Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası

Nazar Boncuğu anlaşmalı kurumlarında geçerli 75.000 TL limit ve %90 ödeme yüzdesi ile ameliyat ve yoğun bakım giderleriniz Allianz tarafından karşılanır.
Ayrıca Genel Sağlık Sigortanızı kullanarak Resmi Sağlık Kurumları’nda ameliyatlı ve yoğun bakım yatışlarınız olması durumunda size nakit ödeme imkanı da sunulmaktadır.

 

 

  • Teminatlar
  • Avantajlar
  • Detaylar
  • Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası ile aşağıdaki teminatlara sahip olabilirsiniz:

Daha fazlasını görmek için kaydırın

  TEMİNAT LİMİTİ TEMİNAT YÜZDESİ UYGULAMA
YURTİÇİ YATARAK TEDAVİ
75.000 TL
%90
Yıllık
- Hastane Hizmetleri Teminat 75.000 TL %90
Yıllık
- Küçük Müdahale 750 TL %90 Yıllık
- Suni Uzuv 5.000 TL
%90
Vaka Başı
EK MADDİ DESTEK
45.000 TL %100
Yıllık
- Kategori 1: Böbrek nakli, by-pass, beyin tümörleri ameliyatı gibi büyük ameliyatlar veya 10 günden uzun süreli yoğun bakım yatışı 5.000 TL

%100

Vaka Başı
- Kategori 2: Mide fıtığı ameliyatları, kapalı safra kesesi ameliyatı gibi orta ölçekli ameliyatlar veya 6-10 gün arası yoğun bakım yatışı 2.500 TL %100
Vaka Başı
- Kategori 3: Kasık fıtığı ameliyatı, hemoroid ameliyatları, apandisit ameliyatı gibi küçük ameliyatlar veya 2-5 gün arası yoğun bakım yatışı 1.000 TL %100 Vaka Başı
DİŞ BAKIM PAKETİ      
- Diş Hekimi Muayenesi Limitli %100 Yılda 1 Kez
- Diş Taşı Temizliği (Detertraj) Limitli %100
Yılda 1 Kez
- Tek Diş Röntgen Filmi (Periapikal) Limitli %100
Yılda 1 Kez

Yurtiçi Yatarak Tedavi Teminatı:
Yurtiçinde gerçekleşen yatarak tedavileriniz sonucu oluşan sağlık giderleriniz, hastane hizmetleri veya ek maddi destek şeklinde yıllık 75.000 TL limit ve %90 ödeme yüzdesi ile karşılanır. Poliçenin toplam limiti yıllık net 67.500 TL ile sınırlıdır.

Bu teminattan karşılanan giderler: 

  • Ameliyatlı Yatış: Doktor ve hemşire ücreti, ilaç, tıbbi malzeme 
  • Ameliyatsız Yatış: Normal oda, yoğun bakım 
  • Yatak, yemek, refakatçi

Küçük Müdahale Teminatı: 
Bu teminat, ayakta veya yatarak gerçekleşmiş olmasına bakılmaksızın, hastanede veya doktor muayenehanesinde tedaviye yönelik olarak yapılan ve Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi'nde 150 birime kadar olan girişimlere ilişkin her türlü gider (kırıklara alçı uygulaması, derideki yaraların dikişi, gözden yabancı cisim çıkarılması, mide yıkanması vb.) poliçede belirtilen teminat limiti ve ödeme yüzdesi dahilinde güvence altına alır. 

Ayrıca yatış süresi 24 saati aşmayan ameliyatsız tedavilere (gözlem/müşahede) ait sağlık giderleri, bu teminat kapsamında değerlendirilir. 

Ek Maddi Destek:
Genel Sağlık Sigortası kapsamında Resmi Sağlık Kurumları’nda gerçekleşen ameliyatlı yatışlar ile yoğun bakım yatışlarından sonra yapılacak nakit ödemeleri kapsar. Poliçede belirtilen kategoriler bazında, yıllık toplam 45.000 TL’ye kadar tazminat ödemesi yapılır.

* Bu teminat ile hedeflenen, Devlet veya Devlet Üniversitesi Hastanelerinde gerçekleşecek olan ameliyat veya yoğun bakımlı yatış sonrası yapacağınız harcamadan bağımsız olarak, yukarıdaki tabloda kategorilerde belirtildiği gibi sabit tutarların nakit olarak sizlere ödenerek destek sağlanmasıdır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
  •  Tüm Yapı Kredi şubelerinden Nazar Boncuğu Sigortası’nı alabilirsiniz.
0 - 55 yaş arasında iseniz ve tanısı konmuş bir rahatsızlığınız yoksa Nazar Boncuğu Sigortası sahibi olabilirsiniz.
Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, poliçede yer alan teminat kapsamına ilişkin detaylı bilgi için poliçenize ait genel ve özel şartlara bakınız.