Ticari Hayat Sigortası


Ticari Hayat Sigortası

Yapı Kredi Bankası’nın Ticari ve Kobi müşterileri için işletme sahibi veya ortaklarının, yaşam kaybı ya da tam ve daimi maluliyet riskine karşı, işletmeye güvence sağlamak amacıyla hazılanmış bir sigortadır. Bu sigorta, beklenmedik bir durumda, karşılaşılabilecek finansal kayıplar için kaynak yaratır, iş yerinin ayakta kalmasına destek olur.

Sigorta süresi içinde olası bir yaşam kaybı durumunda, sigortalının teminatı ile, çekler, bankaya olan borçlar gibi zorunlu ödemeler yapılır, eğer varsa kalan tutar kanuni varislere aktarılır.

Tam ve daimi maluliyet durumunda, sertifika üzerinde belirtilen teminat  sigortalıya ödenir.   

Yaşam kaybı ve tam ve daimi maluliyet teminatlarından her ikisinden de tazminata hak kazanılması söz konusu olmayıp, bu teminatlara ilişkin herhangi bir tazminat ödendiğinde sigorta sözleşmesi sona erer. Bu sigortalarda, teminat tutarı, sigorta süresi boyunca sabittir.

Konut Asistans Hizmetleri

 • Çilingir
 • Dâhili Tesisat
 • Cam Kırılması
 • Elektrik Tesisatı
 • Ambulans Gönderimi
 • Güvenlik Hizmetleri
 • Kombi/Klima Bakım

Danışmanlık Hizmetleri

 • PC Asistans & IT destek hizmetleri
 • Mali müşavirlik danışma hizmeti
 • İş/ticaret hukuku ile ilgili Hukuki danışma
 • Dış Ticaret Danışma hizmeti
 • Devlet teşvik danışma hizmeti
 • Kongre ve Fuar Destek/Danışma Hizmeti
 • SGK danışma

İndirimli Hizmetler
Poliçe süresi boyunca %30’a varan indirimler;

 • Güvenlik Sistemleri Danışma ve belirli markalarda indirim
 • Çalışanlar için eğitim/kurs olanakları
 • Yurtiçi/Yurtdışı iş geliştirmek için danışmanlık sağlayan firmalara ulaşım ve organizasyon
 • Filo araç kiralama ile ilgili indirim ve organizasyon
 • İndirimli İş Yeri Temizliği
 • İndirimli İş yeri ilaçlama ve yürüyen Haşere Temizliği
Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, poliçede yer alan teminat kapsamına ilişkin detaylı bilgi için poliçenize ait genel ve özel şartlara bakınız.