Nakliyat Sigortası; kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden diğer bir yere taşınmakta olan her türlü yükün, taşınmaları sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelerden kaynaklanan hasarlara karşı, Genel ve Özel Şartlar ile belirlenmiş sınırlar çerçevesinde teminat sağlamaktadır.

Nakliyat Sigortaları; deniz, hava veya kara taşıtları aracılığı ile bir yerden bir yere taşınan mal veya eşyanın nakliyat sırasında maruz kalabileceği fiziksel hasar ve ziyaların tazmini için yapılan, uluslararası geçerliği olan Londra Enstitü klozları ve Türkiye Emtea Nakliyat Sigortası Genel Şartları çerçevesinde teminat sunan bir sigorta türüdür. Emtea tanımı, sevkiyat yapılan ülkesi, taşıma aracı gibi kriterler göz önünde bulundurularak farklı teminat seçenekleri sağlanmaktadır.

İlgili yük klozlarının detayı, Türkiye Sigorta Birliği “Mevzuat” sayfasından detaylı incelenebilir. Linkteki sayfa üzerinden, “Sigortacılık Mevzuatı”, “Klozlar” ve “Nakliyat Klozları”nı filtreleyerek ilgili klozlara ulaşılabilir. Linke erişebilmek için tıklayın

Yurtiçi karayolu taşımaları sırasında, taşınan malın taşıma esnasında başına gelebilecek zarar ve ziyan sebebi ile, taşıyıcının hukuki sorumluluklarını teminat altına alan sigorta ürünleri bu başlık altında sağlanabilmektedir.
Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, poliçede yer alan teminat kapsamına ilişkin detaylı bilgi için poliçenize ait genel ve özel şartlara bakınız.