İnşaat ve Montaj Sigortaları

Sahip olduğunuz yatırımlarınıza Allianz Sigorta Mühendislik poliçeleri ile güvence sunuyoruz.

Sanayi sektörünün hızla gelişmesiyle birlikte, son yıllarda daha fazla önem kazanan Mühendislik Sigortaları, gerek kapsamı gerek teminat yapısıyla karşılaşabileceğiniz riskler karşısında size güvence sunmaktadır.

 

İnşaat (Tüm Riskler) Sigortası, müteahhit kuruluşlar için ciddi bir güvence sunmaktadır. İnşaat (Tüm Riskler) Sigortası, yapı malzemelerinin inşaat alanına indirilmesinden, tesisin kullanılmaya başlamasına kadar geçen süre içinde, doğa, teknik ve insan faktörlerinin neden olabileceği çok geniş bir risk yelpazesini güvence altına almaktadır. 
Montaj (Tüm Riskler) Sigortası, makinelerin montajı aşamasında karşılaşabileceğiniz çok geniş bir risk yelpazesini kapsar. Bu sigortada teminatlar, montajı yapılacak makinelerin montaj alanına indiği anda başlar, tesisin çalışır hale gelmesiyle son bulur.
* Genel ve Özel Şartlar ile istisna edilmemiş diğer hasarlar kapsam dahilindedir.
* Genel ve Özel Şartlar ile istisna edilmemiş diğer hasarlar kapsam dahilindedir.
Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, poliçede yer alan teminat kapsamına ilişkin detaylı bilgi için poliçenize ait genel ve özel şartlara bakınız.