KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK  
 

 • Kurumsal Sürdürülebilirliğe Giriş
 • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (UN SDGs)
 • İklim Değişikliği Politikaları, Raporlar ve Regülasyonlara Genel Bakış
 • Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği
 • Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi

TÜRKİYE’NİN YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ

 • AB Yeşil Mutabakatı ve Türkiye’ye Etkileri
 • Türkiye’nin Yeşil Dönüşümü: Türkiye Yeşil Mutabakat Eylem Planı
 • Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) ve Türkiye’ye Etkileri

İŞLETMELERDE KURUMSAL RAPORLAMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞER YARATMA

 • Kurumsal Raporlamaya Giriş
 • Entegre Düşünce Yaklaşımı
 • Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesine Giriş ve Entegre Raporlama Metodolojisi

       o   Tüm Paydaşlar için Tek Rapor: Entegre Raporlama

       o   Entegre Düşünce ve Entegre Raporlama Nedir?

       o   Neden Entegre Raporlama?

       o   Temel Kavramlar, Kılavuz İlkeler, İçerik Ögeleri ve Genel Raporlama İlkeleri

 • Dünya Gündemi ve Küresel Gelişmeler (ESG Odağında Regülasyonlar, Sürdürülebilirlik Raporlamasının Önemi)
 • Önde Gelen Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları:

       o   Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB) Standartları

       o   Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative- GRI)

       o   İklim Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü (Task Force on Climate Related Financial Disclosure- TCFD)

       o   A.B. Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (Corporate Sustainability Reporting Directive- CSRD)

       o   SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi

 • Bilim Temelli Hedefler Girişimi (Science Based Target Initiative - SBTi)
 • Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project - CDP)
 • Kurumlarda Karbon Ayak İzi Hesaplaması: Sera Gazlarının İzlenmesi, Raporlanması, Doğrulanması, Azaltımı, Önemlilik Analizi ve Sera Gazı Envanter Kalite Yönetimine ilişkin Hususlar

SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANS VE FİNANSMAN ARAÇLARI

 • Finans Kuruluşlarının Türkiye’nin Yeşil Dönüşümündeki Rolü
 • Sürdürülebilir Finansman Araçları
 • ESG Risklerinin Değerlendirilmesi
 • Sınırda Karbon Vergisi ve Sürdürülebilir Finans Taksonomisi ekseninde Avrupa Yeşil Mutabakatı
 • Prof. Dr. Güler Aras
  Entegre Raporlama Derneği Türkiye (ERTA), Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı
  YTÜ Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi (CFGS) Kurucu Direktörü
 • B. Aylin Alagöz
  Entegre Raporlama Derneği Türkiye (ERTA), Genel Sekreter
 • Erhan Çalışkan
  Kalkınma Yatırım Bankası, Sürdürülebilirlik ve Çevresel Sosyal Etki Yönetimi Müdürü
 • Doç. Dr. Özlem Kutlu Furtuna
  YTÜ Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi-CFGS, Müdür Yardımcısı
 • Dr. Evrim Hacıoğlu Kazak
  YTÜ Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi-CFGS, Yönetim Kurulu Üyesi
 • Esra Koç Erdal
  ESCARUS - TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş, Yönetici
 • Furkan Sadıkoğlu
  SEMTRIO, Sürdürülebilirlik Direktörü