Emeklilik hesabına konu sözleşmeye katkı payı yatıran kişinin gerçek kişi olması durumunda katkı payı yatıranın aksi halde sözleşmenin katılımcısının, herhangi bir sebeple malül olması halinde sosyal güvenlik mevzuatında belirlenen koşullara göre maluliyet halinin oluştuğunu gösteren resmi sağlık kuruluşlarından kendisi için alınmış belgenin Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.’ye iletilmesi durumunda; belgenin iletildiği tarihten 6 ay sonra başlayan 5 yıllık dönem içerisinde dönem boyunca her ay için emeklilik hesabına konu sözleşmenin yürürlükte olması koşuluyla, maluliyet durumunun şirketçe kabul edildiği tarih itibarıyla geçerli aylık katkı payı (750 TL ile sınırlı olmak üzere) ek katkı payı olarak her ayın son iş günü içerisinde Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından emeklilik hesabınıza yatırılır.

Bu ayrıcalıktan son bir yıl içinde en az bir katkı payını yatırmış tüm bu emeklilik planı sahipleri yararlanabilmektedir.

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin bu ek faydanın sağlanması ile ilgili olarak, T.C. Başbakanlık Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın onayı çerçevesinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Emeklilik hesabına konu sözleşmeye katkı payı yatıran kişinin gerçek kişi olması durumunda katkı payı yatıranın aksi halde sözleşmenin katılımcısının, herhangi bir sebeple malül olması halinde sosyal güvenlik mevzuatında belirlenen koşullara göre maluliyet halinin oluştuğunu gösteren resmi sağlık kuruluşlarından kendisi için alınmış belgenin Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.’ye iletilmesi durumunda; belgenin iletildiği tarihten 6 ay sonra başlayan 5 yıllık dönem içerisinde dönem boyunca her ay için emeklilik hesabına konu sözleşmenin yürürlükte olması koşuluyla, maluliyet durumunun şirketçe kabul edildiği tarih itibarıyla geçerli aylık katkı payı (750 TL ile sınırlı olmak üzere) ek katkı payı olarak her ayın son iş günü içerisinde Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. tarafından emeklilik hesabınıza yatırılır.

Bu ayrıcalıktan son bir yıl içinde en az bir katkı payını yatırmış tüm bu emeklilik planı sahipleri yararlanabilmektedir.

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.’nin bu ek faydanın sağlanması ile ilgili olarak, T.C. Başbakanlık Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın onayı çerçevesinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

* Sözleşmenizin 01.01.2016 tarihinden önce başlamış olması ve ilgili diğer koşulları sağlamanız durumunda, malül olma halinin yanında iş görme fonksiyonlarına göre “altı aydan fazla süren hiç bir işi yapamayacak duruma” düşmeniz halinde de tazminata hak kazanabilirsiniz.

Tazminata hak kazanabilmeniz için aşağıda belirtilen altı adet iş görme fonksiyonlarından en az dördünü yerine getiremiyor olmanız ve ilgili Ek Şartları sağlamanız veya tam malul olmanız gerekmektedir. İş Görme Fonksiyonları aşağıda listelenmiştir.

Yürüyüş: Düz bir zeminde duraklamadan 200 metre yürüyebilme.

Kaldırma ve Taşıma: Bir masa yüksekliğinden, sağ veya sol elle 1 kg. ağırlığı kaldırıp, 5 metre taşıyabilme. Bu beceriyi yapamama nedeni kavrama gücü eksikliğinden, kaslardaki hareket yetersizliğinden veya kol güçsüzlüğünden kaynaklanmalıdır.

El Becerisi: Sol veya sağ elle kalem veya klavye kullanma.

İşitme: Sigortalının, kendisinden 1 metre uzaklıkta bulunan, normal bir tonda ve sigortalının ana dilinde konuşan konuşmacıyı duyması. Bu değerlendirme kulak burun boğaz uzmanı tarafından yapılmalıdır.

Konuşma: Sigortalının çevresindekilerle konuşarak iletişim kurması.

Görme: Bir kol mesafesi uzaklıktan 16 punto büyüklüğündeki bir yazıyı okuyabilecek kadar iyi görmesi. İyi görememe değerlendirmesi göz doktoru tarafından yapılmalıdır.

Ek Şart 1: Tazminat ödemesi, sigortalının yukarıda belirtilen aktivitelerden en az dördünü birbirini takip eden altı ay boyunca yerine getirmemesi durumunda yapılır. Tazminat ödemesi öncesinde sigortalının yerine getiremediği en az dört aktivitenin ilk başta (altı aylık periyodun başlangıcı) yerine getiremediği aktiviteler olması şarttır.

Ek Şart 2: Tazminat ödemesine konu olan durumlar sözleşme başlangıç tarihinden önce teşhis veya tedavisi söz konusu olan bir hastalığın devamı ise tazminat ödenmez.