Kasko poliçesi satın alırken ilk akla gelen riskler, çarpma, çarpışma, yanma ve hırsızlık... Bu risklerin yanı sıra öngörülemeyen riskler de bulunmakta. Dolu, sel gibi doğal afetler, halk hareketleri, üçüncü kişilere karşı mali sorumluluğunuzun olduğu durumlar ve daha pek çok riskten aracınız ve siz etkilenebilirsiniz. Allianz en uygun kasko teklifi ile tüm bu risklere karşı sizi ve aracınızı güvence altına alırken, çeşitli ayrıcalıklar ve hasar konusunda uzmanlaşmış ekibiyle hasarınızı en kısa sürede karşılar.

Üstelik Allianz Kasko Sigortası ile, oluşturduğumuz dört farklı paketten birini bütçenize ve ihtiyaçlarınıza göre seçerek zengin asistans hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.


 
Aracınızı hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs, yanma, terör, sel ve su baskını, dolu, yıldırım gibi temel risklere karşı güvence altına alabilir, Mini Onarım hizmetinden faydalanabilirsiniz.
Aracınızı temel risklere ek olarak, çarpma/çarpışma, anahtar kaybı, yetkisiz kişilerce çekilme gibi risklere karşı da güvence altına alabilir, paket kapsamında yer alan ek teminatlarla genişletebilirsiniz. 
Aracınızı anahtar kaybından doğal afetlere, çarpışmadan sigara yanığına kadar pek çok farklı riske karşı güvence altına alabilir, zengin asistans hizmetleri kapsamında ikame araç hizmetinden faydalanabilirsiniz. 
Belirli markalara özel hazırlanan paket kapsamında yer alan teminatlarla aracınızı güvence altına alabilir, yetkili servislerde sağlanan kapsamlı güvenceye ilave olarak zengin asistans hizmetleri, hızlı hasar sürecinden faydalanabilirsiniz. 
Elektrikli aracınızı siber saldırılardan, duvar tipi şarj ünitesine gelecek zararlara kadar birçok riske karşı güvence alır. Şarj kablosu ve adaptörüne gelebilecek zarar ve çalınma gibi risklere karşı teminat sunar. Zengin asistans hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. 
Kasko Sigortası Teminatları

Kaza sonrasında, tek taraflı kazalarda yetkili resmi birimler tarafından tutanak düzenlenmesi veya tutanak düzenlenemediği durumlarda olayın oluş şekli ile ilgili detaylı beyan yazısı yazılması gerekirken; çift taraflı kazalarda ise kaza tutanağı düzenlenmesi ve aracın ehliyet, ruhsat ve poliçe evrakları ile birlikte hasar tespiti yapılabilmesi için, 5 iş günü içerisinde servise bırakılarak hasar ihbarında bulunulması gerekmektedir.

Pert Hasar Kılavuzunu incelemek için lütfen tıklayınız.

Kasko Sigortası Genel Şartları'nın 3.3.1.1. maddesi gereği poliçeye konu araç hasar tarihi itibariyle piyasa rayiç değerine kadar teminat altına almıştır.

Rayiç değer tespitinde, hasar tarihi itibariyle aracın model yılı, hasar geçmişi, aracın kiralık veya taksi kullanımından özel otomobile çevrilmiş olup olmadığı ve kilometre bilgisi dikkate alınır. Ayrıca aracın alımı sırasında yapılan vergi indirimi oranında (Engelli aracı, distribütör firma tarafından ithal edilmeyen araç,sigortalının yurtdışından süreli olarak getirdiği araç, v.b.) kesinti yapılarak Allianz Sigorta A.Ş. tarafından belirlenecektir. Allianz Sigorta A.Ş. tarafından hasar tespiti için görevlendirilmiş eksper piyasadan (yetkili satıcılar, ikinci el araç satıcıları,galeriler v.b.) ve internet sitelerinden alınan en az 3 teklifi kesin raporuna konu eder. Piyasa rayiç değeri, Allianz Sigorta A.Ş. kesin eksper raporuna konu edilmiş tutarlar ile yine Allianz Sigorta A.Ş.tarafından bu konuda uzmanlığı olan harici bir firmaya yaptırılan çalışmasının sonucunun ortalaması alınarak belirlenir. Rayiç bedel, poliçede aksi belirtilmedikçe aracın fabrika çıkışındaki standart ekipman ve/veya donanımlari dikkate alinarak belirlenir. Aracın emsal veya muadilinin bulunamadığı ve/veya ortalama değerin hesaplanamadığı durumlarda Türkiye Sigorta Birliği'nin web sitesinde hasar tarihi itibarı ile yayınlanan rayiç bedel dikkate alınacaktır.

Sigortalının veya sigorta ettirenin beyanı üzerine teminat altına alınan araç standardının dışında yer alan, fabrika çıkışında veya sonradan ilave edilmis donanım ve aksesuarların hasar anındaki piyasa rayiç değerinin belirlenmesinde yine yukarıda belirtilen süreç takip edilecek olup, bu değer her halükarda poliçe üzerinde belirtilen bedelin %10 fazlası ile sınırlıdır. 

Veraset ilamı alındıktan sonra, poliçenin kısmi iptal edilmesi için sigorta şirketine başvurulur.
Aracın çalınması durumunda 30 günlük yasal bekleme süresi bulunmaktadır.
Kasko poliçelerinde hasarsızlık indiriminin devamı; önceki aracın satılmış olması, satış tarihi, yeni düzenlenen poliçe ile önceki poliçenin arasındaki süre vb. kurallara bağlı olarak, sigorta şirketinin özel şartlarına bağlı olarak değerlendirilir.
Alkolün kazaya etkisi araştırılarak yasal sınır üzerinde olması durumunda kasko dosyasından tazminat ödemesi yapılmamaktadır.
Sigortalı, anlaşmalı servislerde birçok hizmetten ücretsiz olarak faydalanırken, anlaşmasız servislerde tüm masrafları önce kendisi öder. Anlaşmalı servislerde eksper çağrılması, dosyanın takibi gibi işlemler servis tarafından gerçekleştirilir. Hasarla ilgili kasko sigortası yaptıran kişinin bu servislerde herhangi bir ödeme yapmasına gerek yoktur; araç tamir edildikten sonra teslim alma formunun sigortalı tarafından imzalanması yeterli olacaktır. Anlaşmasız servislerde ise tüm masraflar sigorta yaptıran tarafından karşılanır. Daha sonra ilgili fatura ve evrakların sigorta şirketine teslim edilmesini müteakip sigortalıya tazminat ödemesi yapılır.Ayrıca Anlaşmasız Marka yetkili servislerde, hasar bedeli üzerinden % 25 muafiyet uygulanmaktadır.
Bir hasarı takiben aracın çekilmesi sırasında, araçta oluşan hasarlar teminat kapsamındadır.
Ruhsat sahibi ve vekili imzalayabilir.
Sigortalının önceki kasko poliçe ve hasar bilgileri ile trafik poliçesindeki basamak ve hasar bilgileri, teklif priminin tespitinde değerlendirmeye alınmaktadır.

Hasarsızlık indirim hakkı, hasar yoksa poliçe sonlandıktan sonra 6 ay boyunca (aynı seviyede) korunur. Poliçe sonlandıktan sonraki 6 ay ila 1 yıl arasında hasar olmaması halinde hasarsızlık indirimi 2 kademe, bir hasar olması halinde 4 kademe düşer. Sigortasızlık süresi 1 yıldan fazlaysa, hasar olmaması halinde hasarsızlık indirimi 4 kademe düşer. %65 hasarsızlık indirim hakkı olan bir sigortalı bir yıl sigorta yaptırmadığında hasar olmaması halinde yeni aracının sigortasında hasarsızlık indirimi %30 olacaktır.

Poliçe 9 ayı doldurduktan sonra kısmi iptal olmuş ve hasarsız ise; yeni poliçede hasarsızlık kademesi bir üst seviyeye çıkarılır. Kısmi iptal 9 aydan daha kısa sürede yapılmış ve hasarsız ise bir sonraki poliçede iptal edilen poliçenin hasarsızlık indirim oranı kullanılır. Önceki poliçede hasar olması durumda yeni poliçede mevcut hasarsızlık indirim kuralları geçerlidir.

Kasko poliçelerinde hasar ödemesi, hasar anındaki aracın rayiç bedelinin ödenmesi şeklinde yapılmaktadır. Bu sayede araç bedeli enflasyona karşı korunmuş olmaktadır. Rayiç bedelin nasıl tespit edildiği poliçe açıklamalarında yer almaktadır.

Bireysel poliçelerde ticari amaçla yolcu taşıyan belli kullanım tarzlarında araç kaza yaptıktan sonra, tamirhanede en az 4 gün kalması gerektiğinde teminat aktif olur. Ödeme beşinci günde başlar. Beher gün için maksimum 100 TL bir hasar için toplamda 1.000-TL ile sınırlıdır.

Özel Oto ve Hususi Kamyonet kullanım tarzlarında sadece Altın pakette aynı bedellerle teminat kapsamına alınabilir.

Hasarsız geçen 1 yıllık poliçe sonunda, sigortalının yenileme poliçesinde kullanacağı şirket özel şartlarına göre hareket eden indirim oranıdır.

Hasarsızlık indirimini bozmayan durumlar:

  • Trafik kaza tespit tutanagına göre, sigortalı araç sürücüsünün kusursuz bulunması ve sigortacının %100 rücu talebini yöneltebilecegi kusurlu tarafın belli olması durumunda,
  • Poliçe süresi içinde 1 adet Radyo/Teyp hasarı olması durumunda,
  • Poliçe süresi içinde 1 adet cam kırılması olması durumunda, indirim hakkı poliçe yenilemesinde bir üst kademeye geçer.

Yukarıda belirtilen durumlar hariç, her bir geçerli hasarda hasarsızlık kademesi düşürülür.

Hasarsızlık Koruma teminatının mevcut poliçede alınmış olması koşulu ile, hasarsızlık indirimini bozmayan durumlar dışında gerçekleşen +1 diğer hasar için, yenileme dönemindeki hasarsızlık hakkı korunur, mevcut poliçedeki indirim kademesi aynen uygulanır.

Kaza sonrası, tek taraflı kazalarda yetkili resmi birimler tarafından tutanak düzenlenmesi veya tutanak düzenlenemediği durumda olayın oluş şekli ile ilgili detaylı beyan yazısı yazılması, çift taraflı kazalarda kaza tutanağı düzenlenmesi ve ekinde ehliyet, ruhsat ve poliçe evrakları  ile aracın hasar tespiti yapılabilmesi için 5 iş günü içerisinde servise bırakılarak hasar ihbarında bulunulması sağlanmalıdır.
Kaza tespit tutanağı, trafikte en az iki aracın yalnız maddi hasarlı bir kazaya karışmaları sonucunda, sigorta şirketi ya da polise gerek kalmadan, tarafların anlaşarak aralarında düzenlemiş olduğu tutanaktır. Sigorta şirketlerinin kazanın nasıl olduğunu, kaza sırasında araçların konumlarını ve aracın şoförünün hata oranını görebilecekleri ve değerlendirebilecekleri tek evrak kaza tespit tutanağıdır. Kaza yapan araçların hepsinin şoförleri tarafından imzalanması gereken bu evrakla, sigorta şirketleri kazanın yerini, tarihini, kazanın türünü, kazaya karışan araçları, sürücülerini, kaza yapılan yolu, çevre özelliklerini ve araç sürücülerinin kusur dağılım oranlarını belirler. Ayrıca kaza anında, araçlar hareket ettirilmeden önce şoförler tarafından çekilen fotoğraflar da sigorta şirketleri için son derece önemlidir.

Eksperin belirlemiş olduğu hasar bedelinin, sigorta bedelinin %35'ini bulması durumunda (marka kaskolarda oran değişmektedir) ön rapor hazırlanarak ihale süreci başlamaktadır. İhale sürecinin sonlanması ile birlikte alınan sovtaj değerine göre pert ya da onarım kararı verilmektedir. Aracın pert olması durumunda sigortalı ile mutabakat aşamasına geçilmekte olup, rakamsal mutabakat sağlandıktan sonra satış evraklarının temini sağlanarak aracın trafikten çekme ve satış işlemleri yapılır.
Trafikten alınan çekme belgesi ve noter satış sözleşmesi geldikten sonra sigortalımızın hesabına ödeme gerçekleştirilmektedir.

Detaylı bilgi için Pert Hasar Kılavuzunu inceleyiniz.

Muafiyet oranı sigortalının da hasara poliçede belirlenen oranlarda iştirak etmesidir. Tüm Oto ve Tüm Markalı kasko ürünlerimizde araç bedeli üzerinden %2 veya %4 muafiyetli poliçe düzenlenebilmektedir. Muafiyetli poliçelerin primlerinde, seçilen muafiyet oranıyla bağlantılı indirimler uygulanmaktadır.
Halk hareketleri ve deprem nedeni ile oluşan hasarlar karşılanmaktadır. İstendiği takdirde deprem teminatı muafiyeti (%5) kaldırılabilir veya teminat hiç alınmayabilir.
Sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işleri mutat meslek olarak yapan tarafsız ve bağımsız kişiyi ifade eder.
Hasarlı aracı servise sigortalının belirleyeceği tüm kişiler bırakabilir.
Sigorta konusu aracın standardının dışında yer alan, fabrika çıkışında veya sonradan ilave edilmis donanım ve aksesuarlar (standart dışı aksesuarlar), sigorta ettiren veya sigortalının beyanına bağlı olarak bedeli poliçe üzerinde belirtilmek kaydıyla teminat altına alınır.
Sigortacının sorumluluğu TTK 1421 maddesi gereği peşinatın ödenmesiyle başlar. Poliçede belirtilen peşinat ve taksit vadeleri kesin süreler olup, ödeme yapılmaması durumunda, Sigorta Ettiren TTK 1431 nolu maddesi gereği temerrüde düşecek ve Sigorta Sözleşmesi herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın TTK 1434. maddesi gereğince sona erecektir. Ödeme planlarına uyulmaması durumunda hasar tazmini yapılamaz.
Özel Otomobil dışındaki kullanım tarzlarında sadece 16 yaş ve üzeri araçlar için kısmi hasar halinde yapılacak tazminat ödemelerinde, mekanik, motor ve kaporta parçalarında % 30 oranında Kıymet Kazanma tenzili uygulanır.
Hasar dosya durumunuzun takibini buradan yapabilirsiniz.
Kasko poliçe teminatları  Türkiye Sınırları içerisinde geçerlidir. Yurt dışı teminatı alınmış olsa dahi, Grev-Lokavt-Halk Hareketleri-Terör, Asistans ve Mini onarım teminatları yurt dışında geçerli değildir.
Aracın kiralık olarak kullanılması durumu teminat kapsamı dışındadır. İş amaçlı olarak kullanılması durumu, talep aşamasında açıkça belirtilmelidir. Örneğin Motosiklet sahibi olup da, kurye olarak çalışılması teminat kapsamı dışındadır.
Sıfır araçlarda plaka henüz çıkmamış ise YK plaka girilerek poliçe düzenlenebilir.
Sigorta ettiren, sigorta şirketi ile sözleşme akdeden kişi olduğu için, bu kişinin medeni hakları kullanma ehliyetine sahip (fiil ehliyeti) olması gerekmektedir. Araç maliki (ruhsat sahibi) sigortalı olmalıdır.
Gözlük, çakmak, çanta vb. kişisel eşya olarak değerlendirilir. Çek, senet, nakit para, mücevherat, notebook / laptop, cep telefonu vb. elektronik eşyalar ve ticari emtea, bu teminatın kapsamı dışındadır.
Araç çalındığı tarih itibarı ile 30 gün yasal bekleme süresi dolduktan sonra, Teminat dışı herhangi bir durumu söz konusu değil ise, Araç çalınmasına ilişkin evraklar talep edilir. Evrakların tarafımıza eksiksiz olarak teslim edilmesinden sonra rayiç araştırması yapılarak, araç bedelinde araç sahibi ile mutabakat sağlandıktan sonra en kısa sürede ödemesi gerçekleştirilir.
Kasko, sigortalı araca gelen zararları kapsayan isteğe bağlı, Trafik ise 3. şahısların maddi ve bedeni zararlarını kapsayan zorunlu yaptırılan sigortadır.
Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, poliçede yer alan teminat kapsamına ilişkin detaylı bilgi için poliçenize ait genel ve özel şartlara bakınız.