Tazminat Talebi ve Hayat Sigortası Formları

- Allianz Hayat ve Emeklilik Sözleşmeleri için -

Poliçe ekinde sunulan ilgili ürüne ait Özel Şartlar, Hayat Sigortası Genel Şartları ve yine ürünün özelliğine göre Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartları yer almaktadır. Poliçede belirtilen rizikolar, sigortalının vefatı, maluliyeti, kritik-tehlikeli hastalık ve hayat riskleri hastalıklarından birisini yaşaması sureti ile oluşabilir.

Sigortalının vefatı durumunda yaşam kaybı tazminatının, maluliyeti durumunda maluliyet tazminatının, kritik-tehlikeli hastalığı yaşaması durumunda, kritik-tehlikeli hastalık tazminatının, sigortacı tarafından değerlendirilmesi hakkı doğar. Tazminatın değerlendirilebilmesi için, sitemizde belirtilen evrakların, sigortalı, menfattar(lar) tarafından temin edilerek sigortacıya iletilmesi gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi almak için 0850 399 99 99 nolu telefonumuzu arayabilirsiniz.

Poliçe ekinde sunulan ilgili ürüne ait Özel Şartlar, Hayat Sigortası Genel Şartları ve yine ürünün özelliğine göre Hayat sigortaları bilgilendirme formları yer almaktadır. Poliçede belirtilen teminatlar poliçe başlangıç tarihi itibari ile ilk bir yıl fesih hakkı, bir tam yıl prim ödemesi gerçekleştirildikten sonra poliçe bitiş tarihine kadar olan  süre içerisinde iştira hakkı ve poliçe bitiş tarihi itibari ile de süre sonu ödeme seçenekleri (Süre sonu toplu ödeme, ömür boyu maaş, 5-10 yıl süreli maaş, eşe kalan maaş) mevcuttur.

Sigortalının poliçe başlangıç tarihinden sonraki bir yıl itibari ile poliçe üzerinden ikraz (Borç alma) hakkı doğar. Tazminatın değerlendirilebilmesi için, sitemizde belirtilen evrakların duruma göre sigortalı ya da sigorta ettiren tarafından temin edilerek sigortacıya iletilmesi gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi almak için 0850 399 99 99 nolu telefonumuzu arayabilirsiniz.

Hayat Poliçelerinin satış aşamasından sonra, sahip olunan teminatlar, menfaattar-menfaattarlar, poliçe başlangıç-bitiş tarihleri vb. bilgilerin yer aldığı poliçe, sigortalının adresine gönderilir. Poliçe ekinde sunulan poliçe kitapçığında, ilgili ürüne ait Özel Şartlar, Hayat Sigortası Genel Şartları ve yine ürünün özelliğine göre Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartları yer almaktadır. Poliçede belirtilen rizikolar, sigortalının vefatı, maluliyeti, kritik hastalık ve yaşam riskleri hastalıklarından birisini yaşaması sureti ile oluşabilir. Sigortalının vefatı durumunda yaşam kaybı tazminatının, maluliyeti durumunda maluliyet tazminatının, kritik hastalığı yaşaması durumunda, kritik hastalık tazminatının, yaşam riskleri hastalıklarından birini yaşaması durumunda yaşam riskleri tazminatının, sigortacı tarafından değerlendirilmesi hakkı doğar. Tazminatın değerlendirilebilmesi için, sitemizde belirtilen evrakların, sigortalı, menfattar(lar) tarafından temin edilerek sigortacıya iletilmesi gerekmektedir.

Sigorta ettirenin vefatı durumunda, sigorta ettirenin değiştirilmesi için, kanuni mirasçılarının muvafakat etmesi gerekmektedir.

*Bu form kişiye özel basılmaktadır. Bilgilerinizi içeren forma ulaşmak için 0850 399 99 99 numaralı müşteri hizmetlerimizden ya da  info@allianz.com.tr adresinden talepte bulunabilirsiniz.