Akıllı Reçete Web Eczane Sistemi ile reçete yazdırmadan uzun süreli ilaç alımı                                                                                                                                                                              
Grup ve bireysel poliçelere özel hizmet alma imkanı ve SMS ile provizyon bilgisi                                                                                                                                                                                                                  
Muayene sonrası 2 saniyede provizyon onayı ve süreç boyunca SMS ile bilgilendirme