Zorunlu Deprem Sigortası ile deprem ve deprem kaynaklı yangın, infilak, tsunami veya yer kayması risklerinin poliçedeki limitler dahilinde binanıza vereceği maddi kayıplar karşılanmaktadır. Üstelik binanız tamamen ya da kısmen olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.
 
Zorunlu Deprem Sigortası ya da daha bilinen adıyla DASK, ülkemizin deprem kuşağında bulunması ve buna bağlı büyük kayıpların yaşanması sonrasında gündeme gelmiş olan zorunlu bir sigorta türüdür.
Deprem sigortası, deprem ve deprem sonucu oluşan olayların (yangın, infilak, tsunami veya yer kayması) sebep olduğu maddi zararları karşılamaktadır. Bu zararlar, binanın temel yapı elemanları üzerinde oluşan hasarları kapsar. Eğer deprem sonucunda eviniz kullanılamaz hale gelirse veya kısmi hasar alırsa, sigorta poliçenizin limitleri dahilinde zararınız karşılanır. Bu sayede, deprem sonrası yaşanan maddi sıkıntının önüne geçilmiş olur. Ayrıca, sigorta sayesinde devletin deprem sonrası üzerine düşen maddi yük hafifler.
DASK'ı yapmak için öncelikle gerekli belgelerin temin edilmesi gerekmektedir. Bu belgeler genellikle kişinin kimlik bilgileri ve binanın belgeleri olacaktır. Daha sonra, DASK'ı online olarak düzenleyebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirirken, internet üzerinden kamu ve özel bankaların web siteleri ve mobil uygulamaları veya sigorta şirketlerinin resmi siteleri kullanılabilir. Ayrıca, DASK sigorta yaptırma işlemi için bankaların çağrı merkezleri de kullanılabilir. DASK başvurusunu tamamladıktan sonra, dask.gov.tr veya e-devlet sistemi üzerinden DASK sorgulaması yapabilirsiniz.
Zorunlu Deprem Sigortası ile; Depremin, Deprem sonucu yangının, Deprem sonucu infilakın, Deprem sonucu tsunaminin, Deprem sonucu yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.

Allianz DASK sigortası, deprem ve deprem sonucu oluşabilecek zararları karşılamak için tasarlanmış bir sigorta türüdür. Fiyatlar, evin inşa yılı, konumu, yapının tarzı gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir. Bu nedenle, her ev için fiyatlar farklı olabilir.

Allianz DASK sigortası yaptırma fiyatını belirlemek için:

 • Binanın inşaat yılı: Daha eski binalar genellikle daha yüksek risk taşır ve bu da primleri artırabilir.
 • Yapının tarzı: Betonarme ve diğer yapılar için farklı tarifeler uygulanabilir.
 • Konutun metrekaresi: Daha büyük evler genellikle daha yüksek maliyetli olabilir.
 • Konutun bulunduğu bölge: Deprem riski yüksek olan bölgelerde, sigorta primleri genellikle daha yüksektir.

Allianz DASK sigortası için bir teklif almak isterseniz, web sitesi üzerinden veya Allianz’ım mobil uygulaması üzerinden online olarak teklif alabilirsiniz. Ayrıca, size en yakın Allianz acentesini ziyaret ederek de teklif alabilirsiniz.

Deprem sonrası DASK tarafından yapılan ödeme, bir dizi faktöre bağlıdır. Öncelikle, DASK tarafından yapılan ödeme, sigortalı konutun metrekare bedeli ve toplam metrekaresinin çarpımı sonucu belirlenen tutar üzerinden hesaplanır.

Bu süreçte, DASK tarafından atanan uzman kişiler, ilgili hasarı inceleyecek ve belirlenen tutarı sigortalının banka hesabına en geç 1 ay içerisinde yatıracaklardır.

Son olarak, DASK ödeme yaparken arsa fiyatını dahil etmez, çünkü depremde arsalar zarar görmez. Bu, hem müstakil evler hem de binalar için geçerlidir.

Zorunlu Deprem Sigortası, belediye sınırları içindeki meskenler için yapılan bir sigorta türüdür.
6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu'nu gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.
 • Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.
 • Kamu Konutları Kanununa tâbi veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümleri, köy nüfusuna kayıtlı, köyde sürekli oturanlarca yerleşik köy alanları ve civarında yapılan binalar,
 • Tamamı ticari ve sinai amaç için kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi vs.),
 • Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen ya da tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,
 • Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.

Sigortalının adı, adresi, telefon numarası, kimlik bilgisi, vergi kimlik numarası(tüzel kişiler için), , sigortalanacak binanın açık adresi(adres kodu), tapu bilgileri, inşa yılı ve yapı tarzı, toplam kat sayısı, hasar durumu, evin brüt yüzölçümü (m²) mekanın kullanım şekli.. 

Zorunlu Deprem Sigortası tümüyle beyan esasına dayanır. Yanlış beyanda doğabilecek maddi kayıplar, sigortalının sorumluluğundadır. Bu nedenle yukarıdaki bilgilerin doğruluğu önem arz etmektedir.

1 Mart 2013 tarihinden itibaren nüfusa dayalı adres sistemine kayıtlı tüm konutlara verilen 10 haneli özel bir kod olup sahip olunan ev için bir kimlik numarasıdır. Zorunlu Deprem Sigortası dışında pek çok sigorta ürününde de kullanılan adres kodları devlet tarafından sağlanmaktadır. Kişisel bir kod olmadığı için mesken değişse bile daireye ait bu adres kodu değişmemektedir.
Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındaki bir binanın elektrik ve su abonelik işlemleri yapılmadan önce ve tapu işlemleri sırasında sigortanın varlığı kontrol edilmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, meskeniniz için verilebilecek en yüksek teminat tutarı Ocak 2024 itibariyle 1 milyon 272 bin TL’dir. Bu bedel her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bir önceki ay açıklanan aylık 2003=100 Temel Yıllı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranında arttırılır. Aşağıdaki linkten güncel durumu kontrol edebilirsiniz.

https://dask.gov.tr/tr/tarife

Örneğin, 250 m² brüt yüzölçümü olan betonarme karkas meskeninizin inşa maliyeti olarak sigorta bedeli Ocak 2024 itibariyle 1 milyon 500 bin TL olarak hesaplanır ancak Ocak 2024 itibariyle meskeninize en fazla 1 milyon 272 bin  TL üzerinden Zorunlu Deprem sigortası yapılması mümkündür. Bu durumda, isteğiniz üzerine aradaki 228 bin TL fark için İhtiyari Deprem Teminatı alınabilir. Dilerseniz, bu konuda Allianz web sitesi ve en yakın Allianz Sigorta acentesinden detaylı bilgi alabilir, Allianz’dan konutunuz için Yuvam Sigortası satın alabilirsiniz.

DASK’a konu m² hesabında Emlak Vergi Beyannamesi’nde yer alan brüt m² esas alınmaktadır.
Zorunlu Deprem Sigortası, binanıza karşı deprem ve depremin doğrudan sebep olduğu riskler için güvencesi devlet tarafından sağlanan ve zorunlu yapılması gereken bir sigorta türü iken konut sigortası isteğe bağlı ve içeriği deprem ile beraber pek çok teminatı içerebilen bir sigorta türüdür.Konut sigortasında eşya ve mallara da teminat verilebildiği için poliçeyi sadece tapu sahibi değil kiracı da yaptırabilir. Konut sigortasına deprem riski dahil edildiğinde olası bir deprem sonucunda DASK poliçesi limitlerini aşan zararlar güvence altına alınabilir. 
Mümkündür. Sigorta poliçesi düzenlenirken sigortalının beyanı esas alınır, sigortalının DASK bedeline konu m² bilgisi vermesi ile DASK’a konu bedelin üstündeki kısım için ihtiyari olarak konut poliçesi düzenlenebilir. Her durumda bina için deprem sigortası zorunlu olduğu unutulmamalıdır.

Zorunlu Deprem Sigortası ile sadece binalar sigortalanabilmektedir. Eşyalarınızın da sigortalanması için konut sigortası yaptırabilirsiniz.

Allianz’ın konut ürünü olan Yuvam Sigortası ile farklı paket seçenekleri ve Allianz avantajlarından yararlanmak içinsize en yakın Allianz Sigorta acentesine ulaşabilirsiniz.

Poliçenin süresi bir yıl olup sigorta sözleşmesinin her yıl poliçe süresi sona ermeden yenilenmesi gerekir.
Hayır. Bu poliçe düzenlendikten sonra iptal edilemez. Poliçe kapsamındaki meskeninizi satmanız halinde sigortanın hükmü devam eder. Bu durumda, sigorta ettiren ve sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi, durumu 15 gün içinde sözleşmeye aracılık yapan sigorta şirketine bildirmekle yükümlüdür.
Hem Zorunlu Deprem Sigortası poliçeniz hem de ihtiyari deprem teminatını içeren bir poliçeniz varsa hasar, Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesi kapsamında ödenir, aşan miktar için ihtiyari poliçe kapsamında ödeme yapılır.
Riziko'nun gerçekleştiği öğrenildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde ALO DASK 125’ten veya DASK web sitesi online hasar işlemleri adımından Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na, sigortasını yaptırmış olduğunuz sigorta şirketine ve acentelerine veya E-devlet uygulaması hasar ihbar adımından hasar bildiriminizi yapabilirsiniz.
DASK sorgulamasını yapmak için birkaç seçenek vardır. İlk yol, DASK'ın resmi web sitesinden sorgulama yapmaktır. Bu sorgulama işlemi için poliçe numarası ve T.C. kimlik numarası gibi bilgilerin doğru olarak girilmesi gerekmektedir. Alternatif olarak, sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden de yapılabilmektedir. Bu durumda, sorgulama için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi kullanılır. Bu sorgulama sonucunda poliçe durumu hakkında bilgi edinilebilir. Tüm bu işlemler, internet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmektedir.
Genel Şartlar
Bilgilendirme Formu
Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, poliçede yer alan teminat kapsamına ilişkin detaylı bilgi için poliçenize ait genel ve özel şartlara bakınız.