Primler; sigortalıların yaşı, cinsiyeti, ikamet adresleri, ürün kapsamı, performansı, “Sağlık Hizmet Tarifesi”nde yapılan değişiklikler, sağlık kurumlarının fiyatlarında yapmış olduğu değişiklikler, ürünlere özel olarak belirlenmiş indirimler gibi kriterler çerçevesinde belirlenmektedir.
Yurt dışında yaptırdığınız tedavilerin faturalarının ve ilgili tıbbi raporlarınızın İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde olması gerekmektedir. Eğer bu diller dışında bir dokümanınız var ise, noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte orijinal dokümanlar tarafımıza iletilmelidir. Sonradan ödeme sürecinde ihtiyaç olan belgelerin dışında iletilmesi gereken belgeler; Sağlık giderinin gerçekleştiği tarihlerde yurtdışında olduğunuza dair pasaportunuzun ön yüzü ve o tarihleri içeren giriş-çıkış sayfası. Faturanızın aslı ve/veya ödemenizin yapıldığına dair belge aslı gerekmektedir. Ayrıca, ödeme tutarları, indirim tutarları gibi kalemlerin yer aldığı alacak/borç durumunu gösteren belge (itemized bill) iletilmelidir. Yurt dışında ödediğiniz tedavi giderleriniz, tedavinizin bitiş tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak tarafınıza ödenmektedir
Poliçeniz ilk defa oluşturulacak ise hemen, yenileme yapıyor iseniz vade tarihinin 2. iş günü ödeme gerçekleşmezse otomatik iptal işlemleri yapılmaktadır.
Doğum Modülü teminatlarından yararlanmaya hak kazanmış olmanız durumunda bebeğiniz de ‘Allianz Bebeği’ olarak, Allianz ayrıcalıklarından faydalanmaya hak kazanabilir. Allianz güvencesi ile hayata merhaba diyen bebeklerimize, Ömür Boyu Yenileme Güvencesi olanağı sunarak; “Ailemize hoş geldin!” diyor; onları doğum tarihlerinden itibaren ilk 15 gün içinde poliçenize dahil etmeniz durumunda istisna uygulamalarının dışında tutarak, yaşamları boyunca geçerli olacak ayrıcalıklar sağlıyoruz. Doğum tarihlerinden itibaren 16-60. gün arasında poliçenize dahil etmeniz durumunda, edinsel hastalıklarına istisna uygulanarak yaşamları boyunca geçerli olacak ayrıcalıklar sağlıyoruz.
Kesintisiz 3 yıl boyunca sigortanızın devam etmesi halinde, 3 yıl sonunda sağlık durumunuz esas alınarak Ömür Boyu Yenileme Garantisi hakkına sahip olabilirsiniz. Ömür Boyu Yenileme Garantisine hak kazandığınız tarihten sonradan ortaya çıkan hastalıklar için ek prim uygulanmadan ve teminat kapsamınız daralmadan yaşamınız boyunca Allianz güvencesinden faydalanmaya devam edebilirsiniz.
40 yaş ve üstü kadınlar Kontrol Mamografi, 40 yaş ve üstü erkekler ise PSA Tarama Hizmetlerinden, Özel Anlaşmalı Mamografi ve PSA Tarama Merkezlerinden randevu alarak yararlanabilir. Özel Anlaşmalı Mamografi ve PSA Tarama Merkezlerine www.allianz.com.tr internet sitemizden veya 0850 399 9999 Allianz Müşteri Hizmetleri’ni arayarak ulaşabilirsiniz.
Muafiyet ve ek prim uygulamalarına yapmak istediğiniz itirazlarınızı poliçe yenileme dönemiz geldiğinde satış kanalınız aracılığı ile tarafımıza iletebilirsiniz. Talebiniz incelendikten sonra sonuç tarafınıza iletilecek olup, olumlu sonuçlanan itirazlarda hangi evraklara ihtiyaç duyulacağı bilgisi iletilmektedir.
Anlaşmasız doktor ücretini, 'Anlaşma Harici Kurum' teminat limiti ve ödeme yüzdesi dahilinde, poliçe özel şartlarınız kapsamında sonradan ödeme süreci dahilinde talep edebilirsiniz.
Poliçeniz kapsamında bulunan teminatlar, limitler ve yüzdeler doğrultusunda değerlendirme yapılmaktadır.
Anlaşmasız doktor ücretini, 'Anlaşma Harici Kurum' teminat limiti ve ödeme yüzdesi dahilinde, poliçe özel şartlarınız kapsamında sonradan ödeme süreci dahilinde talep edebilirsiniz.
Sağlık poliçenizi iptal ettirmek için, sigortalı veya sigortta ettiren tarafından yazılan iptal talebi dilekçenizi, satış kanalınız aracılığı ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Aşağıda listelenmiş olan tüm hastalık/rahatsızlıklara ait tedaviler, komplikasyonlar, ayakta veya yatarak fark etmeksizin tüm fizik tedaviler ve rehabilitasyon ile ilgili giderler, sigortanız başladıktan 12 ay sonrasında kapsama dahil edilir.

 

 • Safra kesesi ve/veya safra yolları hastalıkları
 • Her türlü fıtık
 • Omurga ve disk hastalıkları
 • Kist dermoid sakral
 • Ano-rektal hastalıklar (örnek: hemoroid, fissür),
 • Rahim ve yumurtalık hastalıkları
 • Bademcik ve geniz eti hastalıkları
 • Burun polipleri
 • Kafa sinüs hastalıkları
 • Diz, omuz, kalça, dirsek eklem hastalık ve lezyonları (örnek: menisküs, bağ yaralanmaları ve kondral kırıklar),
 • Katarakt
 • Prostat hastalıkları
 • Her türlü varis
 • Hidrosel
 • Böbrek ve üriner sistem taşları
 • Tiroid bezi hastalıkları
Modüler Sağlık sigortanız kapsamında, doktor muayeneleri sonrasındaki kontrol süresi, Amerikan Hastanesi, Med Amerikan Tıp Merkezi ve Acıbadem kurumlarında 10 gün, diğer kurumlarda ise 15 gündür.
Otomatik iptal olan poliçenizi tekrar aktif hale getirmek için başvuru ve bilgilendirme formunuzu satış kanalınız aracılığı ile tarafımıza iletebilirsiniz.
Yatarak tedaviniz sonrası doktorunuz gerekli görürse, tedavinize evde devam edebilirsiniz. Sağlık personeli tarafından verilen bakım hizmetine ek olarak, doktorunuz gerekli görürse tıbbı cihaz kiralama bedeli de teminat limitleriniz doğrultusunda ödenmektedir. Evde Bakım ve Tedavi teminatınızdan, poliçe süreniz boyunca en fazla 8 hafta olacak şekilde faydalanabilirsiniz.
Yurtdışında bir sağlık kurumuna başvurmanız durumunda, Allianz Worldwide Partners'a (AWP) tedavi giderleri talebinizi iletebilirsiniz. AWP gerekli tıbbi belgelerinizi hastaneden temin eder ve Allianz Sigorta'ya iletir. Poliçenizin teminat ve limit yüzdeleri doğrultusunda tedavi masraflarınız karşılanır.
Doktor muayeneleriniz sonrasındaki kontrol süresi 10 gündür.
Fatura aslınızı kaybetmeniz durumunuzda, kaybolduğuna dair ıslak imzalı beyan taahhütnamesi ile birlikte ilgili kurum tarafından "Aslı gibidir" fatura çıktısını kaşeli ve imzalı olarak tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.
Modüler Sağlık poliçelerinde sigortalanma yaşı 0-64 yaş arasıdır.

Evet. Doğum Teminatı isteğe bağlı alınmaktadır. Tercihleriniz doğrultusunda kendinize en uygun limit ve katılım payı oranında seçimler yaparak doğum modülünüzü, sizin veya eşinizin 18 yaşını doldurmuş olması koşuluyla oluşturabilirsiniz. 

Doğum modülünü Normal Doğum, Sezaryen, Doğum ve Hamilelik komplikasyonlarında kullanabiliyor olmakla birlikte; tercihinize bağlı olarak Gebelik Rutin Kontrollerinizi de bu modül kapsamında yaptırabilirsiniz.

Evet. Doğum modülü teminatlarından bekleme süresi sonunda başlayan hamilelikler için yararlanabilirsiniz. Gebelik hak edişi hesaplamasında sigortalının son adet tarihi dikkate alınır. Son adet tarihinin Mavi Network’te 18 ay; Beyaz, Sarı, Yeşil Network’lerde ise 5 aylık bekleme süresi sonrasında olması gerekmektedir.
Bebeğinizin doğum sonrası sağlığını kontrol etmek amacıyla yaptırdığınız; muayene ve rutin tetkik giderlerini yenidoğan teminatı ile karşılayabilirsiniz. Bebeğinizin kan grubunu belirleme, metabolik tarama testi, işitme testi gibi tetkik giderlerinizi "Yeni Doğan Paketi" teminat limiti ve ödeme yüzdeleri dahilinde kapsama alabilirsiniz.
Yurt dışı teminatının poliçenize eklenmiş olması durumunda, limitleriniz doğrultusunda yurt dışında da Modüler Sağlık Sigortanız geçerli olacaktır.
Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü Teminatı kapsamında Allianz Anlaşmalı Aile Hekimlerinden randevu alarak yararlanabilirsiniz. Anlaşmalı Aile Hekimlerimize www.allianz.com.tr internet sitemizden veya 0850 399 9999 Allianz Müşteri Hizmetleri'ni arayarak ulaşabilirsiniz. Aile Hekimliği muayenesi yılda 3 kez, genel sağlık kontrolü ise yılda 1 kez sunulmaktadır.

Allianz Modüler Sağlık Sigortası poliçesinde check-up teminatı tercih edilmiş ise,  Sağlık Tarama (Check-Up) Hizmetinden Anlaşmalı Check-Up Merkezlerinden randevu alarak yararlanabilirsiniz. 

Anlaşmalı Check-Up Merkezlerine www.allianz.com.tr internet sitemizden veya 0850 399 9999 numaralı Allianz Müşteri Hizmetleri'ni arayarak ulaşabilirsiniz.

Modüler Sağlık Sigortası kapsamında, doğum modülünü tercih etmeniz durumunda, seçtiğiniz limit ve ödeme yüzdesi doğrultusunda gebelik takiplerinizi anlaşma harici kurumlarda veya doktorlar tarafından yaptırabilirsiniz.
Modüler Sağlık Sigortası kapsamında, ek hizmetler modülü kapsamında prestij paketini seçmeniz doğrultusunda, tedavinizin gerçekleşeceği kurumun uygunluğuna göre masraflarınız karşılanmaktadır.
Allianz Modüler Sağlık Sigortasının geçerlilik süresi 1 yıldır.
Yürürlükteki poliçenize veya yenileme dönemlerinde poliçenize eşinizi ve/veya çocuklarınızı dahil edebilirsiniz.

Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Allianz Sigorta ile anlaşmalı sağlık kuruluşlarının talep ettiği ek ücretleri konu eder. Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile Yatarak Tedavi (Ameliyat, Günübirlik Tedaviler), Suni Uzuv, Tıbbi Malzeme ile Evde Bakım* ve Ambulans teminatlarından faydalanabilirsiniz. Tercih edilmesi durumunda Ayakta Tedavi ve/veya 12 ay bekleme süresi olması kaydıyla Doğum teminatlarını da poliçenize ekletebilirsiniz.

(Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sadece SGK tarafından kapsama alınmış olup Genel Sağlık Sigortasına sahip olan kişiler için geçerlidir.)

* Evde Bakım Hizmeti Turuncu Network tercih edenlere özel sunulmaktadır.

3 yıl süreyle Tamamlayıcı Sağlık Sigortanızı kesintisiz olarak devam ettirmeniz halinde, Ömür Boyu Yenileme Garantisi hakkına sahip olabilirsiniz. 3 yılın sonunda, sigortalı sağlık durumu esas alınarak değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonucuna göre koşullar uygunsa Ömür Boyu Yenileme Garantisi hakkı verilir.
Ömür Boyu Yenileme garantisi hakkı kazanıldıktan sonra, Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortanıza ek prim uygulanmamaktadır. Hasarsızlık indirimi uygulması ise, giriş kademesi (1.kademe) ve 7 adet indirim kademesiyle birlikte 8 kademeden oluşmaktadır. İlk defa sigorta yaptıracaksanız veya başka sigorta şirketinden Allianza transfer olduysanız uygulamamız giriş kademesinden başlamaktadır.
Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası anlaşmasız kurumlarda, ayakta tedavi giderlerini karşılamamaktadır. Yatarak giderleri için ise, Sağlık Uygulamaları Tebliğ (SUT) doğrultusunda anlaşmasız kurum teminat ve limitleri doğrultusunda karşılanmaktadır.
Allianz Tamamlayıcı Sağlık sigortasına doğum teminatı eklemiz durumunda, gebelik ile ilgili giderlerinizin karşılanabilmesi için 12 ay bekleme süresi gerekmektedir.
Hayır, Bireysel Tamamlayıcı Sağlık poliçenizde 10 adet ayakta tedavide doğum teminatını tercih etmeniz gerekir.
Hayır, günlük muayene sınırı bulunmamaktadır. Poliçedeki tercihinize göre yılda 4 veya 10 adet muayene hakkınız mevcuttur.
Evet, muayeneniz sonrasında doktorunuz farklı bir branş doktoruna yönlendirmesi durumunda 2. işlem olarak değerlendirmeye alınmaktadır.
Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında yatarak tedavi kapsamındaki tüm işlemleriniz, tüm fizik tedavi ve rehabilitasyon ile ilgili giderler için, yatarak tedavilerde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kırmızı alan durumları hariç olmak üzere sigortanız başladıktan 3 ay sonra kapsama alınır.
Allianz Tamamlayıcı Sağlık sigortasından 15 günlük ile 64 yaş (dahil) aralığındaki kişiler faydalanabilir.

Allianz Tamamlayıcı Sağlık sigortasında Turkuaz ve Turuncu olmak üzere 2 Network seçeneği bulunmaktadır.

Turkuaz Network seçerseniz, bu network’e özel anlaşmalı kurumlara ek olarak poliçede belirtilen katılım payı uygulamasıyla Turuncu Network’te yer alan ve SGK ile tüm branşlarda anlaşması olan sağlık kurumlarından yararlanabilirsiniz. Katılım paylı kurumlar ve katılım payı oranları için poliçenizi inceleyebilirsiniz.

Turuncu Network seçerseniz, Allianz Sigortanın bu ürüne özel anlaşma yaptığı, SGK ile tüm branşlarda anlaşması olan sağlık kurumlarından faydalanabilirsiniz.

15 günlük ile 5 yaş arası çocuklar en az bir ebeveynin de sigortalanması durumunda sigortalanabilirler. 6 ile 17 yaş arası çocukların ebeveynleri olmadan, tek başına sigortalanma talepleri olur ise, sigorta ettiren 18 yaş ve üzeri olur ise talep değerlendirilmektedir.
Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sadece SGK tarafından kapmsama alınmış ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) olan kişiler için geçerlidir. Genel Sağlık Sigortasına hak sahipliğini kaybeden kişilerin poliçeleri yürürlükte olsa dahi, GSS hak sahipliği aktif olmadığı sürece poliçelerinden faydalanamazlar.
Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında 7 gün 24 saat provizyon hizmeti verilmektedir.
Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında resmi tatiller de dahil olmak üzere 7 gün 24 saat hizmet verilmektedir.
Poliçe teminatlarınıza ek olarak sunulan Check-up, Diş Bakımı, Diyetisyen ve Psikolojik Destek Hizmetleri ve Evde Bakım Teminatı sadece Turuncu Network tercih edenlere özel sunulmaktadır.