Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Akıllı Reçete Web Eczane Sistemi ile reçete yazdırmadan uzun süreli ilaç alımı

 

Grup ve bireysel poliçelere özel hizmet alma imkanı ve SMS ile provizyon bilgisi

 

Muayene sonrası 2 saniyede provizyon onayı ve süreç boyunca SMS ile bilgilendirme