İletişim Formu

Poliçeye bağlı olarak yapılacak ödemeler de dahil olmak üzere poliçeye ilişkin her türlü bilgi/şikayet talebine, şirketimize ulaşmasından itibaren on beş iş günü içerisinde dönüş yapılacaktır.