Kişiye Özel Faizsiz Katılım
Emeklilik Planı

Kişiye Özel Faizsiz Katılım Emeklilik Planı’nda bireysel emeklilik birikimleriniz faiz geliri içermeyen emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir.

Plandaki Minimum Katkı Payı Ne Kadar?

Kişiye Özel Faizsiz Katılım Emeklilik Planı'nda minimum katkı payı tutarı 600 TL'dir.

Katkı payınızı aylık,  3 aylık, 6 aylık ve yıllık dönemlerde; kredi kartı veya vereceğiniz otomatik ödeme talimatlarıyla yatırabilirsiniz.

Kişiye Özel Faizsiz Katılım Emeklilik Planı ile Avantajlarınız
Kişiye Özel Faizsiz Katılım Emeklilik Planı'na dahil olduğunuz andan itibaren pek çok ek hizmetten faydalanırsınız.

* Allianz bünyesinde Bireysel Emeklilik sözleşmesi olan tüm katılımcılarımız Allianz'ın anlaşmalı olduğu sağlık kurumlarında indirimli fiyatlardan faydalanabilme olanağı sahip olacaklardır. İlgili bireysel emeklilik sözleşmesinin yürürlükte ve ilk katkı payı ödemesinin alınmış olması esastır.  İndirimden faydalanabilmek için gönderilen bireysel emeklilik kartlarının ilgili sağlık kurumunda gösterilmesi yeterli olacaktır.


Devlet Katkısı Avantajı

Devlet Katkı Payı hakkında bilgi almak için tıklayınız.


Giriş Aidatı ve Yönetim Gider Kesintisi Ne Kadar?

Giriş aidatı
Bir şirkette ilk defa emeklilik sözleşmesi akdedilmesi halinde giriş aidatı alınır. Giriş aidatı tanımlanmış sözleşmelerde, giriş aidatının tamamı başka şirkete aktarım ya da sistemden ayrılma tarihine kadar ertelenmiştir. Giriş aidatı tanımlanmamış sözleşmelerden veya yürürlük tarihinden itibaren beş yılını dolduran sözleşmelerden giriş aidatı tahsil edilmez.

Emeklilik hakkının kullanılması veya vefat, maluliyet yahut şirketin tasfiyesi gibi zorunlu nedenlerle ayrılma durumları haricinde, 5 yıllık sözleşme süresi dolmadan şirketten ayrılma durumunda, bu maktu tutarın ilgili sözleşmenin beşinci yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen ve ayrılma tarihine kadar şirketçe tahsil edilmemiş olan kısmı, şirketçe katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikiminden ertelenmiş giriş aidatı şeklinde indirilir. Bu hesaplama yapılırken, çıkış işleminin yapıldığı takvim yılının ilk altı ayında aylık brüt asgari ücret tutarı dikkate alınır.

Katkı Payı Üzerinden Yönetim Gider Kesintisi
Kişiye Özel Faizsiz Katılım Emeklilik Planı’nda katkı payı üzerinden yönetim gider kesintisi uygulanmaz.

Ek Yönetim Gider Kesintisi
Kişiye Özel Faizsiz Katılım Emeklilik Planı'nda ek yönetim gider kesintisi uygulanmaz.

Birikim Üzerinden Yönetim Gider Kesintisi
Kişiye Özel Faizsiz Katılım Emeklilik Planı’nda; giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi toplamı yıllık üst sınırı ile sınırlı olmak üzere; sözleşmenin ilk 5 yılında, her takvim ayının 15. günü (iş günü değil ise takip eden ilk iş günü) itibarıyla emeklilik yatırım fonlarından pay satılmak suretiyle hesaptaki birikimden giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi toplamı yıllık üst sınırının* on ikide biri, yukarı yuvarlanarak elde edilen tutar kadar birim üzerinden yönetim gider kesintisi uygulanır.

*Giriş Aidatı ve Yönetim Gider Kesintisi Toplamı Yıllık Üst Sınırı: Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl ile sınırlı olmak üzere; her sözleşme yılının başlangıç tarihindeki takvim yılının ocak ayı itibarıyla geçerli olan aylık brüt asgari ücret tutarının %8,5’ini ifade eder.

Fon Toplam Gider Kesintisi İadesi Nedir? Nasıl belirlenir?
Sözleşmenin 6. yılından itibaren fon toplam gider kesintisi belirli oranlarda ilgili emeklilik hesabına iade edilir.

01.01.2021 tarihinde başlayan bu uygulama için gerekli sözleşme yılı ve ona karşılık gelen iade oranları aşağıdaki gibidir:

Daha fazlasını görmek için kaydırın

Sözleşme Yılı İade Oranı
6. yılından başlayarak %2,5
7 - 14 yıl arası Her yıl %2,5 puan artarak
15 yıl ve sonrası %25

Mevcut sözleşmeler için önemli:
İade oranı belirlenirken, 01.01.2013 tarihinden önce sistemde bulunan sözleşmeler için 01.01.2013 tarihi başlangıç olarak kabul edilir. Örneğin 2010 yılında başlayan bir sözleşme 2013 yılında başlamış kabul edilerek iadesi yapılır.


Devlet Katkısı Kontrolü nedir? Oranları nelerdir?
Bireysel emeklilik sözleşmesinin 6. yılı ve sonrası için geçerli olmak üzere; sözleşmenin yürürlük tarihinden sonlanma tarihine kadar yapılan kesintilerin toplam tutarı devlet katkısı kontrolüne tabidir. Devlet katkısı ile ilişkilendirilmiş toplam kesinti tutarı, sözleşmenin 6. yıl ve sonrası için uygulanmaktadır. Kontrolü ise 01.01.2021 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacaktır.

Devlet katkısı kontrol oranları üst sınırı sözleşme yılına göre değişiklik gösterir:

Daha fazlasını görmek için kaydırın

Sözleşme Yıl Devlet Katkısı Kontrol Oranı
6 %60
7 %70
8 %80
9 %90
10+ %100

Önemli:
Aşağıdaki sözleşmeler için devlet katkısı kontrolü uygulanmaz;

  • Kontrol tarihi itibariyle toplam birikim tutarı, yıllık brüt asgari ücretin 10 katını aşan sözleşmeler,
  • Sistemden çıkış anında düzensiz ödeme statüsünde olan sözleşmelerdir.

Düzensiz Ödeme Nedir?
01.01.2016 tarihinden sonra vadesi gelen katkı payının, ödeme tarihini takip eden üç ay içinde yatırılmaması durumunda; ilgili sözleşme çerçevesinde düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilir. Düzensiz ödeme kapsamına giren sözleşmeler için katılımcılara, düzensiz ödeme durumunun başladığı tarihi takip eden 5 iş günü içerisinde bilgi verilir.
Düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilen bir sözleşmenin, katkı payı ödenmemiş vadelerine ilişkin tutarların tamamının ödenmesi durumunda; söz konusu sözleşme için düzenli ödeme yapılmaya başlandığı kabul edilir.

Düzensiz ödeme statüsünde olan sözleşmeler için kesintilere yönelik devlet katkısı kontrolü uygulanmaz.


Emeklilik Yatırım Fonları
İsteğinize bağlı olarak birikimlerinizi değerlendirileceğiniz emeklilik fonları ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Kişiye Özel Faizsiz Katılım Emeklilik Planı'nı Yapı ve Kredi Bankası
şubelerinden veya Allianz Yaşam ve Emeklilik acentelerinden sahip
olabilirsiniz. Ayrıca tüm sorularınız için 0850 399 99 99'u arayabilirsiniz.

Kişiye Özel Faizsiz Katılım Emeklilik Planından artık herkes* yararlanabilir.

*18 yaşından küçük, fiil ehliyetine sahip olmayan gerçek kişiler yasal temsilcileri aracılığıyla Kişiye Özel Faizsiz Katılım Emeklilik Planına sahip olabilir. 

Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, poliçede yer alan teminat kapsamına ilişkin detaylı bilgi için poliçenize ait genel ve özel şartlara bakınız.