Uyarı: Kullandığınız tarayıcı desteklenmemektedir. Chrome, Firefox veya Microsoft Edge gibi daha modern bir tarayıcıyla görüntüleyebilirsiniz.

Business people working

2016 yılında kurulan kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik departmanımız Allianz Türkiye sürdürülebilirlik yönetişiminden ve tüm organizasyonu aynı yönde hizalamaktan sorumludur. Sürdürülebilirliği iş yapış süreçlerimizin bir parçası haline getirmek, hedefleri belirlemek ve performansımızı ölçmek üzere kurduğumuz Allianz Türkiye Sürdürülebilirlik Komite’miz, CEO’muz başkanlığında hem Allianz Grubu’nda hem de Allianz Türkiye’de ESG konularında karar verici rollere sahip üyelerden oluşmaktadır.

2018 yılında gönüllü çalışma arkadaşlarımızın üyeliğinde kurulan çevre, farklılıkları gözetme ve Allianz patileri ekiplerimiz çevre, çeşitlilik ve kapsayıcılık ve sokak hayvanları kapsamında şirket içi farkındalığı arttırmak ve iyi uygulamalar için çalışmaktadır.

Sürdürülebilirlik Politikalarımız ve Prosedürlerimiz
 
İnsan Hakları Politikası
Çevre Politikası
İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürü
STK İşbirliği Prosedürü
Yolsuzlukla Mücadele Standardı
Taahhütlerimiz ve Üyeliklerimiz
 
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi-İmzacı
UNWEPs (Kadının Güçlenmesi Prensipleri) – İmzacı
Yenilenen Küresel İşbirliği için CEO Bildirisi - İmzacı
İPG (İş Dünyası Plastik Girişimi) – İmzacı
SKD (Sürdürülebilir Kalkınma Derneği) - Üye
Entegre Raporlama Türkiye Ağı– Yürütme Kurulu Üyesi
UNGC Young Innovators Programme - Katılımcı
Soru ve görüşleriniz için: sorumluluk.surdurulebilirlik@allianz.com.tr