Modüler Kurumsal Sigortası

Modüler Kurumsal Sigortası ile size en uygun sigorta teminatlarını ihtiyaç ve risklerinize göre kendiniz belirleyebilirsiniz.

Kurumsal müşterilerimizin tüm sigortacılık iş kollarında, kendilerini risklere karşı korumak için tasarlanmış geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi ile yanlarındayız.

Çözümlerimiz özel ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmıştır. Kurumsal müşterilerimizin faaliyet alanlarındaki risk ve fırsatlara göre hazırlanmış kapsamlı ve kurumsal iş sigortası çözümlerimiz ile birlikte gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Deneyimlerimiz imalattan ulaşıma, hizmet sektöründen enerji sektörlerine ve gelişmekte olan dijital işletmeler de dahil olmak üzere bilgi tabanlı endüstrilere kadar faaliyetleri kapsamaktadır.

Müşterilerimizin karmaşık risklerini en sade, en anlaşılır ve en çözümcül yöntemler ile güvence altına almak için uzmanlıklarımızla yanlarında yer alıyoruz. Gelişen dünyayı yakından takip ederek geleceği inşaa etmenin heyecanını sigortalılarımıza aktarmaktan mutluluk duyuyoruz.

 • KÜRESEL VARLIĞI VE FİNANSAL GÜCÜYLE ALLIANZ GÜVENCESİ 
  70’ten fazla ülkede, 126 milyon perakende ve kurumsal müşteri bilgi ve deneyimimize, küresel varlığımıza ve finansal gücümüze güveniyoruz.
 • İŞLETMENİZİN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK ÖZEL ÇÖZÜMLER 
  Kurumsal müşterilerimizin faaliyet alanlarındaki risk ve fırsatlara özel hazırlanan ürünler ile her zaman yanınızdayız.

Modüler Kurumsal Sigortası Modül Seçenekleri

İşletmenizdeki taşınır ve taşınmaz mal varlıklarınız Allianz Modüler Kurumsal Poliçesi Yangın Modülü kapsamında size özel teminatlar ile güvence altındadır. Yangın modülü içinde yer alan teminatlara ek olarak, “TEMEL - ORTA - KAPSAMLI” paket seçeneklerinde geniş içerikli asistans hizmetleri ile aşağıda belirttiğimiz zararları belirli limitlerle karşılayabilirsiniz.
 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Deprem ve yanardağ püskürmesi
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
 • Sel ve su baskını
 • Kara, hava ve deniz taşıtları çarpması
 • Dahili su
 • Duman
 • Dolu
 • Fırtına
 • Yer kayması
 • Kâr ağırlığı
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Hırsızlık
 • Yangın mali mesuliyet
 •  Kar kaybı
 • Kira kaybı
 • İş durması
 • Alternatif işyeri masrafları
 • Abonman sigortası
Ayrıca geniş içerikli asistans hizmetleri ile işletmenizde oluşabilecek aşağıdaki zararlarınız, belirli limitler dahilinde teminat altında olacaktır;
 •  
 • Dahili su tesisatı masrafları
 • Dahili elektrik tesisatında oluşan hasarlar
 • Anahtarın kaybı, unutulması veya işyerinde kilitli kalma durumlarında çilingir hizmeti masrafları
 • Camların kırılması veya çatlaması hasarları
 • Çalışanlardan birinin rahatsızlanması sonucu acil doktor veya ambulans gönderilmesi masrafları teminat altındadır.

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek hukuki sorumluluk nedeniyle, işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri teminat altına alınır. Ayrıca bu sigorta ile ilgili  bir dava açılması halinde mahkeme masrafları ile avukatlık ücretleri teminat altına alınır.

Ek olarak İşveren Sorumluluk Modülü için aşağıda belirtilen riskleri ek prim karşılığında poliçenize dahil ederek teminatları genişletme imkanına sahip olabilirsiniz.

 • İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında oluşabilecek iş kazaları
 • İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmadan geçen zamanlarda meydana gelen iş kazaları
 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları
 • Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri
 • Manevi tazminat talepleri

Sigorta süresince, sigortalının faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek bir olay neticesinde; üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, sağlığının bozulması ve üçüncü şahıslara ait mallara gelebilecek maddi zararlar neticesinde sigortalıdan talep edilecek tazminat talepleri teminat altına alınmaktadır.

 • Manevi tazminat talepleri
 • Gıda zehirlenmeleri
 • Arızi inşaat işleri
 • Taşeron ve alt taşeron, müteahhit ve tali müteahhit
 • Asansör kazaları

Otel, hotel gibi konaklama faaliyetinde bulunan sigortalının sunduğu hizmetler itibariyle; üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, sağlığının bozulması ve üçüncü şahıslara ait mallara gelebilecek zararları Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları ve Allianz Sigorta Özel Şartları doğrultusunda teminat altına almaktadır.

Otel Sorumluluk Modülünün kapsadığı başlıca riskler:

 • Otopark sorumluluk ve vale parking
 • Çamaşırhane sorumluluk
 • Vestiyer sorumluluk
 • Kuru temizleme sorumluluk
 • Çocuk bakımı
 • Spor etkinlikleri
 • Gıda zehirlenmeleri
 • Manevi tazminat talepleri
 • Asansör kazaları
 • Oteldeki organizasyonlar
 • Hatalı tıbbi müdahale

Araç tamir, bakım - onarım faaliyetinde bulunan sigortalının sunduğu hizmetler itibariyle; muhafaza ve tamir amacıyla, motorlu kara taşıt aracına belirtilen riziko adresinde gerek hareket, gerek durma halindeyken oluşabilecek hasarlar sonucu sigortalıya gelebilecek maddi sorumlulukları teminat altına almaktadır.

 • Deneme sürüşü
 • Aracın liftten düşmesi

Otopark faaliyetinde bulunan sigortalının sunduğu hizmetler itibariyle;

3. şahısların riziko adresinde araçlarını park etme faaliyeti sırasında, aracın gerek hareket halinde gerekse durma halinde, sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya böyle bir cisme çarpma sonucu oluşabilecek maddi sorumluluklarına karşı sigortalının hukuki sorumluluğunu teminat altına almaktadır.

Ek olarak Otopark Sorumluluk Modülü için aşağıda belirtilen riskleri, ek prim karşılığında poliçenize dahil ederek teminatları genişletme imkanına sahip olabileceksiniz.

 • Vale Parking Hizmeti
Sigortalının adresindeki asansör veya asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar sonucu 3. şahıslara gelebilecek zararlar nedeniyle sigortalıya düşen hukuki sorumluluğu, Asansör Sorumluluk Sigortası Genel Şartları çerçevesinde teminata dahildir.
Bu modül kapsamında, işletmenizde bulunan test ve deneme süresi tamamlanan makinelerinizin normal çalışır durumdayken ani ve beklenmedik her tür sebeple meydana gelebilecek zararları makine kırılması genel ve özel şartları kapsamında teminat altına alınmaktadır.

Makine Kırılması Modülünün kapsadığı başlıca riskler:

 • İşletme kazaları
 • Kusurlu imalat ve işçilik
 • Yağlama kusurları
 • Elektrik enerjisinin doğrudan veya endirekt hasarları
 • Kısa devre, şerare ve atmosferik elektriğin dolaylı etkileri
 • Tıkanmalar, yabancı madde girmesi
 • Santrifüj kuvveti neticesindeki parçalanmalar
 • Buhar kazanlarındaki su eksikliği
 • Ani olarak aşırı ısınma ve soğuma kaynaklı su çekiçlemesi
 • Kapalı kaplardaki alçak basınç nedeni ile meydana gelen içe çökme ve deformasyonlar
 • Fırtına ve don olayları
 • İhmal, dikkatsizlik, kullanım hatası ve sabotaj kaynaklı zararlar
 • İstisna edilmeyen diğer hallerden kaynaklanan hasarları temin eder.

Makine Kırılması Sigortası güvence kapsamı yukarıda sıralanan şartlarla sınırlı değildir. Ek teminat çerçevesinde sunulan avantajları öğrenmek için satış kanalınızla iletişime geçebilirsiniz.

Makine Kırılması Sigortası güvence kapsamı yukarıda sıralanan şartlarla sınırlı değildir. Ek teminat çerçevesinde sunulan avantajları öğrenmek için satış kanalınızla iletişime geçebilirsiniz.

Elektronik Cihaz Modülü ile, işletmenizde bulunan cihazların deneme devresinden sonra normal çalışır haldeyken uğrayabileceği ani ve beklenmedik zararlar elektronik cihaz genel şartları ve poliçe özel şartları kapsamında teminat altına alınmaktadır.

Elektronik Cihaz Modülü’nün kapsadığı başlıca riskler:

 • İhmal, dikkatsizlik, kullanım hatası ve sabotaj kaynaklı zararlardan
 • Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten
 • Hatalı dizayn ve malzemeden
 • Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden
 • Yangın, yıldırım, infilaktan
 • Kavrulma, kararma, duman ve isten
 • Deprem hariç fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetlerden
 • Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından
 • İstisna edilmeyen diğer hallerden kaynaklanan hasarları temin eder.
Elektronik Cihaz Sigortası güvence kapsamı yukarıda sıralanan şartlarla sınırlı değildir. Ek teminat çerçevesinde sunulan avantajları öğrenmek için satış kanalınızla iletişime geçebilirsiniz.
Emniyeti suistimal sigortası ile Hırsızlık Sigortası Genel Şartları ve poliçe özel şartları saklı kalmak kaydıyla, bordrolu çalışanların işletmenize veya ispat edilebildiği takdirde müşterilerinize ait para ve kıymetli evrakı veya para ile ölçülebilen malları kasıt veya kötü niyetli hareketle suistimal etmek, zimmetine geçirmek ve sahtekarlık yoluyla bunlara sahip olmak gibi eylemlerle kendilerine duyulan güveni kötüye kullanmaları durumunda sigorta ettirenin uğrayacağı maddi zarar güvence altına alınır.

Hırsızlık Sigortası Genel Şartları ve poliçe özel şartları saklı kalmak kaydıyla, bordrolu çalışanlarınız tarafından taşınan para ve kıymetler aşağıdaki hâllere karşı poliçede belirtilen limit ile temin edilir.

 • Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya zor kullanmak suretiyle meydana gelen gasp ve hırsızlıklar,
 • Herhangi bir araç ile nakli esnasında aracın kazaya uğraması veya yanması neticesindeki kayıp ve hırsızlıklar,
 • Nakil esnasında diğer sebepler neticesinde meydana gelebilecek kayıplar

Bu teminatın verilebilmesi için;

 • Taşımanın güzergâh üzerinde herhangi bir ara verilmeksizin başlatılıp bitirilmesi esastır.
 • Bütün taşımaların bordrolu şirket personeli tarafından uygun güvenlik önlemleriyle ticari taksi, şirket aracı veya bir binek araç kullanılarak yapılması esastır.
 • 500 metre üzerinde yürüyerek yapılan taşımalar teminat dışıdır.
 • Toplu taşıma araçları kullanılarak yapılan taşımalar teminat dışıdır.
 • Hırsızlık Sigortası Genel Şartları A.1 .5. maddesinde belirtilen fiillerden birisinin kullanılmadığı durumlarda her tür nitelikli hırsızlık hâli teminat dışıdır.
 • Taşınan kıymetlerin her ne sebepten olursa olsun korumasız ve refakatsiz bırakılması teminat dışıdır.
 • Sigortalının ve kıymetleri taşıyan personelin ihmalinden kaynaklanan hasarlar teminat dışıdır.
İşletmenize ait pencere, vitrin, kapı camları ve aynaların kırılmaları neticesinde meydana gelecek hasarlar Türk Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları kapsamında, 500 TL limit ile primsiz olarak teminata dahil edilmiştir. İhtiyacınız doğrultusunda teminat bedeli artırılabilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

İşletmede karşılaşılması olası şahıslara ve mal varlığına gelebilecek zararları teminat altına almak, bir kerede yerine koyması mümkün olmayan değerlerin maddi desteğini sağlayabilmek adına sigorta yaptırılması önem arz etmektedir. 
Teminat altına alınacak değerlerin sigorta bedeli piyasa rayiç fiyatına göre belirleneceği gibi aynı zamanda uzman destek ile değer belirleme yönünde değerleme firmalarından da destek alınabilir.
Modüler Kurumsal Poliçesi yapısında rizikoya ait yangın ana teminatlar ve ek teminatlarına ilave olarak sorumluluk branşlarına ait teminatların, Makine Kırılması, Elektronik Cihaz, Taşınan Para ve Emniyet-i Suistimal teminatlarını tek bir poliçe çatısında güvence altına alınmaktadır.
Hem yangın ve bağlı branşlar nezdinde komşuluk ve kiracılığın getirdiği sorumluluklardan dolayı (Yangın Mali Mesuliyet) hem de faaliyetten kaynaklı 3. Şahıslara verilebilecek zararlar (3.Şahıs Mali Mesuliyet) kapsamında aynı poliçede teminata alınabilir.
Şirketimiz bu konuda önce gelen kurumlar ile işbirliği içerisinde yılın 365 günü faaliyet gösteren çağrı merkezi desteği ile birçok farklı alanda iş ortaklarımızın taleplerine özel asistans çözümleri sunmaktadır. Acil Yardım Hizmeti, Bakım, Onarım Hizmetleri ve Profesyonel Danışmanlık hizmetleri asistan hizmetleri kapsamında sağlanmaktadır.
Poliçenizin tüm hizmetleri ve avantajları hakkında detaylı bilgi almak ve ödeme yöntemleri ile ilgili tüm sorularınız için 0850 399 99 99 numaralı telefondan Allianz Müşteri Hizmetleri’ni arayabilirsiniz.
Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, poliçede yer alan teminat kapsamına ilişkin detaylı bilgi için poliçenize ait genel ve özel şartlara bakınız.