Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Site/Apartman Ortak Alanlar Sigortası

Allianz Site/Apartman Ortak Alanlar Sigortası ile evinizdeki güveni apartman ve sitenizde de yaratın.

Daha fazlasını görmek için kaydırın

Yangın, Yıldırım, İnfilak
Yangın Ek Teminatları
Hırsızlık
Hırsızlık (Binaya Sabit Kıymetler)
Enkaz Kaldırma Masrafları
Yangın Mali Mesuliyet
3. Şahıs Sorumluluk (Maddi ve Bedeni)
Cam Kırılması
İşveren Sorumluluk
İzolasyon Eksikliği
Yangın Mali Mesuliyet (Otoparktaki Araçlar)
Genişletme Teminatları
Taşınan Para (Sefer Başı Limit)
Emniyeti Suistimal
Deprem
Seçimlik
Seçimlik
Makine Kırılması
Seçimlik
Seçimlik
Elektronik Cihaz
Seçimlik
Seçimlik

Site için bina tanımı : Dış ve iç duvarları ile taban ve tavanları beton, taş, tuğla gibi yanmaz malzeme ile yapılmış tam kagir olarak tanımlanan, sitenin ortak mülkiyetinde bulunan ve ana gayrimenkulü oluşturan dükkan, kafeteryalar, spor ve diğer sosyal amaçlı kulüp binaları ile bunlara ait tüm kapalı mekanlar ve aşağıda sayılı alan ve kıymetlerdir.  

  • İstinat, bahçe ve çevre duvarları 
  • Binaların dışında yer alan kaldırım, yol, araç park yerleri, oyun alanları ve benzeri yerlerde bulunan beton, asfalt, taş ve diğer zemin döşemeleri 
  • Yüzme ve süs havuzları 
  • Şehir şebekesi bitiminde başlamak üzere su, elektrik, kanalizasyon, telefon, doğalgaz ile ilgili yeraltı tesisatları 
  • Binaların üzerinde bulunan anten, paratoner, güneş enerjisi, cihazlar ve benzeri binayı tamamlayan kıymetler

Apartman için bina tanımı : 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu uyarınca ortak kullanıma ayrılmış merdiven, asansör, temeller, kömürlük, kapalı garaj, su deposu; ile aşağıda belirtilen alan ve kıymetlerdir.

  • İstinat, bahçe ve çevre duvarları
  • Binaların dışında yer alan kaldırım, yol, araç park yerleri, oyun alanları ve benzeri yerlerde bulunan beton, asfalt , taş ve diğer zemin döşemeleri
  • Yüzme ve süs havuzları
  • Şehir şebekesi bitiminde başlamak üzere su, elektrik, kanalizasyon, telefon, doğalgaz ile ilgili yeraltı tesisatları
  • Binaların üzerinde bulunan anten, paratoner, güneş enerjisi, cihazlar ve benzeri binayı tamamlayan kıymetler.

Makine / Demirbaş : Dış ve iç duvarları ile taban ve tavanları beton, taş, tuğla gibi yanmaz malzeme ile yapılmış tam kagir olarak tanımlanan site ve/veya apartman içerisinde kullanılan ve Kat Malikleri Kurulu adına mülkiyeti site yönetimine ait olan, site ve/veya apartman içersinde kullanılan, bina tanımı içerisinde yer almayan sabit ya da taşınabilir, elektrikli veya mekanik araç ve gereçler ile site ve/veya apartman demirbaş defterine kayıtlı ve burada zikredilmeyen diğer araç ve ekipmandır (her türlü motorlu taşıtlar, karavanlar, tekneler ve bunların aksesuar ve yedekleri ile canlı havyanlar demirbaş kapsamına girmez).

Altyapı tesisleri, elektrik, elektronik, bilgisayar hatları, temiz ve pis su boru ve hatlarının duvar içinde kalan kısımları, kanalizasyon, elektrik direkleri, temel ve bahçe duvarı, istinat duvarları, kazıklı istinat duvarları sigorta bedelinin içinde olmak kaydıyla teminata dahil edilir.

Site/Apartman Ortak Alanlar Sigortası'nı Yapı Kredi Bankası şubelerinden veya Allianz acentelerinden satın alabilirsiniz. Ayrıca tüm sorularınız için 0850 399 99 99'u arayabilirsiniz.
Apartman ve site yönetimleri bu üründen yararlanabilir.