Sigortalı Bilgilendirme Formları

20.10.2007 tarihli, T.C.Resmi Gazete'de yayınlanan ve 1 Mart 2008 tarihinde uygulama zorunluluğu başlayan, Sigortalıları Bilgilendirmeye ilişkin yönetmeliğe istinaden hazırlanan Bilgilendirme Formları aşağıdaki sembollerine tıklanarak indirilebilir.

Sözleşmenin müzakeresi ve kurulması aşamasında sigorta talebinde bulunan kişilere, ilgi duydukları Şirketlerimiz ürünleri hakkında poliçe kitapçığı veya bunun olmadığı halde poliçe özel ve genel şartlarına dayanarak bilgilendirme yapıldıktan sonra, üzerinde karar verilen ürüne bağlı olarak ilgili form basılacak ve form başlığına ürünün ismi yazılacaktır. Formu tıklayıp açtığınız ve printer'ınıza gönderdiğiniz takdirde, kendiliğinden iki nüsha olarak çıkacaktır. Formlar A4 boyutunda kağıtlar için tasarlanmıştır.