ofis


B2B İş Modeli Nedir? B2B İş Modeli Benimseyen Şirketlerin Özellikleri


İş dünyasında faaliyet gösteren şirketler, ürün ya da hizmetleri üketicilere ulaştırma noktasında farklı statejiler uyguluyor. Bu stratejiler ve şirket profili doğrultusunda ise çeşitli iş modelleri ortaya çıkıyor. En çok kullanılan iş modellerinden biri olan B2B, tüketiciler ile hizmeti ya da ürünü sunan şirketler arasında bir köprü kurulmasını ve süreçlerin iyileştirilmesini sağlıyor. Peki B2B nedir? B2B ticaret nedir? B2B müşteri ne demek?
Business to business nedir sorusuna yanıt olarak B2B açılımı deniyor. Şirketten şirkete, kurumdan kuruma ya da işletmeden işletmeye olarak farklı şekillerde kullanılabilen B2B satış nedir? B2B satış, genel olarak iki farklı kuruluşun kendi aralarında yaptıkları satış anlamına geliyor.
ofis

B2B ne demek sorusuna yanıt bulduktan sonra çoğunlukla e-ticaret sektöründe kullanılan B2B iş modelinin özelliklerine göz atabilirsin. Tüketiciyle doğrudan etkileşime geçmeyen fakat tüketicilere hızlı ve sorunsuz ürün ya da hizmet teslimatı için çalışılan B2B iş modelinin özellikleri şunlardır:

  • B2B iş modeli; ürün, servis ya da yazılım tabanlı olabiliyor. Şirketler arasında fiziksel bir ürün satışı yapılıyor ise ürün tabanlı, bir hizmet satışında servis tabanlı ve bir dijital sistem satışında ise yazılım tabanlı B2B iş modeli kuruluyor.
  • Kaynak işletme ve son tüketici arasındaki etkileşimi güçlendiren B2B iş modeli, süreç takibini kolaylaştırıyor.
  • B2B iş modeli kullanan şirketler, insan ya da ürün kaynağına olan ihtiyaçları azaltabiliyor.
B2B iş modelini uygulayan şirketler, tedarikçilerden satın aldıkları ürün ya da hizmetleri tüketiciye ulaştırma konusunda büyük avantajlar sağlıyor. Alıcı tarafında olan şirketlerin perakende satış alanındaki iş hacmi büyüyor. Ayrıca B2B şirketleri kendi aralarında ortak stratejiler belirleyerek hedef kullanıcı kitlesine ulaşma oranını artırabiliyor. İş hacmi genişleyen ve kullanıcı kitlesine daha fazla erişen B2B işletmelerin, sektördeki itibarı da yükseliyor.
ofis

B2B business to business anlamına gelirken B2C business to consumer olarak kullanılıyor. Firmadan tüketiciye faaliyetlerini sürdüren B2C iş modeli ile şirketten şirkete satış yapan B2B iş modeli arasındaki farklar şunlardır:

  • B2B iş modelinde üretici ile tüketici arasında bir aracı şirket bulunurken B2C iş modelinde şirket ve tüketici arasında direkt bir bağ bulunuyor.
  • B2B iş modelinde üretimden tüketiciye kadar geçen süreç ve rekabet koşulları daha iyi bir şekilde takip ediliyor.
  • B2C alanında duygusal fayda öne çıkarken B2B iş modelinde mantıksal fayda öne çıkıyor.
  • B2B iş modelinde ürün ya da hizmetlerin fiyatları rekabet, stok durumu, müşteri memnuniyeti ve pazar payı gibi koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterirken B2C iş modelinde daha net fiyatlandırmalar bulunuyor. Dolayısıyla müşterilerin B2C şirketlerinden ürün satın alırken pazarlık yapma imkanı olmuyor.
B2B örnekleri incelendiğinde işletmelerin hedef kitlesini belirleme konusunda sınırlarını çok net bir şekilde çizdiği görülüyor. Fakat günümüzün hızla değişen trendleri kullanıcıların alışveriş eğilimlerinde fark yaratabiliyor. Dolayısıyla B2B şirketleri; sektörel ihtiyaçlara, sektördeki ürünlerin stok durumlarına, tüketicilerin satın alma alışkanlıklarına, şirket stratejilerine ve sektördeki eksikliklere göre hedeflerini belirleyebiliyor. Bu süreçte şirketten şirkete satış yapıldığından her iki tarafın da ortak bir payda da buluşup planlama yapması gerekiyor. Planlı yürütülen çalışmalar üretimden müşteri tüketimine kadar tüm alanlarda memnuniyet ve verimlilik elde edilmesini sağlıyor.
 
Şirketler; hedef ve stratejilerine uygun bir iş modeliyle faaliyetlerini yürütüyor. İşlerin güvenli ve sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi için  Allianz İşyeri Sigortası hizmetlerinden hemen teklif alıp yararlanabilirsin.