Oryantasyon kelimesinin Türkçe karşılığı olan “alıştırma” oryantasyon nedir sorusunun yanıtını da içeriyor. Oryantasyon süreci nedir sorusunun cevabında ise çalışanların verimli bir şekilde çalışmalarına yardımcı olacak kurumsal politikaları tanımaları, iş rollerini benimsemeleri ve sorumluluklarının farkına varmaları gibi kilit konular öne çıkıyor.

Oryantasyon, işe ve kuruma uyum konusunda yeni personellerin alışma süreçlerini hızlandırıyor. Bunun yanı sıra, kurumun yapısıyla ilgili ya da yemek ve ulaşım gibi akla gelebilecek pek çok bilgi, yeni çalışanların iş ortamına kısa sürede adapte olabilmeleri açısından bir hayli önem taşıyor. Oryantasyon sürecinin iyi bir şekilde yönetilmesi çalışanların motivasyonlarını ve verimliliklerini artırmak için oldukça önemli. Oryantasyon örnekleri arasında öğrenciler, kursiyerler, stajyerler ve çeşitli kuruluşlarda göreve yeni başlayanlar gibi farklı alanlarda faaliyet gösterenler bulunuyor.

Oryanstasyon

Oryantasyon Programı süresince, çalışanların kuruma uyum sağlamalarına yardımcı olacak bilgiler genellikle tanıtım veya buz kırma aşamasında aktarılıyor. Ayrıca, kuruma karşı sorumluluklarının farkına varan yeni çalışanlar ve şirket arasında sıkı sıkıya bağlı bir “biz” bilinci ortaya çıkmasına yardımcı olunuyor.

Oryantasyon programı çalışanları ya da öğrencileri görevleriyle ve kurumun avantajlarıyla tanıştırıyor. Yeni başlayanlar, kurum hakkında bir genel bakışa sahip oluyor. Ayrıca tarihi, ürünleri, hizmetleri, organizasyon yapısı, önemli kuralları, politikaları ve prosedürleri de oryantasyonun önemli parçaları arasında yer alıyor. Etkili bir oryantasyon programı, çalışanın iş arkadaşlarıyla tanışması, zaman geçirmesi ve yeni çalışma ortamına aşina olması için fırsat sağlıyor.

Ofis
Verimli bir kaynaşma ve kılavuzluk yapma süreci olan oryantasyon eğitimi örneği iki şekilde gerçekleştiriliyor. Bunlardan biri temel oryantasyon, bir diğeri ise mesleki oryantasyon başlıkları altında öne çıkıyor. Bu iki başlık oryantasyon eğitimi nedir sorusuna açık bir şekilde yanıt veriyor. Temel oryantasyon sürecinde; kurumların misyonu, vizyonu ve fiziki yapısı hakkında bilgi verilerek çalışana sağlanan tüm imkanlar ayrıntılı bir şekilde aktarılıyor. Mesleki oryantasyon sürecinde ise; kurum kültürü, kuralları ve çalışma düzeni hakkında açıklama yapılarak iş güvenliği standartları kapsamında bilgilendirme sağlanıyor.

Oryantasyon eğitimi başlamadan önce eğitimin nerede ve ne zaman yapılacağı ile ilgili gerekli düzenlemeler önceden tasarlanıyor. Bu hazırlık aşamasında çoğunlukla insan kaynakları yetkilisi sorumlu oluyor. Yeni çalışan işe başlamadan önce kurum yetkilisi belli başlı hazırlıkları tamamlayarak çalışanı karşılıyor ve süreç genellikle şu şekilde devam ediyor:

 • Çalışma alanın ve sana ait masa kullanıma hazır hale getiriliyor,
 • Ekibinde yer alan çalışma arkadaşlarını tanıman için fırsat veriliyor,
 • Çalışma alanına ait kurallar ve temel işleyiş ile ilgili bilgi aktarılıyor,
 • Kurumda yer alan araç ve gereçler hakkında bilgi veriliyor.

Oryantasyon doğru bir şekilde gerçekleştirildiği takdirde süreç boyunca yapılan uygulamaları sayesinde daha ilk günden endişelerini ortadan kaldırmakla kalmıyor, bu süreçte aynı zamanda sana kurum ve işleyiş hakkında ihtiyaç duyabileceklerinin önceden öğretilmesi, motivasyonunu artırmanın yanı sıra işini daha iyi gerçekleştirme fırsatı da sunuyor. Daha detaylı bilgi edinmek için oryantasyon sürecinin amaçlarına göz atabilirsin:

 • Bilgi eksikliğinden dolayı kaynaklanan zaman kaybını önlemeyi,
 • Kurum içerisinde sosyal olarak kaynaşma sağlamayı,
 • Kurum ve çalışanlar arasında güvenilir bir bağ oluşturmayı,
 • Bireylerin kendine güven kazanmasını kolaylaştırmayı,
 • İşleyişin aksamasından ortaya çıkabilecek maliyetleri azaltmayı,
 • Bilgi eksikliğinden kaynaklanan sorunlara önceden engel olmayı,
 • Yeni çalışana ışık tutarak sorumluluk bilinci kazandırmayı amaçlıyor.

Sen de oryantasyonun öneminin farkına vararak, sağladığı avantajlar ile kariyerinin ilk aşamasından Bireysel Emeklilik dönemine kadar Allianz güvencesiyle emin adımlarla ilerleyebilirsin!