Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplaması & Raporlaması (ISO 14064-1) & Ürün Karbon Ayak İzi Hesaplaması & Raporlaması (ISO 14067)

 • Rapor Sınırlarının Tanımlanması
 • Emisyon Kaynaklarının Belirlenmesi
 • Emisyonların Hesaplanması ve Raporlanması
 • Rapor Sonuçlarının Değerlendirmesi
 • Emisyon Azaltım Aksiyonlarının Belirlenmesi
 • Rapor Sınırlarının Tanımlanması
 • Emisyon Kaynaklarının Belirlenmesi
 • Azaltım Aksiyonlarının Belirlenmesi
Çevre ve İklim

Su ayak izi, bireylerin, toplumların veya işletmelerin tüketimleriyle ilişkilendirilen toplam su miktarıdır. Bir işletmenin su ayak izi, ürün ve hizmetlerini üretmek için kullandığı suyun toplam miktarını ifade eder.

Su ayak izi çalışmaları, su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak, su stresine ve su kaynaklarına bağımlılık nedeniyle oluşan üretim risklerini belirlemek ve işletmelerin su yönetimi konularında farkındalığını arttırmak için önemlidir. ISO 14046 standardına göre yürütülen su ayak izi çalışmaları;

 • İşletmelerin su tüketimine dayalı proses yönetimi ve su kaynaklarının daha iyi değerlendirilmesi konusunda aksiyonları belirlemeye yardımcı olur.
 • Tüm tedarik zinciri boyunca ve üretim aşamalarında tüketilen su miktarının belirlenmesiyle; odak noktaları tespit edilerek su kullanımının azaltılması, sürdürülebilir su kullanımı için aksiyonlar alınması ve verimlilik çalışmalarının yürütülmesi mümkündür.
 • İşletmelere çevre dostu ve sürdürülebilir uygulamalarını vurgulama konusunda fırsat sağlar.

  Su Ayak İzi Hesaplaması ve Raporlaması (ISO 14046)
 • Tesis için, doğrudan ve dolaylı olarak tüketilen suyun kaynak tespiti
 • Tüketim verilerinin Toplanması
 • Uluslararası standartlar çerçevesinde hesaplama
 • ISO 14046’ya uygun olarak su ayak izi raporunun hazırlanması
Çevre ve İklim

Fiziksel iklim riski analizi, iklim değişikliğinin neden olduğu olası riskleri belirlemek ve bunlara uyum sağlamak için bir yöntemdir ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı hazırlıklı olmak/uyum sağlamak için kritik bir araçtır. Bu analiz genellikle belirli bir bölgenin veya endüstrinin iklim değişikliğine karşı duyarlılığını anlamak amacıyla yapılır. İlk adım olarak, analiz için gerekli veriler toplanır.

Bu veriler arasında geçmiş iklim verileri, meteorolojik değişkenler, altyapı unsurları, ekonomik faaliyetler ve doğal kaynaklar gibi bilgiler bulunur. Risklerin belirlenmesi için bu veriler ve etkiler bir araya getirilir. Özellikle belirli sektörlerde (tarım, su kaynakları, altyapı, vb.) olası riskler ve bu risklerin muhtemel etkileri değerlendirilir.

Son olarak, bu analizde elde edilen bulgular ve belirlenen riskler üzerinden uyum stratejileri oluşturulur. Bu stratejiler, risklerin azaltılması veya en aza indirilmesi için alınabilecek politika, planlama, teknoloji veya yönetim değişikliklerini içerebilir. Bu analiz, belirli bir bölgenin veya sektörün iklim değişikliğine karşı dayanıklılığını artırmak ve riskleri azaltmak için stratejiler geliştirmeye yardımcı olabilir. Fiziksel iklim risklerinin değerlendirilmesi hizmeti kapsamında;

 • Lokasyona özel iklim durum tespiti (Risk derecelendirme, Haritalandırma)
 • İklim değişikliğine bağlı fiziksel risklerin saha analizi (Ani sağanak yağış, Dolu, Fırtına, Yıldırım, Sel, Heyelan)
 • Risk raporlama (Tespit edilen fiziksel risklere yönelik alınabilecek aksiyon önerilerini de içerir risk raporu hazırlama) adımları bulunur.
Çevre ve İklim
 • AB Yeşil Mutabakatı, Emisyon Ticaret Sistemi ve Karbon Ayak İzi Bilgilendirme&Farkındalık Eğitimi
 • ISO 14064-1 Kapsamında Uygulamalı Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı Bilgilendirme Eğitimi
 • Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) Bilgilendirme Eğitimi
 • ISO 14046 Su Ayak İzi Bilgilendirme Eğitimi

Yeşil Dönüşümde İşletmelerin Yanındayız