Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS), Allianz Sigorta tarafından sunulan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kapsama alınan sağlık hizmetlerinde çıkan ek ödemeleri karşılayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, bireylerin SGK ile anlaşmalı sağlık kuruluşlarında müşteriden talep edilen ek ücretleri karşılar.

Allianz ile anlaşmalı olmayan ancak SGK ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarını tercih etmeniz durumunda, anlaşma harici kurumlar için de limitiniz olur. 

Tıbbi Malzeme teminatı özelinde, SGK kapsamı içinde olmayan poliçe özel şartlarında belirtilen malzemeler ile sınırlı olmak kaydıyla, limitinizi Allianz ile anlaşmalı veya anlaşmasız kurumlarda kullanabilirsiniz.

Ayakta Tedaviler ve Doğum ile ilgili teminatlar, tercih üzerine poliçeye dâhil edilebilir. 

Yatarak Tedavi: Sağlık kurumlarında yatış tarihinden taburcu işlemi yapılıncaya kadar uygulanan ameliyatlı veya ameliyatsız olarak hastanede yapılan yatarak tedavileri (oda / yoğun bakım odası, refakatçinin (1 kişi ile sınırlıdır) yatak ve yemek giderleri dahil), kemoterapi, radyoterapi, diyaliz tedavileri ve ayakta veya yatarak gerçekleşmiş olmalarına bakılmaksızın kemoterapi, radyoterapi ile diyaliz tedavileri süresince tedavinin planlanması, kontrolü ve komplikasyonları ile ilgili giderler (doktor uygulama ücretleri dahil, doktor muayene ücretleri hariç), koroner anjiyografi ile yatış ve taburcu işlemi yapılmadan 24 saatlik zaman dilimi içinde yapılan ve SUT kapsamında günübirlik tedaviler kategorisinde belirtilen işlemler bu teminat limit ve ödeme yüzdesi kapsamında karşılanır.

Suni Uzuv: Sigortalının sigorta süresi içerisinde meydana gelen bir kaza veya hastalık sonucu kaybolan uzvunu yerine koyma amacıyla takılan protezler ile bu protezlerin bakımları bu teminat limitive ödeme yüzdesi kapsamında karşılanır.

Tıbbi Malzeme: Sigortalının poliçe süresi içerisinde meydana gelen bir kaza veya hastalık sonucu uygulanan tedavisinin bir parçası olarak, vücuda dışarıdan destek olacak şekilde ve sadece tıbbi amaçlarla kullanılan, taşınabilir, kişiye özel atel, elastik bandaj, ortopedik bot, tabanlık, korse, boyunluk, dizlik, bileklik, dirseklik, kol askısı, oturma simidi, rom walker, walker, koltuk değneği, alçı terliği, ürostomi torbası, kolostomi torbasından ibaret tıbbi malzemeler ile yanık veya yara tedavisinde kullanılan örtücü malzemeler ile hastanede yatarak gerçekleşen veya evde bakım sırasında kullanılan ürostomi torbası, kolostomi torbası ile yanık veya yara tedavisinde kullanılan örtücü malzemeler bu teminat kapsamında poliçede belirtilen “Tıbbi Malzeme” teminat limiti ve ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır.

Evde Bakım: Gerekli durumlarda evde bakım hizmetlerinin maliyeti karşılanır.*

Ayakta Tedaviler ve Doğum: Tercihe bağlı olarak poliçeye eklenebilir. Bu teminatlar sadece Allianz ve SGK ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında geçerlidir.

Ambulans: Sigortalı, hayati tehlike gösteren acil durumunda, yerinde müdahale ve/veya en yakın sağlık kurumuna karayolu ile nakli için “Allianz Müşteri Hizmetleri”ni araması koşulu ile bu hizmetin verilebildiği bölgelerde “Ambulans” teminatından yararlanır.

 • Bu hizmetlerin yanı sıra, Allianz TSS ayrıca check-up, diyetisyen ve psikolojik destek gibi ek hizmetler de sunar. Bu hizmetler, sigortalının genel sağlık durumunu iyileştirmeye ve sağlık sorunlarının erken teşhisine yardımcı olmaya yöneliktir ve sadece Turuncu Network kapsamında faydalanılabilir.
 • Allianz TSS'nin maliyeti, kişinin yaşı, sağlık geçmişi ve medikal enflasyon oranı gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir.

* Evde Bakım Hizmeti Turuncu Network tercih edenlere özel sunulmaktadır.

Teminat detaylarını incelemek için başlıklara tıklayınız

Kaza, hastalık sonucu ameliyatlı veya ameliyatsız olarak hastanede yapılan yatarak tedaviler (oda / yoğun bakım odası, refakatçinin yatak ve yemek giderleri dahil) ve ayakta veya yatarak gerçekleşmiş olmalarına bakılmaksızın kemoterapi, radyoterapi ile diyaliz tedavileri limitsiz olarak karşılanır.

 • Ameliyatlı veya ameliyatsız olarak hastanede yapılan yatarak tedaviler,
 • Standart oda / yoğun bakım odası, refakatçi yatak ve yemek giderleri,
 • Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz tedavileri,
 • Günübirlik tedaviler (Küçük cerrahi giderleri),
 • Hayati tehlike oluşturan acil durum tedavileri, 
 • Terör ve Doğal Afetler  sonucu oluşan sağlık giderleri (yıllık limit* ile sınırlı.)
 • Evde bakım ve tedavi (Sadece Turuncu Network’te ve yıllık limit* ile sınırlı)
 • Suni Uzuv (yıllık limit* ile sınırlı)
 • Tıbbi malzemeler (yıllık limit* ile sınırlı)
 • Anlaşma harici kurumlarda limitli*
 • Kırmızı Alan durumları hariç olmak üzere 3 ay bekleme süresi uygulanır.

*Limit, Katılım payı ve Kurum uygulamaları için lütfen Poliçe ve Poliçe Özel Şartlarını inceleyiniz.

Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigorta poliçesi kapsamında tercih edilmesi durumunda geçerlidir. 4 defa veya 10 defa ile limit opsiyonları bulunmaktadır.  Muayeneler dahilinde yapılan tahlil, röntgen ve tetkikler muayene adedine dahildir.

 • Doktor muayene,
 • Röntgen,
 • Laboratuvar tetkikleri,
 • İleri tanı yöntemleri (MR, Tomografi, Ultrason,EKG ve Biyopsiler),
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (seans limitli*).
 • Anlaşma harici kurumlarda limitli*
 • Fizik Tedaviler için 3 ay bekleme süresi uygulanır.
 • Limit, Katılım payı ve Kurum uygulamaları için lütfen Poliçe ve Poliçe Özel Şartlarını inceleyiniz.

 

Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigorta poliçesi kapsamında tercih edilmesi durumunda Doğum Teminatı da sağlanmaktadır. Doğum teminatından 18 yaş ve üzerindeki kadın sigortalılar yararlanabilir.

Normal doğum, sezaryen, doğum ve hamilelik komplikasyonları ile ilgili yatarak yapılan tüm tedavilere ait giderler poliçede belirtilen Doğum teminatı limitsiz karşılanır.

Gebelikle ilgili periyodik doktor muayeneleri ve gebelik öncesi TORCH ve gebelik sırasında gerçekleşen takip ve tetkikler, (TORCH, amniosentez, NST, Down üçlü tarama vb.), Ayakta Tedaviler teminatının poliçede tercih edilmiş olması durumunda geçerli olup poliçede belirtilen Gebelik Rutin Kontroller için ise ayakta tedavi limitine ek 10 defalık limit ile kapsama alınır.

 • Normal doğum,
 • Sezaryen,
 • Doğum ve hamilelik komplikasyonları,
 • Gebelikle ilgili periyodik doktor muayeneleri,
 • Gebelik sırasında gerçekleşen tetkikler.

Doğum teminatı kapsamında gebelikle ilgili giderler için 12 ay bekleme süresi uygulanır.

Bebeğe ait yeni doğan giderleri Doğum teminatı kapsamı dışındadır.

Turuncu Network; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile tüm branşlarda anlaşması olan ve Allianz'ın bu ürüne özel olarak anlaşma yaptığı sağlık kurumlarını kapsar.

Poliçenizi daha uygun hale getirmek isterseniz “Turkuaz Network”ü tercih edebilirsiniz.

Allianz'ın Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürününde Turkuaz Network’e özel olarak anlaşma yaptığı kurumlara ek olarak poliçede belirtilen katılım payı uygulamasıyla Turuncu Network’te yer alan ve SGK ile tüm branşlarda anlaşması olan sağlık kurumlarını kapsar.

Check-up
Diyetisyen
Psikolojik Destek
Dr. Allianz ücretsiz sağlık hattı

Psikolog ve Diyetisyenlerle yazılı, sesli veya görüntülü olarak verilen hizmetlerini Allianz'ım mobil uygulamamız üzerinden kullanabilirsiniz.

Check-up hizmetini, 0850 399 99 99 Allianz Müşteri Hizmetleri veya Allianz'ım mobil uygulaması üzerinden bu hizmetlere özel anlaşmalı kurum ağımızdan randevu oluşturarak kullanabilirsiniz.

Hizmetler, sadece Allianz'ın ilgili hizmet için yaptığı ürüne özel anlaşmalı kurumlarda geçerlidir.

*** Bahsedilen ek hizmetler Turuncu Network tercih edenlere özel sunulur.

 • Akciğer grafisi (Tek yönlü),
 • EKG,
 • Tam kan sayımı (18 parametre),
 • Tam idrar testi,
 • Sedimantasyon,
 • Açlık kan şekeri,
 • Total kolesterol ve doktor değerlendirmesi ile ilgili giderler yılda bir kez ve %100 oranında karşılanır.
Diyetisyen hizmetlerinde ilk randevunuz %100 oranında ücretsiz olarak karşılanır. Sonraki randevularınızda ise indirim fırsatından faydalanabilirsiniz.
Psikolojik destek hizmetlerinde ilk randevunuz %100 oranında ücretsiz olarak karşılanır. Sonraki randevularınızda ise indirim fırsatından yararlanabilirsiniz.
Neden Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası?

ANLAŞMALI KURUMLAR

Türkiye genelinde 600’ün üzerinde anlaşmalı kurum ağına sahip olan Allianz sayesinde en seçkin hastanelerde tedavi olabilir, sağlık sigortanızın karşılamadığı masrafları kolayca finanse edebilirsiniz. Üstelik limitiniz bittiğinde veya kapsam dışı bir sağlık hizmeti almak istediğinizde, Allianz'ın indirimli fiyatlarından da faydalanabilirsiniz.

ÖMÜR BOYU YENİLEME

Üç yıllık kesintisiz sigortalı olmanız durumunda, hasar prim oranı ve yaşa bakılmaksızın ömür boyu yenileme garantisi kazanabilirsiniz.

AVANTAJLI HİZMETLER

Ek hizmetlere özel anlaşmalı kurumlarımızdaki Check-up panelimiz, katılım payı olmaksızın yılda bir kez ve %100 oranında karşılanır. Diyetisyen ve Psikolojik Danışmanlık hizmetlerinde ise ilk randevunuz %100 oranında karşılanırken sonraki randevularınız için indirim avantajından faydalanabilirsiniz.

 

Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ücretleri, belirli faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu faktörler arasında sigortalıların yaşı, cinsiyeti, ikamet adresleri, ürün kapsamı, performansı, “Sağlık Uygulama Tebliği”nde yapılan değişiklikler, sağlık kurumlarının fiyatlarında yapmış oldukları değişikler gibi unsurlar yer alır.

Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası fiyatları genellikle bu faktörler doğrultusunda belirlenir ve belirlenen prim tutarı havale ve mail order seçeneklerinde 8 eşit taksit, kredi kartı seçeneğinde ise 12 eşit taksit olarak ödenebilir. Fiyatlar ayrıca kişinin[Sİ1]  aldığı teminatlar, geçmişteki hastalıkları, belirlenen ödeme yüzdesi ve hastanelerdeki fiyat değişimine göre hesaplanır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ücretleri Ne Kadar?

Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ücretleri, bir dizi faktöre göre belirlenir. Bunlar arasında kişinin yaşı, ikamet yeri, sağlık geçmişi ve medikal enflasyon oranı yer alır. Seçilen ürün kapsamı da fiyatlandırmayı etkiler. Örneğin, bazı ek hizmetler (Check-up, Diyetisyen, Psikolojik Destek hizmetleri vb.) poliçenin fiyatını artırabilir. Bu ek hizmetler poliçe satın alınırken Turuncu Network seçilirse ürün kapsamına dahil olur.

 

Özel şartlarda teminat ve teminat dışı kalan halleri inceleyebilirsiniz.
Evet, Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından yararlanmak için SGKlı olmak şarttır.

Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Allianz Sigorta ile anlaşmalı sağlık kuruluşlarının talep ettiği ek ücretleri konu eder. Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile Yatarak Tedavi (Ameliyat, Günübirlik Tedaviler), Suni Uzuv, Tıbbi Malzeme ile Evde Bakım* ve Ambulans teminatlarından faydalanabilirsiniz. Tercih edilmesi durumunda Ayakta Tedavi ve/veya 12 ay bekleme süresi olması kaydıyla Doğum teminatlarını da poliçenize ekletebilirsiniz.

(Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sadece SGK tarafından kapsama alınmış olup Genel Sağlık Sigortasına sahip olan kişiler için geçerlidir.)

* Evde Bakım Hizmeti Turuncu Network tercih edenlere özel sunulmaktadır.

3 yıl süreyle Tamamlayıcı Sağlık Sigortanızı kesintisiz olarak devam ettirmeniz halinde, Ömür Boyu Yenileme Garantisi hakkına sahip olabilirsiniz. 3 yılın sonunda, sigortalı sağlık durumu esas alınarak değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonucuna göre koşullar uygunsa Ömür Boyu Yenileme Garantisi hakkı verilir.
Ömür Boyu Yenileme Garantisi hakkı kazanıldıktan sonra, bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortanıza ek prim uygulanmamaktadır. Hasarsızlık indirimi uygulaması ise giriş kademesi (1. kademe) ve 7 adet indirim kademesiyle birlikte toplamda 8 kademeden oluşur. İlk defa sigorta yaptıracaksanız veya başka sigorta şirketinden Allianz'a transfer olduysanız uygulamamız giriş kademesinden başlar.
 • Evet, Anlaşma Harici Kurum teminat ve limitleri doğrultusunda poliçe kapsamındadır.
 • Ancak, Ayakta Tedaviler, Fizik tedavi ve Rehabilitasyon, Doğum ve Gebelik Rutin Kontroller teminatları için Anlaşmalı Sağlık Kurumlarında Allianz ile anlaşması olmayan doktorlarda gerçekleşen sağlık giderleri ile Evde Bakım ve Ambulans giderleri anlaşma harici kurumlarda geçerli değildir.
 • GSS de ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri kapsam dışıdır.
 • Tazminat süreci sonradan ödeme kapsamındadır.
Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'na doğum teminatı eklemiz durumunda, gebelik ile ilgili giderlerinizin karşılanabilmesi için 12 ay bekleme süresi bulunur.
Hayır, Bireysel Tamamlayıcı Sağlık poliçenizde 10 adet ayakta tedavide doğum teminatını tercih etmeniz gerekir.

Poliçeniz kapsamındaki teminatlarınıza ilave olarak sunulan Check-up hizmetinden 0850 399 99 99 Allianz Müşteri Hizmetleri veya Allianz'ım mobil uygulaması üzerinden bu hizmetlere özel anlaşmalı kurumlarımızdan randevu oluşturarak yararlanabilirsiniz.

Diyetisyen ve Psikolojik Destek Bakım hizmetlerinden Allianz'ım mobil uygulamamız üzerinden Psikolog ve Diyetisyenlerle yazılı, sesli veya görüntülü olarak yararlanabilirsiniz.

Hayır, günlük muayene sınırı bulunmamaktadır. Poliçedeki tercihinize göre yılda 4 veya 10 adet muayene hakkınız mevcuttur.
Evet, muayeneniz sonrasında doktorunuzun sizi farklı bir branş doktoruna yönlendirmesi halinde, yapılan işlem ikinci muayene olarak değerlendirilir.
Evet, Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda yatarak tedavi kapsamındaki tüm işlemleriniz, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile ilgili tüm giderler, yatarak tedavilerde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kırmızı alan durumları hariç olmak üzere giderler sigortanız başladıktan 3 ay sonra kapsama alınır.
Bireysel TSS ürünleri, geniş kapsama sahip sigorta ürünleri içerisinde yer alır. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'ndan 15 günlük ile 64 yaş (dahil) aralığındaki herkes faydalanabilir.
15 günlük ile 5 yaş arası çocuklar, en az bir ebeveynin de sigortalanması durumunda sigortalanabilirler. 6-17 yaş arası çocukların, ebeveynleri olmadan ve tek başlarına sigortalanma talepleri olursa sigorta ettiren kişinin 18 yaş ve üzerinde olması halinde, talep değerlendirmeye alınır.
Hayır, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sadece SGK tarafından kapsama alınmış ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) olan kişiler için geçerlidir. Genel Sağlık Sigortası'na hak sahipliğini kaybeden kişilerin poliçeleri yürürlükte olsa dahi, GSS hak sahipliği aktif olmadığı sürece poliçelerinden faydalanamazlar.
Hayır, herhangi bir sınırlama bulunmaz. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası için 7 gün ve 24 saat provizyon hizmeti verilmektedir.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'na ait hizmetlerde resmi tatiller de dahil olmak üzere herhangi bir kısıtlama bulunmaz. TSS poliçenizde yer alan tüm hizmetlerden 7/24 yararlanabilirsiniz.

Allianz Tamamlayıcı Sağlık sigortasında Turkuaz ve Turuncu olmak üzere 2 Network seçeneği bulunmaktadır.

Turkuaz Network seçerseniz, bu network’e özel anlaşmalı kurumlara ek olarak poliçede belirtilen katılım payı uygulamasıyla Turuncu Network’te yer alan ve SGK ile tüm branşlarda anlaşması olan sağlık kurumlarından yararlanabilirsiniz. Katılım paylı kurumlar ve katılım payı oranları için poliçenizi inceleyebilirsiniz.

Turuncu Network seçerseniz, Allianz Sigortanın bu ürüne özel anlaşma yaptığı, SGK ile tüm branşlarda anlaşması olan sağlık kurumlarından faydalanabilirsiniz.

Poliçe teminatlarınıza ek olarak sunulan Check-up, Diyetisyen ve Psikolojik Destek Hizmetleri ve Evde Bakım Teminatı sadece Turuncu Network tercih edenlere özel sunulmaktadır.

Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ücretleri, bir dizi faktöre göre belirlenir. Bunlar arasında kişinin yaşı, ikamet yeri, sağlık geçmişi ve medikal enflasyon oranı yer alır. Seçilen ürün kapsamı da paket seçeneklerini etkileyeceği için fiyatlandırmayı da etkiler. Örneğin, bazı ek hizmetler (Check-up, Diyetisyen, Psikolojik Destek hizmetleri vb.) poliçe satın alınırken sadece Turuncu Network seçilirse ürün kapsamına dahil olur ve bu nedenle poliçenin fiyatını artırabilir.

Sağlık Tazminatı

Her zaman ve her koşulda yanınızda olan Allianz'dan yaptırdığınız özel sağlık sigortası kapsamında, Allianz'ın anlaşmalı olmadığı bir kuruma giderek hastalıklara ilişkin tedavi masraflarınızı kendiniz karşılamanız halinde, bu masraflara yönelik tazminat talebinde bulunabilirsiniz. Tazminat talebinizi iletebilmeniz için Allianz’ım Mobil uygulamasını kullanabilir veya Allianz Genel Müdürlüğüne evraklarınızı ulaştırabilirsiniz.

Evet, Allianz Sağlık sigortanızda terör ile ilgili bir teminatınız var. Poliçe özel şartlarınızda yer alan “Terör” maddesinde detaylarını görebileceğiniz kapsam ile sigorta süreniz içinde gerçekleşen ve terör  nedeniyle oluşan tedavi giderleriniz karşılanır. Bu ve diğer tüm detaylar için Allianz’ım uygulaması üzerinden poliçenizi inceleyebilirsiniz.
Evet, Allianz Sağlık sigortanızda doğal afet ile ilgili bir teminatınız var. Poliçe özel şartlarınızda yer alan “Doğal Afet” maddesinde detaylarını görebileceğiniz kapsam ile sigorta süreniz içinde gerçekleşen ve doğal afet nedeniyle oluşan tedavi giderleriniz karşılanır. Bu ve diğer tüm detaylar için Allianz’ım uygulaması üzerinden poliçenizi inceleyebilirsiniz.
Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, poliçede yer alan teminat kapsamına ilişkin detaylı bilgi için poliçenize ait genel ve özel şartlara bakınız.