Bireysel Emeklilik'te Otomatik Katılım Hakkında

Sıkça Sorulan Sorular

Çalışanların emeklilik dönemlerinde ihtiyaç duyacakları birikime destek olmak amacıyla geliştirilen Otomatik Katılım, 01.01.2017 tarihinde uygulanmaya başlanacaktır. Aşağıdaki soru ve yanıtlar mevzuatın taslak hükümlerine göre hazırlanmıştır. Yürürlüğe giren kanundaki olası değişiklikler  sayfamızda duyurulacaktır.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) kayıtlı, bir işyerinde çalışan ve 45 yaşını doldurmamış, özel sektör ve kamu çalışanları için Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım hesabı açılacaktır. 

 SGK tarafından belirlenen prime esas matrahınızın en az %3'üne karşılık gelen katkı payı tutarı ödenmesi gerekmektedir. Maaşın yattığı günü takip eden iş günü sonuna kadar çalıştığınız kurum tarafından Allianz'a bildirim yapılması gerekmektedir.

Belirlenen tutardan daha yüksek tutarda kesinti yapılmasını işvereninizden talep edebilirsiniz.

İşvereniniz, maaşınızı yatırdığı günün ertesi ilk iş günü, Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım hesabınıza katkı payınızı yatırmakla yükümlüdür. İşvereninizin katkı payınızı geciktirme hakkı yoktur.

Mevcut Bireysel Emeklilik sözleşmeniz Otomatik Katılım ile elde edeceğiniz emeklilik sözleşmelerinden etkilenmez ve haklarınız aynen devam eder. Ancak BES Otomatik Katılım için işvereniniz tarafından maaşınıza bağlanmış bir emeklilik hesabının açılması zorunludur.

Otomatik emeklilik hesabınız açılsa bile, mevcut emeklilik hesabınızda birikim yapmaya devam etmenizi öneririz. Böylece emeklilik hakkı için kazandığınız süreyi ve devlet katkısını da kaybetmemiş olacaksınız.

Dilerseniz ilk iki ay içerisinde cayma hakkınızı kullanarak sistemden çıkabilirsiniz.  İlk iki aydan sonra çıkmak isterseniz, belli koşullarda çıkmanız mümkün olacaktır.
Cayma hakkını kullanmanız durumunda, maaşınızdan kesilen tutarlar ve bunların varsa yatırım gelirleri size iade edilecektir.

Evet, üç şekilde devlet katkısı olacaktır;
 

  • Maaşınızdan emeklilik hesabınıza yatırılan katkı paylarınıza devlet %30 katkı yapacaktır. Örneğin maaşınızdan emeklilik hesabınıza her ay 100 TL yatırıldığında, devlet de her ay hesabınıza 30 TL yatırmayı taahhüt eder.*
  • İlk iki ay içinde cayma hakkınızı kullanmamanız durumunda, sisteme ilk girişte bir defaya mahsus olmak üzere, 1000 TL ilave devlet katkısı sağlanır. Devlet katkısını hak ediş ve ödeme koşulları 1000 TL’lik ek tutar için de geçerli olacaktır.
  • Emeklilik hakkınızı elde ettikten sonra birikimlerinizi en az 10 yıllık gelir sigortasına** yatırmanız halinde devlet birikiminizin %5’i kadar daha ilave katkı yapacaktır.

*Mevcut devlet katkısı tavan limitleri dahilinde hareket edilmektedir.

**Emeklilik hakkı elde ettiğinizde tasarruflarınızı değerlendirmeniz için size sunulacak seçeneklerden birisidir.

Sistemde bulunduğunuz sürelere göre devlet katkısı hak ediş oranları değişmektedir. Bu oranlar aşağıda yer almaktadır.

Sistemden;

  • 3 yıldan önce ayrıldığınızda devlet katkısı alamazsınız.
  • 3 ile 6 yıl arasında sistemde kaldığınızda devlet katkısının %15'ine,
  • 6 ile 10 yıl arasında sistemde kaldığınızda devlet katkısının %35'ine,
  • 10 yıl sistemde kaldığınızda devlet katkısının %60'ına,
  • 10 yıl sistemde kaldıktan sonra 56 yaşını doldurduğunuzda bu katkının %100’ünü almaya hak kazanırsınız.
  • Maluliyet veya vefat durumunda da devlet hak edişlerinin %100’ü katılımcıya verilir.
Dilerseniz katkı payı yatırmaya ara verebilirsiniz. Ara verme hakkı 3 ay süre ile kullanılabilir. Ara vermeye devam etmek isteyen katılımcı, her 3 ayda bir en az 1 ay ödeme yapmalıdır.
Hayır, otomatik katılım kapsamında çalışanlar katkı payı ödeyecektir.
İşvereninizin belirlediği emeklilik şirketinde sizin adınıza Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım hesabı açılacaktır.
Kanun, işvereninize, başta para cezası olmak üzere  yaptırımlar getirmektedir. Ayrıca, sizden yapılan kesintinin geç yatırılması sonucu oluşan gelir kaybı  varsa işvereniniz sorumludur.
Mevcut bireysel emeklilik planınızı otomatik katılım planına dahil edemezsiniz.
Sadece birikimleriniz üzerinden fon işletim gideri kesintisi yapılacak, bunun dışında başka bir kesinti yapılması beklenmiyor.
Birikimleriniz, işvereniniz ile emeklilik şirketlerinin üzerinde anlaştığı emeklilik fonlarında değerlendirilecektir. En fazla 8 adet olacak bu fonlar, faizli ve faizsiz olabileceklerdir. Sözleşmeler ilk tahsilatlarını alıp yürürlük oldukları andan itibaren, katılımcının fon tercih hakkı mevcuttur.
Otomatik olarak prime esas kazancınızın %3’ü kadar birikim yapılır, ancak isteyen katılımcı bu tutarın üzerinde de tasarruf yapabilir. Çalışanın maaşından yapılacak kesinti dışında ek katkı payı ödemesi yapılamaz.

Başka bir işyerine geçtiğinizde eğer o işyeri de Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım kapsamında ise daha önceki işyerinde kazandığınız birikim, emeklilik süresi gibi haklar yeni işyerindeki emeklilik planınıza aktarılacaktır.

Yeni işyeriniz Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım kapsamında değilse, isterseniz, önceki işyerinizde bulunan sözleşme kapsamında katkı paylarınızı kendiniz yatırabilir, emeklilik hesabınızı devam ettirebilirsiniz. Böyle bir talepte bulunmazsanız, emeklilik sözleşmeniz son bulacaktır.

Mevcut Bireysel Emeklilik'teki şartlar Otomatik Katılım için de geçerlidir. Sistemde 10 yıl kalma koşuluyla, 56 yaşını doldurduğunuzda emekliliğe hak kazanırsınız ve sistemde bulunan birikimleriniz ile birlikte devletin yaptığı tüm katkıları alma hakkı kazanırsınız.
Uygulama başladığında, işveren otomatik olarak 45 yaş altı her çalışanı sisteme dahil etmek etmek zorundadır.
Otomatik katılım her firma için çalışan sayısına bağlı olarak farklı zamanlarda uygulanmaya başlanacaktır. Örneğin; 1.000’den fazla çalışanı olan firmalar 01.01.2017,  250-999 arası çalışanı olan firmalar 01.04.2017, 100-249 arası çalışanı olan firmalar 01.07.2017,  50-99 arası çalışanı olan firmalar 01.01.2018, 10-49 arası çalışanı olan firmalar 01.07.2018, 5-9 arası çalışanı olan firmalar 01.01.2019 tarihinden itibaren çalışanları için otomatik katılım uygulamasına başlayacaktır.
Çalışanların birikimleri emeklilik fonlarında ve devlet güvencesi (Takasbank’ta saklanıyor) altındadır.