Grup Ferdi Kaza Sigortası

Allianz, çalışanlarınızı bir yıl boyunca karşılaşabilecekleri kaza risklerine karşı teminat altına alıyor.

Allianz Grup Ferdi Kaza Sigortası, çalışanlarınızı karşılaşabilecekleri kaza risklerine karşı güvence altına alır. Olası bir kaza durumunda çalışanın kendisine veya yakınlarına verilecek tazminat tutarı ile çalışanlarınıza zor günlerinde destek olursunuz.

Standart süresi bir yıl olan sigortamızdan sizin belirleyeceğiniz daha kısa süreler için de faydalanabilirsiniz. Sigorta poliçeniz isteğe bağlı olarak her yıl yenilenebilir.

16-75 yaşları arasındaki herkes Allianz Grup Ferdi Kaza Sigortasından faydalanabilir. Sigortalı kişi dilediği herhangi bir kimseyi kendisine lehdar olarak gösterebilir ve istediği zaman değiştirebilir.

Ofis
  • ALLIANZ GÜVENCESİ
    Allianz, 80’den fazla ülkedeki geniş deneyimi ve Türkiye’deki 30 yılı aşkın birikimiyle sizi ve çalışanlarınızı güvence altına alır.
  • EK TEMİNAT SEÇENEKLERİ
    Beklenmedik kazalara ilaveten ek teminat ile; deprem, sel, yer kayması ve terör olaylarına karşı da siz ve çalışanlarınız teminat altına alınır.
  • GENİŞ HİZMET AĞI
    Grup Ferdi Kaza Sigortası, poliçede belirtilen teminat limiti ve şartları ile Ambargo Ülkeleri hariç olmak üzere tüm dünyada geçerlidir.
Poliçe süreci boyunca sigortalının; ani, harici ve sigortalının iradesi dışında gerçekleşen bir kaza sonucu sigortalının vefat etmesi riskine karşı verilen teminattır.
Poliçe süresi boyunca sigortalının; yaşadığı olumsuz durumlar sonucunda bedensel zarara uğraması ve beden bütünlüğünün geçici ya da kalıcı olarak bozulması durumlarını karşılar.
Poliçesinin kapsamına giren bir kaza sonucunda sigortalının doktor ücreti ile ilaç, radyografi, kaplıca tedavisi, masaj, hastane ve diğer gerekli tedavi masrafları, nakil ücretleri hariç, sigorta edilebilir. Bu teminat, ölüm ve sürekli sakatlık teminatları toplamının %5'ini geçemez.
Sigortalının kaza neticesinde çalışamayacak duruma düşmesi durumunda, kendisine poliçede yazılı gündelik tazminat ödenir. 
Şirket içerisindeki en az 10 çalışanını çalıştıkları dönemde kaza sonucu oluşabilecek risklere karşı güvence altına almak isteyen kişiler Grup Ferdi Kaza Sigortasını yaptırabilir.
Grup Ferdi Kaza Sigortasının standart süresi bir yıldır. Eğer bu sigortadan daha kısa süreler için yararlanmak isterseniz sizin belirleyeceğiniz bir sürede de hizmet alabilirsiniz. Sigorta poliçesi isteğe bağlı olarak her yıl yenilenebilir.
Lehdar, sigortalının kanuni varisleridir. Sigortalı dilediği herhangi birini lehdar olarak gösterebilir ve dilerse değiştirebilir.
Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, poliçede yer alan teminat kapsamına ilişkin detaylı bilgi için poliçenize ait genel ve özel şartlara bakınız.