Jenerasyon olarak da bilinen kuşaklar, aynı dönemde doğan ve büyüyen insanların yaşadıkları çağın özelliklerine göre sınıflandırılması sonucunda oluşur. X, Y ve Z olarak adlandırılan bu kuşaklarda yaşayan toplulukların gelişimi, gelenek ve görenekleri, yaşam tarzı ve ilgi alanları birbirinden farklıdır.
XYZ Kuşak
Y kuşağından sonra ve Alfa kuşağından önce gelen kuşak Z’dir. Z kuşağının büyük bir bölümünün anne ve babaları X kuşağındadır. Küçük yaşlardan beri dijital ortamlarda gelişen Z kuşağı, teknoloji çağının merkezindedir. 
Genel olarak yapılan araştırmalar sonucunda Z kuşağının doğumlarının başlangıç ve bitiş yılları 1990 yılı ve 2010 yılı olarak belirlenmiştir. Bu yıllar kesin olmamakla birlikte farklı araştırma merkezlerine göre farklı yıllar belirlenebilir. Örneğin, Avustralya içerisinde çalışmalarına devam eden McCrindle Araştırma Merkezi ise Z kuşağının en fazla 15 yıllık bir sınır dahilinde doğan nesli kapsadığını ve 1995 ve 2009 yılları arasının bu kapsama dahil olduğunu açıklamıştır.
Z kuşağı

Dijital çağda büyüyen ve elektronik cihazlara diğer nesillere göre çok daha kolay bir şekilde erişim imkanı olan Z kuşağının özellikleri şunlardır:

 • Dijital cihazlarla çok fazla vakit harcama eğiliminde olan Z kuşağının ekrana bakma süreleri oldukça fazladır.
 • Z kuşağı, kendinden önceki nesillere göre daha az genç gebelik oranına sahiptir.
 • Z kuşağı, akademik hayatları ve iş düzenleri konusunda endişeye girme eğilimindedir.
 • Z kuşağı, ergenlik sürecinde daha fazla depresyona girme ya da diğer zihinsel sağlık sorunları ile karşılaşma eğilimindedir.
 • Dikkat eksikliği ya da odaklanamama gibi problemleri yaşama olasılıkları yüksektir.
 • Z kuşağının diğer kuşaklara göre daha özgür ve özel bir birey olarak kabul görülme içgüdüsü vardır.
Y kuşağından önce gelen ve genel olarak aidiyet duyguları yüksek olan bireylerin oluşturduğu nesile X kuşağı denir.
1965 ve 1980 yılları arasında dünyaya gelen her birey X kuşağı kapsamındadır. X kuşağındaki bireyler genel özelliklerini, kazanım, beceri ve yeteneklerini yaşadıkları çağın kültürüne göre kazanmış ve uygulamıştır.
X kuşağı

Sadakat, otoriter düzene uyum ve aidiyet duygularıyla öne çıkan X kuşağının özellikleri şunlardır:

 • Z kuşağı kadar olmasa da nispeten teknolojiye uyum sağlarlar.
 • X kuşağı genel olarak sabırlı ve çalışkandır. İş hayatında çalışma ortamını daha zevkli hale getirebilirler.
 • X kuşağı aile yapısının öneminin farkındadır ve hayat düzenini bu şekilde oluşturma eğilimi gösterir.
Z kuşağından önce ve X kuşağından sonra bulunan ve Milenyumlar olarak bilinen kuşağa Y kuşağı denir.
Y kuşağı, çoğu araştırma merkezine göre 1980 ve 1999 yılları arasında doğan kişileri kapsıyor olsa da bazı verilere göre bu rakamlar 1979 ve 1999 yılları olabilir.
Y kuşağı

Televizyon ile büyüyen Y kuşağı, Z kuşağı kadar olmasa da teknolojiyle ilgilidir. Yeniliklere açık olan Y kuşağının özellikleri şunlardır:

 • Y kuşağı farkındalık bilinci yüksek olan kişilerden oluşur.
 • Araştırmaya ve sorgulamaya meraklı olan Y kuşağı, sabırlı bir şekilde çalışmaya devam edebilir.
 • Y kuşağı, teknolojiye kolayca uyum sağlamasının yanı sıra yaratıcı fikirleriyle de iş yaşamındaki projelere katkı sunar.
 • Y kuşağı, dünyadaki gelişmelere kapalı değildir. Dünya genelinde ne olup bittiğini öğrenme eğiliminde olan bu kuşak, gelişmeleri takip ederek bunlara ayak uydurmaya çalışır.

Sen de aileni ve geleceğinizi koruma altına almak için Allianz’la Bireysel Emeklilik sistemini inceleyebilir ve daha detaylı bilgi edinebilirsin.