Gerek grup, gerekse bireysel sağlık poliçelerinizde özel talepleriniz ve spesifik bazı hizmet ihtiyaçlarınız, standart sistem kuralları nedeni ile gecikiyorsa, size keyifli bir haberimiz var: Allianz, Sağlık Provizyon Sürecinde devreye aldığı BRE (İş Kuralları Motoru) sayesinde, özel tercih ve uygulamaları artık sağlık ürünlerinize hızla adapte edebilecek.
  • Yatarak tedavilerde yeni bir çağ başlıyor: Türkiye’de bir ilk olarak yatarak tedavi otomasyonu ile yatarak tedavi faturalarında otomatik  anlaşmalı fiyat kontrolü yapılabilecek.
  • Otomatik provizyon oranında artış: Ayakta tedavi işlemlerine yönelik otomatik provizyon yanıtlarında artış sağlanacak.
  • Daha esnek özel şart yönetimi: Poliçeniz kapsamında sahip olduğunuz haklar daha esnek ve daha doğru şekilde yönetilebilecek.
  • Tüm talepler provizyona açık:   Sonradan ödemeye yönlendirilen dosya sayısı azalacak.
  • Grup sağlık sigortasında rekabetçi yaklaşım :  Özel sağlık sigortasında grubunuzun ihtiyacına yönelik talepleriniz için daha hızlı adaptasyon gerçekleşecek.
BRE (İş Kuralları Motoru) sayesinde poliçeniz üzerindeki tüm şartlar, sistemlerimize parametrik olarak tanımlanacağı için binlerce farklı hizmet varyasyonundan doğru ve eksiksiz olarak yararlanabileceksiniz.
Sağlık sektöründe 50.000’e yakın medikal hizmet içerisinde; ihtiyacınıza yönelik olarak hizmet alabileceğiniz binlerce tanı ve tedavi arasında otomatik değerlendirme yapılabilecek ve provizyon yanıtınız hızla oluşacak.

Bu sistem ile özel talepleriniz, sağlık ürününüze hızla adapte edilebiliyor olacak. Ayrıca, provizyon talep ve onay aşamaları hakkında size anlık olarak SMS ile bilgi sunulacak.*


* SMS, iletişim bilginizin Allianz sisteminde bulunması halinde gönderilecektir.