GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON KURUM KÜLTÜRÜNÜN BİR PARÇASI

Allianz Türkiye, girişimcilik ve inovasyon faaliyetlerinin koordinasyonu ve inovasyonun kurum kültürünün bir parçası haline getirilmesi hedefiyle 2017 yılı başında inovasyon ofisini kurmuştur.  İnovasyon Ofis’nin faaliyetleri ile yeni nesil sigortacılık ihtiyaçlarına yanıt verecek projelerin hayata geçirilmesi, gerek kurum içi girişimci potansiyelini harekete geçirmek, gerekse kurum dışındaki girişimcilerle iş birliği yapılarak, kurumun tüm kılcal damarlarında inovasyon kanının akmasını sağlamak hedeflenmiştir. Ayrıca, girişimci ekosisteminde sigortacılığa olan ilgiyi artırmak, gerçek anlamda sigorta teknolojileri tanımını zihinlerde oturtmak ve bu alana yeni fikirler ile girişimcileri çekebilmek hedeflenmektedir.

Şirkette  çok yönlü çevik organizasyon olma bilinci ile her yıl kurum içi girişimcilik programları düzenlenmekte ve çalışanların yeni iş modeli fikirleri ve projeleri hızlandırma ve kuluçka dönemleri ile desteklenmektedir.

Bunun dışında yeni ekonominin yeni girişimleri ve şirketleriyle tanışmak isteyen şirket, sigortacılık ve müşteri deneyimi alanındaki inovatif çözümler için dışarıdaki girişimcilerle de kuluçka ve hızlandırma platformları vasıtasıyla ortak çalışmalar yapmakta ve işbirliği gerçekleştirmektedir. Bu noktada etkileşimi artırmak ve hızlandırmak adına şirket içerisinde orta ve üst düzey yöneticilerden oluşan girişimci mentörü kadrosu oluşturulmuş, teknoloji odaklı iş birlikleri için fırsat odaklı bakış açısının olgunlaştırılması sağlanmıştır.

Girişimcilik ekosisteminde aktif bir kurumsal oyuncu olan Allianz Türkiye; İstanbul Teknik Üniversitesi Çekirdek Kuluçka Merkezi, Tüsiad, E-tohum, Girişimcilik Vakfı, Core Strategy, Endeavor, Startupswatch gibi dış paydaşlarla yaptığı iş birliği çerçevesinde girişimcilik ekosistemin gelişmesine yönelik aktivitelerde aktif olarak yer almakta ve katma değerli projeleri erken aşamada kurum bünyesine katma hedefiyle ilerlemektedir. Şirket bu alandaki yoğun çalışmaları neticesinde 2018 yılı içerisinde Start Up Dostu Şirket ödülünü almaya layık görülmüştür.

Allianz Türkiye’de girişimcilik ve inovasyon kurum kültürünün bir parçası olup; yaratıcı ve yenilikçi fikirleri uygulamaya almanın doğal ve kolay olduğu, iş yapış şeklinin merkezine inovasyonu koyan bir Allianz olma vizyonuyla çalışmalara devam edilmektedir.