Tazminat Talebi

A.Bir Yakının Vefatı Ardından Yapılması Gerekenler

1.Defin İşlemleri

 • Vefat evde gerçekleşmişse, defin işlemleri için Alo 188'i arayınız.
 • Bağlı bulunduğunuz belediyenin kurum doktoru, sağlık ocağı doktoru veya herhangi bir doktordan merhumun Vefat Raporu'nu alınız.
 • Vefat raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne müracaat ederek vefat raporunu Gömme İzin Belgesi'ne dönüştürünüz. (Vefat hastanede gerçekleşmişse gömme izin belgesi hastane tarafından düzenlenecektir.)
 • Dini cenaze töreni için bağlı bulunduğunuz dini kurum ile gerekli temasları yapınız.
 • Cenazenin başka bir şehre nakli gerekiyorsa İlçe Sağlık İşleri Müdürlüğü'nden Yol Nakil Belgesi alınız.

2.Hukuksal İşlemler

Defin işlemlerinin ardından, gerekli tüm hukuk işlemleri için merhumun nüfustan düşürülme işlemlerinin gerçekleştirilmesi gereklidir. Bu işlem için İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne bildirimde bulununuz. Yetkili makam ve görevliler tarafından düzenlenen ölüm tutanağını ilgili İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne ulaştırınız. Ölüm tutanağına merhumun nüfus cüzdanını da ekleyiniz.

 • Ardından Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, Veraset İlamı'nı alınız. 
 • En geç 4 ay içinde Veraset Vergi Dairesi'ne müracaat ederek Veraset Beyannamesi veriniz. 
 • Veraset intikal vergisi işlemlerini tamamladıktan sonra intikal eden mal varlığının devir işlemleri için ilgili kurumlara başvurunuz. Merhumun;

                a) Gayrimenkulu varsa İl Tapu Sicil Müdürlüğü'ne,

                b) Maaşı için bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu'na, (Bilgi için  www.sgk.gov.tr )

                c) Arabası varsa il/ilçe Trafik Tescil Müdürlüğü'ne,

                d) Bankadaki menkul değerleri için bankasına başvurunuz.

Allianz Yaşam ve Emeklilik'e ait yaşam sigortası tazminat ödemeleri için Müşteri Hizmetlerimize başvurunuz.

3.Finansal İşler

Ailenizin bundan sonraki yaşam giderlerini karşılayabilmek için gelir ve giderlerini hesaplayarak yeni bir bütçe hazırlayınız. Bütçenize göre, yeni gelir seviyeniz ile ilerideki finansal ihtiyaçlarınızı karşılayacak sigorta üzerinden yeni bir Yaşam Sigortası ya da Bireysel Emeklilik Planı gibi ürünler hakkında bilgi alınız. Sigortanız ve bir bireysel emeklilik planınız varsa yeni duruma göre teminat veya katkı payı tutarlarında değişiklik yapmanız gerekebilir. Bunun için Müşteri Hizmetlerimizden yardım alabilirsiniz.

 B.Tazminat Talebi İçin Gerekli Belgeler

1.Vefat Durumunda İstenen Belgeler

a.Hastalık Sonucu Vefat Durumunda İstenen Belgeler

 • Vefat tarihi işlenmiş Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği’nin orijinali
 • Mernis Ölüm Tutanağı veya ölüm nedenini izah eden doktor raporu fotokopisi (Kontrolör onayından geçmiş ölüm belgesi, ölmeden önce başvurulan hastanenin epikriz raporu ve tetkik sonuçları)
 • Veraset İlamı’nın aslı veya fotokopisi (poliçede menfaattar kanuni varisler ise)
 • (Mevcutsa) Poliçe ve başvuru formu
 • Ailenin ikametgah belgesi, her bir lehdara ait güncel cep telefonu ve e-posta adresi bilgileri
 • Vefat öncesi geçirilmiş olan HASTALIK mevcutsa hastane müşahade dosyası ve Epikriz Raporunun fotokopileri

b.Kaza Sonucu Vefat Durumunda İstenen Belgeler

 • Vefat tarihi işlenmiş Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği’nin orijinali
 • Mernis Ölüm Tutanağı veya ölüm nedenini izah eden doktor raporu fotokopisi
 • Veraset İlamı’nın aslı veya fotokopisi (poliçede menfaattar kanuni varisler ise)
 • (Mevcutsa) Poliçe ve başvuru formu
 • Ailenin ikametgah belgesi, her bir lehdara ait güncel cep telefonu ve e-posta adresi bilgileri
 • Trafik Kazası Tespit Tutanağı’nın önlü-arkalı fotokopisi

c.Adli Vaka Sonucu Vefat Durumunda İstenen Belgeler

 • Vefat tarihi işlenmiş Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği’nin orijinali
 • Mernis Ölüm Tutanağı veya Ölüm nedenini izah eden Doktor Raporu fotokopisi
 • Veraset İlamı’nın aslı veya fotokopisi (poliçede menfaattar kanuni varisler ise)
 • (Mevcutsa) Poliçe ve başvuru formu
 • Ailenin ikametgah belgesi, her bir lehdara ait güncel cep telefonu ve e-posta adresi bilgiler
 • Geçirmiş olduğu Adli Olay ile ilgili olarak

a. Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanağının fotokopisi
b. Cumhuriyet Savcılığı Otopsi Sonuç Raporunun fotokopisi
c. Cumhuriyet Savcılığı Takipsizlik Kararı, İddianame, Kovuşturma Kararlarından birine ait fotokopi

d.İşsizlik Sigortası Sahibinin Vefatı Durumunda İstenen Belgeler

 1. 1. Sigorta sertifikası
 2. 2. Vefat tarihi işlenmiş Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği'nin orijinali
 3. 3. Ailenin ikametgah belgesi, her bir lehdara ait güncel cep telefonu ve e-posta adresi bilgileri
 4. 4. Menfaattar(lar)dan alınacak iletişim bilgilerini içeren tazminat talebi dilekçesi
 5. 5. Mernis Ölüm Tutanağı veya ölüm nedenini izah eden doktor raporu fotokopisi
 6. 6. Gaiplik halinde mahkemeden alınacak olan gaiplik kararı
 7. 7. Veraset İlamı'nın aslı veya fotokopisi (poliçede menfaattar kanuni varisler ise)

2.Kritik Hastalık ve Yaşam Riskleri Durumunda İstenen Belgeler

 1. 1. Kritik Hastalık, Yaşam Riskleri sonucu ise, hastalığa neden olan olayla ilgili olarak tedavi gördüğü hastaneden alınacak olan, Hastane Müşahade Dosyası, tetkik sonuçlarının fotokopisi ve Epikriz Raporunun orijinali
 2. 2. Sigortalının ikametgah adresi, güncel cep telefonu ve e-posta adresi
 3. 3. (Mevcutsa) Poliçe ve başvuru formu
 4. 4. Sigortalının ikametgah adresini gösteren muhtarlıktan temin edilecek belge ya da sigortalıya ait herhangi bir fatura (Son 3 aya ait)
 5. 5. Sigortalının nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

3.Maluliyet Durumunda İstenen Belgeler

 1. 1.Sağlık Kurulu Raporu (Bünyesinde sağlık kurulu bulunan SGK, Devlet Hastanesi, Üniversite Hastanesi v.s. hastane tarafından verilmiş kesin maluliyet yüzdesi "oranı" belirtilen "sürekli" raporun orijinali veya noter tasdikli sureti)
 2. 2. Maluliyet hastalık sonucu ise, maluliyete neden olan hastalıkla ilgili olarak tedavi gördüğü hastaneden alınacak olan, hastane müşahade dosyası, tetkik sonuçlarının fotokopisi ve epikriz raporunun orijinali
 3. 3. Sigorta teminat kapsamına giren, sigortalı olduğu dönemde gelişen hastalıkları ayırt edebilmek amacı ile sigortalılık öncesinde olduğu halde sigorta teminatı kapsamında değerlendirilmemesi gereken hastalıklarına ait medulla kayıtları, başvurduğu hastanelerin epikriz raporları ve tetkik sonuçları, sağlık kurulu raporu
 4. 4. Sigortalının  ikametgah adresi, güncel cep telefonu ve e-posta adresi
 5. (Mevcutsa) Poliçe ve başvuru formu
 6. 5. Maluliyeti kaza sonucu ise trafik kazası veya iş kazası tutanağı, olay savcılığa intikal ettiyse Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanağı
 7. 6. Kaza sonrası başvurulan hastanenin genel adli muayene raporu, epikriz raporu ve tetkik sonuçları
 8. 7. Sigortalının ikametgah adresini gösteren muhtarlıktan temin edilecek belge ya da sigortalıya ait herhangi bir fatura (Son 3 aya ait)
 9. 8. Sigortalının nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
 10. 9. Maluliyet Beyan Formu (Forma ulaşmak için lütfen tıklayınız.)

4.İstemdışı İşten Çıkarılma Durumunda İstenen Belgeler

 1. 1. Tazminat talebi için, adres ve iletişim bilgilerinin yer aldığı sigortalı imzalı dilekçe 
 2. 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 3. 3. İşten ayrılma bildirgesi (Belge işverenden veya SGK’dan kaşe ve imzalı olarak temin edilmelidir)
 4. 4. İşten çıkarılma nedenini gösteren belge (İşveren kaşe ve imzalı)
 5. 5. İşverenin imza sirküleri
 6. 6. İşkur kayıt belgesi
 7. 7. Banka Hesap Bilgileri - IBAN numarası (Kredi koruma ve gelir güvencesi ürünleri için zorunludur)
 8. 8. Kredi kartı ekstreleri (İşten ayrıldığı tarih öncesine ait son 6 ayı kapsamalıdır. Kredi kartı ödeme güvencesi için zorunludur.)
 9. 9. SGK Hizmet Dökümü

5.Geçici İş Göremezlik Durumunda İstenen Belgeler

 1. 1. Tazminat talebi için adres ve iletişim bilgilerinin yer aldığı sigortalı  imzalı dilekçe                                                                                                                                                   
 2. 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisİ
 3. 3. Hastaneden alınan kaza veya sağlık sorunundan kaynaklanan geçici iş görememe raporu (Epikriz)
 4. 4. Hastanede yatılmışsa, teşhis ve tedavinin detaylarını ve hastaneden çıkış tarihini belirten son hastane raporu
 5. 5. Kaza sonucu geçiçi iş göremezlik ise kaza tespit tutanağı (yoksa kaza detayına ilişkin resmi kuruluşlardan alıancak yazı)
 6. 6. Burada belirtilmemiş dahi olsa, tazminat değerlendirilmesi sırasında gerek duyulan her türlü medikal bilgi ve inceleme
 7. 7. Son 6 aydır mevcut meslek grubunda faaliyette olduğunu gösteren belge
 8. 8. Banka Hesap Bilgileri - IBAN numarası (Kredi koruma ve gelir güvencesi ürünleri için zorunludur)
 9. 9. Bağlı olduğu kurum belgesi (Son 6 ay)

6.Gündelik Hastane Tazminatı için İstenen Belgeler

Diğer statüsünde bulunan sigortalıların yararlanabileceği bir teminattır.

(Emekli, Ev Hanımı, Öğrenci, Sosyal Güvencesi olmayan kişiler)

 1. 1. Tazminat talebi için adres ve iletişim bilgilerinin yer aldığı sigortalı  imzalı dilekçe 
 2. 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 3. 3. Tedavi ile ilgili raporlar
 4. 4. Kaza sonucu gündelik hastane ise kaza tespit tutanağı (yoksa kaza detayına ilişkin resmi kuruluşlardan alınacak yazı, kazanın nasıl meydana geldiğine dair sigortalı beyanı)
 5. 5. Burada belirtilmemiş dahi olsa, tazminat değerlendirilmesi sırasında gerek duyulan her türlü medikal bilgi ve inceleme
 6. 6. Sigortalının yazılı veya sözlü beyanda bulunamaması durumunda tayin edilen vasiye ilişkin mahkeme kararı
 7. 7. Bağlı olduğu kurum belgesi (Son 6 ay için )
 8. 8. Banka Hesap Bilgileri - IBAN numarası (Kredi koruma ve gelir güvencesi ürünleri için zorunludur)

7.Tazminat Talebi için İzlenmesi Gereken Prosedürler

Hayat Poliçelerinin satış aşamasından sonra, sahip olunan teminatlar, menfaattar-menfaattarlar, poliçe başlangıç-bitiş tarihleri vb. bilgilerin yer aldığı poliçe, sigortalının adresine gönderilir. Poliçe ekinde sunulan poliçe kitapçığında, ilgili ürüne ait Özel Şartlar, Hayat Sigortası Genel Şartları ve yine ürünün özelliğine göre Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartları yer almaktadır. Poliçede belirtilen rizikolar, sigortalının vefatı, maluliyeti, kritik hastalık ve yaşam riskleri hastalıklarından birisini yaşaması sureti ile oluşabilir. Sigortalının vefatı durumunda yaşam kaybı tazminatının, maluliyeti durumunda maluliyet tazminatının, kritik hastalığı yaşaması durumunda, kritik hastalık tazminatının, yaşam riskleri hastalıklarından birini yaşaması durumunda yaşam riskleri tazminatının, sigortacı tarafından değerlendirilmesi hakkı doğar. Tazminatın değerlendirilebilmesi için, sitemizde belirtilen evrakların, sigortalı, menfattar(lar) tarafından temin edilerek sigortacıya iletilmesi gerekmektedir.

Sigorta ettirenin vefatı durumunda, sigorta ettirenin değiştirilmesi için, kanuni mirasçılarının muvafakat etmesi gerekmektedir.