Anlaşmalı Servis Başvurusu

Anlaşmalı Servis Başvuru talebinizi iletebileceğiniz ilgili departmanın mail adresi ve gerekli evrak listesi aşağıda yer almaktadır.

Firmanıza ait evrakları iletmeniz halinde, başvurunuz inceleme sırasına alınacak ve sonuç hakkında tarafınıza olumlu ya da olumsuz geri bildirim yapılacaktır.

İletilmesi Gereken Evraklar: 

  • Şirket antetli kağıdına, anlaşmalı servisimiz olarak çalışmak istenildiğine dair kaşeli-imzalı beyan yazısı (İmza sirkülerinde yetkili olan kişilerce hazırlanmalıdır. Anlaşma halinde uygulanacak parça ve işçilik iskonto oranları teklifiniz, anlaşmalı servis olarak çalışılmakta olan diğer sigorta şirketleri, referanslar ve şirkete ait kısa özgeçmiş bilgilerini içermelidir. Allianz Sigorta A.Ş. acenteliğiniz de varsa partaj numarası ve tam ünvanı belirtilmelidir.)
  • Vergi levhası 
  • İmza sirküleri 
  • Faaliyet belgesi
  • Ticaret sicil gazetesi