Yaşamaya Değer Hayat Sigortası


Yaşamaya Değer Hayat Sigortası

  • Dövize Endeksli Primler
  • Sadakat İkramiyesi
  • Ödediğin primleri dövize endeksli olarak geri alma
  • Vergi Avantajı
Sen hayattayken kazandıran Yaşamaya Değer Hayat Sigortası ile süre sonunda ödediğin primleri dövize endeksli olarak sadakat ikramiyesi ile birlikte fazlasıyla geri alırsın. Üstelik vergi avantajından faydalanırsın.
*Form üzerinden yalnızca yeni ürün başvuru talepleri değerlendirilmektedir.
Sigortalının sigorta süresi içerisinde vefat etmesi durumunda, riskin gerçekleştiği tarih itibari ile toplam ödenen prim tutarı sigortalının kanuni varislerine iade edilir.
Sigorta süresi sonunda sigortalının hayatına devam etmesi durumunda poliçede belirtilen yaşam teminatı tutarı sigorta ettirene ödenir.
Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, poliçede yer alan teminat kapsamına ilişkin detaylı bilgi için poliçenize ait genel ve özel şartlara bakınız.