel imgeleri, ikon, veri tabanlarını, unvan, işletme adı, içerik ve yazılımı, ürün, tasarım, marka, patent, logo, ve benzeri her türlü bilgi, belge ve görselleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini, başka bir lisana çevirmeyeceğini, saklamayacağını veya herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, yüklemeyeceğini, teşhir etmeyeceğini, tahrip etmeyeceğini veya herhangi bir şekilde kullanmayacağını, Website’nin tamamı veya bir kısmını başka bir web sitesinde Allianz Grubunun izni olmadan kullanmayacağını, Allianz Grubu ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, Website’yi her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz olarak kullanmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

Website'ye girilen bilgilerin güvenliği açısından Allianz Grubu’nun sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Müşterilerimizin Website'ye ürün/hizmet başvurusu, bilgi güncelleme amaçlı girmiş oldukları bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

Allianz Grubu siteye üye olan müşterilerinin iletişim bilgilerini, müşterinin onayı ile Allianz Grubu’na bağlı olarak faaliyet gösteren satış kanalları; acente, broker, banka, direkt satış ofisleri ile her türlü tanıtım, reklam ve iletişim uygulamalarında paylaşabilecektir. Allianz Grubu bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklayabilecektir. Allianz Grubu’nun tabi olduğu düzenleyici kurumlar ve/veya yasama, yürütme organ ve mercileri müşteri bilgilerinin açıklanmasını istediğinde, Allianz Grubu bu bilgileri yalnızca gerekli yetkiler çerçevesinde açıklayacaktır.

Website'de yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Allianz Grubu’na aittir. Website'nin içerdiği üçüncü sahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Allianz Grubu şirketlerinde saklıdır.

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında, Website hakkında veya Website ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla şirketimiz sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Ek olarak bilgi alınmak istenen konularda şirketimize danışmakta tereddüt etmeyiniz.

Saygılarımızla,

Allianz Grubu