İnternet sitemizde size mümkün olan en iyi deneyimi sunmak adına Allianz Sigorta A.Ş. (“Allianz”) olarak veri sorumlusu sıfatı ile, web sitelerimizi ziyaretleriniz sırasında çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“Çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
 

Çerez Türleri, Kullanım Amaçları ve Hukuki Sebebi:

İnternet sitemiz üzerinde farklı amaçlarla çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan ilgili çerezin türüne göre veri işleme amaçları ve ilgili çerezi kullanırken dayandığımız Kanun kapsamındaki veri işleme şartı değişebilmektedir.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “Açık” veya “Kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi (www.allianz.com.tr) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:
 

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri:

İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

 1. Zorunlu Çerezler: Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar.
 2. Performans/Analiz Çerezleri: İstatistik çerezleri olarak da bilinen performans çerezleri, web sitesinin kullanımına lişkin anonim, istatistiksel veri sağlayan çerezlerdir. İstatistik çerezleri ile kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı, ziyaret ettiği sayfalar, tıkladığı bağlantılar depolanabilmektedir. Anonim hale getirilen istatistik çerezleri, web sitesi kullanıcısını tanımlamak için kullanılmamaktadır. Bu çerezlerin amacı, web sitesini daha işlevsel hale getirmektir.
 3. Reklam/Pazarlama Çerezleri Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır. Bu çerezler doğrudan kişisel bilgileri depolamazlar, ancak tarayıcınızı ve internet cihazınızı tanımlamaya dayanırlar. Bu tanımlama bilgilerine izin vermezseniz, daha az hedeflenen reklamla karşılaşırsınız.
 4. İşlevsel Çerezleri Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) kullanılmaktadır. İşlevsel tanımlama çerezlerine izin vermemeniz halinde bu hizmetlerin tamamı veya bir kısmı düzgün çalışmayabilir. Örneğin: Dil tercihlerinize dair yaptığınız ayarlar.
 5. Kimlik Doğrulama Çerezleri, Tarayıcı oturumları arasında kimlik doğrulama tanımlayıcılarını depolayan kalıcı çerezlerdir

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler

 

 • Zorunlu Çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” şartına dayalı olarak, 
 • Performans Çerezlerinin aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri internet sitemizin iyileştirilmesi, reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü, tekil ziyaretçilerin sayısının tahmin edilmesi, internet sitemize götüren arama motoru anahtar kelimelerinin tespit edilmesi veya internet sitemizde gezinme durumunu izleme amacıyla  Kanun’un  5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (f) bendi uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” şartına dayalı olarak,
 • Reklam/Pazarlama Çerezleri aracılığıyla işlenen kişisel verileriniz ilgi alanlarınızın profilini oluşturmak ve size diğer sitelerde alakalı reklamlar göstermek amacıyla, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rıza şartına dayalı olarak,  
 • İşlevsellik Çerezleri, aracılığıyla işlenen kişisel verileriniz Web sitesi veya uygulamalarda (masaüstü, mobil veya IOT cihazlardaki uygulamalar da dâhil olmak üzere) kullanılan kişiselleştirme ve tercihlerin hatırlanması amacıyla çKanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rıza şartına dayalı olarak

  işlenmektedir.

Çerez Adı

Taraf

Çerez Kategorisi

Süresi

Sona Erme Süresi

 

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

AMCVS_

Birinci Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri, Kullanıcı Ara Yüzünü Kişiselleştirme Çerezleri (Kriter B)

Oturum

oturum süresince

mbox

Birinci Taraf

Performans Çerezleri, Kullanıcı Ara Yüzünü Kişiselleştirme Çerezleri (Kriter B)

Kalıcı

732 gün

umeh

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

90 gün

browser_data

Üçüncü Taraf

Performans Çerezleri

Kalıcı

390 gün

A3

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

365 gün

AMCV_

Birinci Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri, Kullanıcı Ara Yüzünü Kişiselleştirme Çerezleri (Kriter B)

Kalıcı

730 gün

um

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

90 gün

s_cc

Birinci Taraf

Performans Çerezleri

Oturum

oturum süresince

at_check

Birinci Taraf

İşlevsel Çerezler

Oturum

oturum süresince

at_check

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

cto_bundle

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

396 gün

cto_bundle

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

396 gün

mv_tokens_eu-v1

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

13 gün

_gclxxxx

Birinci Taraf

Performans Çerezleri

Kalıcı

89 gün

_gclxxxx

Birinci Taraf

Performans Çerezleri

Kalıcı

89 gün

CMID

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

364 gün

am_tokens_eu-v1

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

13 gün

visitor-id

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

365 gün

s_sq

Birinci Taraf

Performans Çerezleri, Kullanıcı Merkezli Güvenlik Çerezleri (Kriter B)

Oturum

oturum süresince

OptanonAlertBoxClosed

Birinci Taraf

Zorunlu Çerezler, Açık Rıza Yönetim Platformu için Kullanılan Çerezler (Kriter B)

Kalıcı

365 gün

AWSALB

Birinci Taraf

Zorunlu Çerezler, Yük Dengelemesi Oturum Çerezleri (Kriter A)

Kalıcı

6  gün

AWSALB

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

6 gün

test

Birinci Taraf

Performans Çerezleri

Oturum

oturum süresince

test

Birinci Taraf

Performans Çerezleri

Oturum

oturum süresince

sat_track

Üçüncü Taraf

Performans Çerezleri

Kalıcı

10 gün

sat_track

Birinci Taraf

İşlevsel Çerezler

Kalıcı

364 gün

sat_track

Birinci Taraf

İşlevsel Çerezler

Kalıcı

365 gün

sat_track

Birinci Taraf

İşlevsel Çerezler

Kalıcı

364 gün

sat_track

Üçüncü Taraf

Zorunlu Çerezler

Kalıcı

6 ay

cookie_consent

Birinci Taraf

Zorunlu Çerezler

Oturum

oturum süresince

tvid

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

365 gün

_gid

Birinci Taraf

Performans Çerezleri

Kalıcı

1 gün

gdpr

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

tv_UICR

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

29 gün

data-c

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

30 gün

tuuid

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

tuuid

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

365 gün

CMPRO

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

89 gün

WebSessionID

Üçüncü Taraf

Zorunlu Çerezler

Kalıcı

0 gün

IDSYNC

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

366 gün

ASP.NET_SessionId

Birinci Taraf

Zorunlu Çerezler

Oturum

oturum süresince

criteo_write_test

Birinci Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

criteo_write_test

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

NSC_xxxxxxxxxxxxxxx

Birinci Taraf

Zorunlu Çerezler, Yük Dengelemesi Oturum Çerezleri (Kriter A)

Oturum

oturum süresince

NSC_xxxxxxxxxxxxxxx

Birinci Taraf

Zorunlu Çerezler, Yük Dengelemesi Oturum Çerezleri (Kriter A)

Kalıcı

1 gün

NSC_xxxxxxxxxxxxxxx

Birinci Taraf

Zorunlu Çerezler, Yük Dengelemesi Oturum Çerezleri (Kriter A)

Oturum

oturum süresince

tuuid_lu

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

tuuid_lu

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

365 gün

cip

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

fr

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

90 gün

_kuid_

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

180 gün

uid

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

1 yıl

car

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

90 gün

KRTBCOOKIE_xxxx

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

400 gün

cto_tld_test

Birinci Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

cto_tld_test

Birinci Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

cto_tld_test

Birinci Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

_fbp

Birinci Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

90 gün

_gat_UA-XXXXXX-X

Birinci Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

anj

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

90 gün

_ga_xxxxxxx

Birinci Taraf

Performans Çerezleri

Kalıcı

729 gün

_ga_xxxxxxx

Birinci Taraf

Performans Çerezleri

Kalıcı

729 gün

dpm

Üçüncü Taraf

Performans Çerezleri, Kullanıcı Ara Yüzünü Kişiselleştirme Çerezleri (Kriter B)

Kalıcı

30 gün

data-c-ts

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

30 gün

c

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

365 gün

cnac

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

cf

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

criteo

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

13 gün

NID

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

6 ay

OptanonConsent

Birinci Taraf

Zorunlu Çerezler, Açık Rıza Yönetim Platformu için Kullanılan Çerezler (Kriter B)

Kalıcı

365 gün

demdex

Üçüncü Taraf

Performans Çerezleri, Kullanıcı Ara Yüzünü Kişiselleştirme Çerezleri (Kriter B)

Kalıcı

180 gün

mv_tokens

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

13 gün

OGPC

Üçüncü Taraf

İşlevsel Çerezler

Kalıcı

oturum süresince

uuid2

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

90 gün

optout

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

364 gün

CMPS

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

89 gün

am_tokens

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

13 gün

AWSALBCORS

Birinci Taraf

Zorunlu Çerezler, Yük Dengelemesi Oturum Çerezleri (Kriter A)

Kalıcı

6 gün

AWSALBCORS

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

6 gün

_ga

Birinci Taraf

Performans Çerezleri

Kalıcı

729 gün

_ga

Birinci Taraf

Performans Çerezleri

Kalıcı

730 gün

callback

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

oturum süresince

auth_token

Birinci Taraf

Zorunlu Çerez

Oturum

oturum süresince

remember_me

Birinci Taraf

işlevsel çerez

Oturum

3 ay

Nsc_#

Birinci Taraf

performans analitik çerez

Oturum çerezi

1 gün

ga, _ga_#

Birinci Taraf

Performans / Analitik çerezleri

Oturum çerezi

oturum süresince

gat, _gid

Birinci Taraf

Performans / Analitik çerezleri

Oturum çerezi

1 gün

fbp, _gcl_au

Birinci Taraf

Reklam/Pazarlama çerezleri. Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık Çerezleri

Oturum çerezi

oturum süresince

ads/ga-audiences, pagead

Birinci Taraf

Reklam/Pazarlama çerezleri. Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık Çerezleri

Oturum çerezi

 

oturum süresince

IDE

Birinci Taraf

Reklam/Pazarlama çerezleri. Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık Çerezleri

Oturum çerezi

1 yıl

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yukarıda detaylandırılan amaçların gerçekleştirilmesi için elektronik ortamda Çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır.
 

Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları

İnternet sitemizde sol alt köşede yer alan ikona tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Seçimlerimi Onayla” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz. Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

Google Chrome https://support.google.com/accounts/ answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/tr/kb/masaustufirefox-surumunde-gelismis-izlenme-koruma
Safari https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732
Opera https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/


Kişisel Verilerin Aktarılması:

Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilere, mevzuatla yetkili kılınmış kurum ve kuruluşlara aktarabiliriz.

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre, Allianz Tower Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1 34750 Ataşehir İstanbul adresinden, www.allianz.com.tr/tr_TR/bize-ulasin.html veya allianzsigorta@hs02.kep.tr üzerinden yazılı olarak veya 0850 399 99 99 numaralı telefondan Allianz’a iletebilirsiniz.

İnternet sitemizde size mümkün olan en iyi deneyimi sunmak adına Allianz Hayat ve Emekilik A.Ş. (“Allianz”) olarak veri sorumlusu sıfatı ile, web sitelerimizi ziyaretleriniz sırasında çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“Çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
 

Çerez Türleri, Kullanım Amaçları ve Hukuki Sebebi:

İnternet sitemiz üzerinde farklı amaçlarla çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan ilgili çerezin türüne göre veri işleme amaçları ve ilgili çerezi kullanırken dayandığımız Kanun kapsamındaki veri işleme şartı değişebilmektedir.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “Açık” veya “Kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi (www.allianz.com.tr) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:
 

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri:

İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

 1. Zorunlu Çerezler: Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar.
 2. Performans/Analiz Çerezleri: İstatistik çerezleri olarak da bilinen performans çerezleri, web sitesinin kullanımına lişkin anonim, istatistiksel veri sağlayan çerezlerdir. İstatistik çerezleri ile kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı, ziyaret ettiği sayfalar, tıkladığı bağlantılar depolanabilmektedir. Anonim hale getirilen istatistik çerezleri, web sitesi kullanıcısını tanımlamak için kullanılmamaktadır. Bu çerezlerin amacı, web sitesini daha işlevsel hale getirmektir.
 3. Reklam/Pazarlama Çerezleri Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır. Bu çerezler doğrudan kişisel bilgileri depolamazlar, ancak tarayıcınızı ve internet cihazınızı tanımlamaya dayanırlar. Bu tanımlama bilgilerine izin vermezseniz, daha az hedeflenen reklamla karşılaşırsınız.
 4. İşlevsel Çerezleri Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) kullanılmaktadır. İşlevsel tanımlama çerezlerine izin vermemeniz halinde bu hizmetlerin tamamı veya bir kısmı düzgün çalışmayabilir. Örneğin: Dil tercihlerinize dair yaptığınız ayarlar.
 5. Kimlik Doğrulama Çerezleri, Tarayıcı oturumları arasında kimlik doğrulama tanımlayıcılarını depolayan kalıcı çerezlerdir

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler

 

 • Zorunlu Çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” şartına dayalı olarak, 
 • Performans Çerezlerinin aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri internet sitemizin iyileştirilmesi, reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü, tekil ziyaretçilerin sayısının tahmin edilmesi, internet sitemize götüren arama motoru anahtar kelimelerinin tespit edilmesi veya internet sitemizde gezinme durumunu izleme amacıyla  Kanun’un  5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (f) bendi uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” şartına dayalı olarak,
 • Reklam/Pazarlama Çerezleri aracılığıyla işlenen kişisel verileriniz ilgi alanlarınızın profilini oluşturmak ve size diğer sitelerde alakalı reklamlar göstermek amacıyla, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rıza şartına dayalı olarak,  
 • İşlevsellik Çerezleri, aracılığıyla işlenen kişisel verileriniz Web sitesi veya uygulamalarda (masaüstü, mobil veya IOT cihazlardaki uygulamalar da dâhil olmak üzere) kullanılan kişiselleştirme ve tercihlerin hatırlanması amacıyla çKanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rıza şartına dayalı olarak

  işlenmektedir.

Çerez Adı

Taraf

Çerez Kategorisi

Süresi

Sona Erme Süresi

 

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

AMCVS_

Birinci Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri, Kullanıcı Ara Yüzünü Kişiselleştirme Çerezleri (Kriter B)

Oturum

oturum süresince

mbox

Birinci Taraf

Performans Çerezleri, Kullanıcı Ara Yüzünü Kişiselleştirme Çerezleri (Kriter B)

Kalıcı

732 gün

umeh

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

90 gün

browser_data

Üçüncü Taraf

Performans Çerezleri

Kalıcı

390 gün

A3

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

365 gün

AMCV_

Birinci Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri, Kullanıcı Ara Yüzünü Kişiselleştirme Çerezleri (Kriter B)

Kalıcı

730 gün

um

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

90 gün

s_cc

Birinci Taraf

Performans Çerezleri

Oturum

oturum süresince

at_check

Birinci Taraf

İşlevsel Çerezler

Oturum

oturum süresince

at_check

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

cto_bundle

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

396 gün

cto_bundle

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

396 gün

mv_tokens_eu-v1

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

13 gün

_gclxxxx

Birinci Taraf

Performans Çerezleri

Kalıcı

89 gün

_gclxxxx

Birinci Taraf

Performans Çerezleri

Kalıcı

89 gün

CMID

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

364 gün

am_tokens_eu-v1

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

13 gün

visitor-id

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

365 gün

s_sq

Birinci Taraf

Performans Çerezleri, Kullanıcı Merkezli Güvenlik Çerezleri (Kriter B)

Oturum

oturum süresince

OptanonAlertBoxClosed

Birinci Taraf

Zorunlu Çerezler, Açık Rıza Yönetim Platformu için Kullanılan Çerezler (Kriter B)

Kalıcı

365 gün

AWSALB

Birinci Taraf

Zorunlu Çerezler, Yük Dengelemesi Oturum Çerezleri (Kriter A)

Kalıcı

6  gün

AWSALB

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

6 gün

test

Birinci Taraf

Performans Çerezleri

Oturum

oturum süresince

test

Birinci Taraf

Performans Çerezleri

Oturum

oturum süresince

sat_track

Üçüncü Taraf

Performans Çerezleri

Kalıcı

10 gün

sat_track

Birinci Taraf

İşlevsel Çerezler

Kalıcı

364 gün

sat_track

Birinci Taraf

İşlevsel Çerezler

Kalıcı

365 gün

sat_track

Birinci Taraf

İşlevsel Çerezler

Kalıcı

364 gün

sat_track

Üçüncü Taraf

Zorunlu Çerezler

Kalıcı

6 ay

cookie_consent

Birinci Taraf

Zorunlu Çerezler

Oturum

oturum süresince

tvid

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

365 gün

_gid

Birinci Taraf

Performans Çerezleri

Kalıcı

1 gün

gdpr

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

tv_UICR

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

29 gün

data-c

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

30 gün

tuuid

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

tuuid

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

365 gün

CMPRO

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

89 gün

WebSessionID

Üçüncü Taraf

Zorunlu Çerezler

Kalıcı

0 gün

IDSYNC

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

366 gün

ASP.NET_SessionId

Birinci Taraf

Zorunlu Çerezler

Oturum

oturum süresince

criteo_write_test

Birinci Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

criteo_write_test

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

NSC_xxxxxxxxxxxxxxx

Birinci Taraf

Zorunlu Çerezler, Yük Dengelemesi Oturum Çerezleri (Kriter A)

Oturum

oturum süresince

NSC_xxxxxxxxxxxxxxx

Birinci Taraf

Zorunlu Çerezler, Yük Dengelemesi Oturum Çerezleri (Kriter A)

Kalıcı

1 gün

NSC_xxxxxxxxxxxxxxx

Birinci Taraf

Zorunlu Çerezler, Yük Dengelemesi Oturum Çerezleri (Kriter A)

Oturum

oturum süresince

tuuid_lu

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

tuuid_lu

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

365 gün

cip

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

fr

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

90 gün

_kuid_

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

180 gün

uid

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

1 yıl

car

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

90 gün

KRTBCOOKIE_xxxx

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

400 gün

cto_tld_test

Birinci Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

cto_tld_test

Birinci Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

cto_tld_test

Birinci Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

_fbp

Birinci Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

90 gün

_gat_UA-XXXXXX-X

Birinci Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

anj

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

90 gün

_ga_xxxxxxx

Birinci Taraf

Performans Çerezleri

Kalıcı

729 gün

_ga_xxxxxxx

Birinci Taraf

Performans Çerezleri

Kalıcı

729 gün

dpm

Üçüncü Taraf

Performans Çerezleri, Kullanıcı Ara Yüzünü Kişiselleştirme Çerezleri (Kriter B)

Kalıcı

30 gün

data-c-ts

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

30 gün

c

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

365 gün

cnac

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

cf

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

criteo

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

13 gün

NID

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

6 ay

OptanonConsent

Birinci Taraf

Zorunlu Çerezler, Açık Rıza Yönetim Platformu için Kullanılan Çerezler (Kriter B)

Kalıcı

365 gün

demdex

Üçüncü Taraf

Performans Çerezleri, Kullanıcı Ara Yüzünü Kişiselleştirme Çerezleri (Kriter B)

Kalıcı

180 gün

mv_tokens

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

13 gün

OGPC

Üçüncü Taraf

İşlevsel Çerezler

Kalıcı

oturum süresince

uuid2

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

90 gün

optout

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

364 gün

CMPS

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

89 gün

am_tokens

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

13 gün

AWSALBCORS

Birinci Taraf

Zorunlu Çerezler, Yük Dengelemesi Oturum Çerezleri (Kriter A)

Kalıcı

6 gün

AWSALBCORS

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

6 gün

_ga

Birinci Taraf

Performans Çerezleri

Kalıcı

729 gün

_ga

Birinci Taraf

Performans Çerezleri

Kalıcı

730 gün

callback

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

oturum süresince

auth_token

Birinci Taraf

Zorunlu Çerez

Oturum

oturum süresince

remember_me

Birinci Taraf

işlevsel çerez

Oturum

3 ay

Nsc_#

Birinci Taraf

performans analitik çerez

Oturum çerezi

1 gün

ga, _ga_#

Birinci Taraf

Performans / Analitik çerezleri

Oturum çerezi

oturum süresince

gat, _gid

Birinci Taraf

Performans / Analitik çerezleri

Oturum çerezi

1 gün

fbp, _gcl_au

Birinci Taraf

Reklam/Pazarlama çerezleri. Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık Çerezleri

Oturum çerezi

oturum süresince

ads/ga-audiences, pagead

Birinci Taraf

Reklam/Pazarlama çerezleri. Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık Çerezleri

Oturum çerezi

 

oturum süresince

IDE

Birinci Taraf

Reklam/Pazarlama çerezleri. Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık Çerezleri

Oturum çerezi

1 yıl

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yukarıda detaylandırılan amaçların gerçekleştirilmesi için elektronik ortamda Çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır.
 

Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları

İnternet sitemizde sol alt köşede yer alan ikona tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Seçimlerimi Onayla” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz. Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

Google Chrome https://support.google.com/accounts/ answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/tr/kb/masaustufirefox-surumunde-gelismis-izlenme-koruma
Safari https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732
Opera https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/


Kişisel Verilerin Aktarılması:

Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilere, mevzuatla yetkili kılınmış kurum ve kuruluşlara aktarabiliriz.

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre, Allianz Tower Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1 34750 Ataşehir İstanbul adresinden, www.allianz.com.tr/tr_TR/bize-ulasin.html veya allianzemeklilik@hs02.kep.tr üzerinden yazılı olarak veya 0850 399 99 99 numaralı telefondan Allianz’a iletebilirsiniz.

İnternet sitemizde size mümkün olan en iyi deneyimi sunmak adına Allianz Yaşam ve Emekilik A.Ş. (“Allianz”) olarak veri sorumlusu sıfatı ile, web sitelerimizi ziyaretleriniz sırasında çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“Çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
 

Çerez Türleri, Kullanım Amaçları ve Hukuki Sebebi:

İnternet sitemiz üzerinde farklı amaçlarla çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan ilgili çerezin türüne göre veri işleme amaçları ve ilgili çerezi kullanırken dayandığımız Kanun kapsamındaki veri işleme şartı değişebilmektedir.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “Açık” veya “Kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi (www.allianz.com.tr) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:
 

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri:

İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

 1. Zorunlu Çerezler: Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar.
 2. Performans/Analiz Çerezleri: İstatistik çerezleri olarak da bilinen performans çerezleri, web sitesinin kullanımına lişkin anonim, istatistiksel veri sağlayan çerezlerdir. İstatistik çerezleri ile kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı, ziyaret ettiği sayfalar, tıkladığı bağlantılar depolanabilmektedir. Anonim hale getirilen istatistik çerezleri, web sitesi kullanıcısını tanımlamak için kullanılmamaktadır. Bu çerezlerin amacı, web sitesini daha işlevsel hale getirmektir.
 3. Reklam/Pazarlama Çerezleri Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır. Bu çerezler doğrudan kişisel bilgileri depolamazlar, ancak tarayıcınızı ve internet cihazınızı tanımlamaya dayanırlar. Bu tanımlama bilgilerine izin vermezseniz, daha az hedeflenen reklamla karşılaşırsınız.
 4. İşlevsel Çerezleri Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) kullanılmaktadır. İşlevsel tanımlama çerezlerine izin vermemeniz halinde bu hizmetlerin tamamı veya bir kısmı düzgün çalışmayabilir. Örneğin: Dil tercihlerinize dair yaptığınız ayarlar.
 5. Kimlik Doğrulama Çerezleri, Tarayıcı oturumları arasında kimlik doğrulama tanımlayıcılarını depolayan kalıcı çerezlerdir

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler

 

 • Zorunlu Çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” şartına dayalı olarak, 
 • Performans Çerezlerinin aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri internet sitemizin iyileştirilmesi, reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü, tekil ziyaretçilerin sayısının tahmin edilmesi, internet sitemize götüren arama motoru anahtar kelimelerinin tespit edilmesi veya internet sitemizde gezinme durumunu izleme amacıyla  Kanun’un  5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (f) bendi uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” şartına dayalı olarak,
 • Reklam/Pazarlama Çerezleri aracılığıyla işlenen kişisel verileriniz ilgi alanlarınızın profilini oluşturmak ve size diğer sitelerde alakalı reklamlar göstermek amacıyla, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rıza şartına dayalı olarak,  
 • İşlevsellik Çerezleri, aracılığıyla işlenen kişisel verileriniz Web sitesi veya uygulamalarda (masaüstü, mobil veya IOT cihazlardaki uygulamalar da dâhil olmak üzere) kullanılan kişiselleştirme ve tercihlerin hatırlanması amacıyla çKanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rıza şartına dayalı olarak

  işlenmektedir.

Çerez Adı

Taraf

Çerez Kategorisi

Süresi

Sona Erme Süresi

 

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

AMCVS_

Birinci Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri, Kullanıcı Ara Yüzünü Kişiselleştirme Çerezleri (Kriter B)

Oturum

oturum süresince

mbox

Birinci Taraf

Performans Çerezleri, Kullanıcı Ara Yüzünü Kişiselleştirme Çerezleri (Kriter B)

Kalıcı

732 gün

umeh

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

90 gün

browser_data

Üçüncü Taraf

Performans Çerezleri

Kalıcı

390 gün

A3

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

365 gün

AMCV_

Birinci Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri, Kullanıcı Ara Yüzünü Kişiselleştirme Çerezleri (Kriter B)

Kalıcı

730 gün

um

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

90 gün

s_cc

Birinci Taraf

Performans Çerezleri

Oturum

oturum süresince

at_check

Birinci Taraf

İşlevsel Çerezler

Oturum

oturum süresince

at_check

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

cto_bundle

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

396 gün

cto_bundle

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

396 gün

mv_tokens_eu-v1

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

13 gün

_gclxxxx

Birinci Taraf

Performans Çerezleri

Kalıcı

89 gün

_gclxxxx

Birinci Taraf

Performans Çerezleri

Kalıcı

89 gün

CMID

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

364 gün

am_tokens_eu-v1

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

13 gün

visitor-id

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

365 gün

s_sq

Birinci Taraf

Performans Çerezleri, Kullanıcı Merkezli Güvenlik Çerezleri (Kriter B)

Oturum

oturum süresince

OptanonAlertBoxClosed

Birinci Taraf

Zorunlu Çerezler, Açık Rıza Yönetim Platformu için Kullanılan Çerezler (Kriter B)

Kalıcı

365 gün

AWSALB

Birinci Taraf

Zorunlu Çerezler, Yük Dengelemesi Oturum Çerezleri (Kriter A)

Kalıcı

6  gün

AWSALB

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

6 gün

test

Birinci Taraf

Performans Çerezleri

Oturum

oturum süresince

test

Birinci Taraf

Performans Çerezleri

Oturum

oturum süresince

sat_track

Üçüncü Taraf

Performans Çerezleri

Kalıcı

10 gün

sat_track

Birinci Taraf

İşlevsel Çerezler

Kalıcı

364 gün

sat_track

Birinci Taraf

İşlevsel Çerezler

Kalıcı

365 gün

sat_track

Birinci Taraf

İşlevsel Çerezler

Kalıcı

364 gün

sat_track

Üçüncü Taraf

Zorunlu Çerezler

Kalıcı

6 ay

cookie_consent

Birinci Taraf

Zorunlu Çerezler

Oturum

oturum süresince

tvid

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

365 gün

_gid

Birinci Taraf

Performans Çerezleri

Kalıcı

1 gün

gdpr

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

tv_UICR

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

29 gün

data-c

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

30 gün

tuuid

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

tuuid

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

365 gün

CMPRO

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

89 gün

WebSessionID

Üçüncü Taraf

Zorunlu Çerezler

Kalıcı

0 gün

IDSYNC

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

366 gün

ASP.NET_SessionId

Birinci Taraf

Zorunlu Çerezler

Oturum

oturum süresince

criteo_write_test

Birinci Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

criteo_write_test

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

NSC_xxxxxxxxxxxxxxx

Birinci Taraf

Zorunlu Çerezler, Yük Dengelemesi Oturum Çerezleri (Kriter A)

Oturum

oturum süresince

NSC_xxxxxxxxxxxxxxx

Birinci Taraf

Zorunlu Çerezler, Yük Dengelemesi Oturum Çerezleri (Kriter A)

Kalıcı

1 gün

NSC_xxxxxxxxxxxxxxx

Birinci Taraf

Zorunlu Çerezler, Yük Dengelemesi Oturum Çerezleri (Kriter A)

Oturum

oturum süresince

tuuid_lu

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

tuuid_lu

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

365 gün

cip

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

fr

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

90 gün

_kuid_

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

180 gün

uid

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

1 yıl

car

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

90 gün

KRTBCOOKIE_xxxx

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

400 gün

cto_tld_test

Birinci Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

cto_tld_test

Birinci Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

cto_tld_test

Birinci Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

_fbp

Birinci Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

90 gün

_gat_UA-XXXXXX-X

Birinci Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

anj

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

90 gün

_ga_xxxxxxx

Birinci Taraf

Performans Çerezleri

Kalıcı

729 gün

_ga_xxxxxxx

Birinci Taraf

Performans Çerezleri

Kalıcı

729 gün

dpm

Üçüncü Taraf

Performans Çerezleri, Kullanıcı Ara Yüzünü Kişiselleştirme Çerezleri (Kriter B)

Kalıcı

30 gün

data-c-ts

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

30 gün

c

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

365 gün

cnac

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

cf

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Oturum

oturum süresince

criteo

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

13 gün

NID

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

6 ay

OptanonConsent

Birinci Taraf

Zorunlu Çerezler, Açık Rıza Yönetim Platformu için Kullanılan Çerezler (Kriter B)

Kalıcı

365 gün

demdex

Üçüncü Taraf

Performans Çerezleri, Kullanıcı Ara Yüzünü Kişiselleştirme Çerezleri (Kriter B)

Kalıcı

180 gün

mv_tokens

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

13 gün

OGPC

Üçüncü Taraf

İşlevsel Çerezler

Kalıcı

oturum süresince

uuid2

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

90 gün

optout

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

364 gün

CMPS

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

89 gün

am_tokens

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

13 gün

AWSALBCORS

Birinci Taraf

Zorunlu Çerezler, Yük Dengelemesi Oturum Çerezleri (Kriter A)

Kalıcı

6 gün

AWSALBCORS

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

6 gün

_ga

Birinci Taraf

Performans Çerezleri

Kalıcı

729 gün

_ga

Birinci Taraf

Performans Çerezleri

Kalıcı

730 gün

callback

Üçüncü Taraf

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Kalıcı

oturum süresince

auth_token

Birinci Taraf

Zorunlu Çerez

Oturum

oturum süresince

remember_me

Birinci Taraf

işlevsel çerez

Oturum

3 ay

Nsc_#

Birinci Taraf

performans analitik çerez

Oturum çerezi

1 gün

ga, _ga_#

Birinci Taraf

Performans / Analitik çerezleri

Oturum çerezi

oturum süresince

gat, _gid

Birinci Taraf

Performans / Analitik çerezleri

Oturum çerezi

1 gün

fbp, _gcl_au

Birinci Taraf

Reklam/Pazarlama çerezleri. Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık Çerezleri

Oturum çerezi

oturum süresince

ads/ga-audiences, pagead

Birinci Taraf

Reklam/Pazarlama çerezleri. Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık Çerezleri

Oturum çerezi

 

oturum süresince

IDE

Birinci Taraf

Reklam/Pazarlama çerezleri. Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık Çerezleri

Oturum çerezi

1 yıl

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yukarıda detaylandırılan amaçların gerçekleştirilmesi için elektronik ortamda Çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır.
 

Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları

İnternet sitemizde sol alt köşede yer alan ikona tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Seçimlerimi Onayla” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz. Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

Google Chrome https://support.google.com/accounts/ answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/tr/kb/masaustufirefox-surumunde-gelismis-izlenme-koruma
Safari https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732
Opera https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/


Kişisel Verilerin Aktarılması:

Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilere, mevzuatla yetkili kılınmış kurum ve kuruluşlara aktarabiliriz.

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre, Allianz Tower Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1 34750 Ataşehir İstanbul adresinden, www.allianz.com.tr/tr_TR/bize-ulasin.html veya allianzyasamemeklilik@hs02.kep.tr üzerinden yazılı olarak veya 0850 399 99 99 numaralı telefondan Allianz’a iletebilirsiniz.