Uyarı: Kullandığınız tarayıcı desteklenmemektedir. Chrome, Firefox veya Microsoft Edge gibi daha modern bir tarayıcıyla görüntüleyebilirsiniz.

Maaş ödeyen güvenli ailem sigortası ile beklenmedik durumlarda oluşabilecek kazalarda* maddi ihtiyaçlarınız için kendinizi ve sevdiklerinizin geleceğini güvence altına alabilirsiniz.

Ürün, Sigortalının kendisine veya belirteceği kişilere/ yasal varislere tek seferde tazminat ödemesi yapar, ve ek olarak geride kalanlara aylık düzenli maaş imkanı sunar. Bu maaş desteğini siz veya sevdikleriniz fatura, kira, kredi gibi çeşitli masraflar için kullanabilirsiniz. Üstelik bu aylık maaş ödemeleri her yıl %10 oranında artırılır.

Daha fazlasını görmek için kaydırın

 

Small  (5yıl) Medium (5yıl) Small (10yıl)

Medium (10yıl)

Aylık Maaş Tutarı 2.500 TL

5.000 TL

2.500 TL

5.000 TL

Peşin Tazminat Tutarı 25.000 TL

50.000 TL

25.000 TL

50.000 TL

Satış Fiyatı

396 TL 792 TL

684 TL

1.368 TL

*Kaza Tanımı: Ani ve harici bir hadisenin tesiri ile sigortalının iradesi dışında ölmesi veya cismani bir arızaya maruz kalmasıdır. Ayrıca bu durumlar da kazadır;
  • Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde intişar eden gazların teneffüsünden.
  • Yanıklardan ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopmasından.
  • Yılan veya haşerat sokması neticesinde husule gelen zehirlenmeler.
  • Isırılma neticesinde meydana gelen kuduzdan mütevellit vefat hali veya cismani arızalar.
Teminat detaylarını incelemek için başlıklara tıklayınız.
Sigortalının sigorta süresi içinde kaza sonucu vefat halinde, poliçede belirtilen kaza sonucu vefat teminat tutarı, önceden tayin edilmiş lehtara veya lehtar tayin edilmemiş ise kanuni varislerine ödenir.
Kaza sonucu sürekli sakatlık durumunda sigortalıya kaza anında veya kaza tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde, tedavinin sona ermesi ve sakatlığın kati olması durumunda gerekli ödeme yapılır.
Prim ödemelerİni hesaptan pesin veya pesin +2 taksit olarak yapabilir veya kredi kartına 12 taksit imkanı ile satın alabilirsiniz.
Hayır. Sigortalı dünyanın neresinde olursa olsun poliçe geçerli olacaktır.
Bu sigorta 18 -65 yaş aralığında kişilere yapılabilir.
Her nevi özel ve resmi güvenlik personeli, gemi personeli, yeraltı/yerüstü maden ocağı personeli, Tersane ve inşaat işçileri  veya  İtfaiyeci meslek gruplarıbu üründe kapsam dışındadır.
Sigortalı eğer ücretli olarak çalışıyorsa ya da beyana tabi vergi mükellefiyse Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği ödediği Ferdi Kaza Sigortası primlerini vergi matrahından indirebilir.
Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, poliçede yer alan teminat kapsamına ilişkin detaylı bilgi için poliçenize ait genel ve özel şartlara bakınız.