Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası 

Bu sigorta sayesinde KOBİ'lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmı Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu tarafından karşılanır.

Alacak Sigortası, ticari faaliyetleri sonucunda hak kazandığı alacakları elde edemeyen işletmeler için sunulan bir fırsattır. Devlet desteğiyle sunulan ticari Alacak Sigortası; işletme sahiplerinin, alacaklarının büyük bir bölümüne sorunsuz şekilde ulaşmalarına yardımcı olur. Böylece ticari müşterilerin ödeme yapmamaları durumunda KOBİ’lerin problem yaşamalarının önüne geçilir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Alacak Sigortası yeni bir sigorta türüdür ve KOBİ’lere son derece önemli avantajlar sunar. Mikro ve küçük ölçekli KOBİ’ler için özel olarak düzenlenen devlet destekli Alacak Sigortası, firmaların nakit akışında problem oluşmasının önüne geçerek sizi ciddi finansal krizlerle karşılaşmaktan korur.
 
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın oluşturduğu yeni Devlet Destekli Alacak Sigortası modeli KOBİ'lerin alacaklarını garanti altına alır.
 • Bu sigorta sayesinde KOBİ'lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmı Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu tarafından karşılanır.
 • Mikro ve küçük ölçekli KOBİ'lere yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda teminat sunulur. 
 • Operasyonel süreçler 5684 sayılı Kanunun 33/A maddesi çerçevesinde görevlendirilen Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından yürütülür.
  İşlemlerin yönetileceği bilgi işlem altyapısı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından oluşturulacaktır.
 • Sistem kapsamında 120, 180, 240 veya 360 güne kadar vadeli satışlar için teminat sağlanacak.
 • KOBİ'ler SBM tarafından altyapısı sağlanan skorlama sisteminden prim ve teminat tutarlarına dair bilgiye erişebilecektir.

En önemli devlet destekli sigorta türleri arasında yer alan KOBİ Alacak Sigortası, bir yandan nakit akışınızı güvende tutarken diğer yandan da gelecek için planlar yapabilmenizi sağlar. Ticari faaliyetlerinizde karşılaşabileceğiniz riskleri minimum düzeye indiren devlet destekli ticari Alacak Sigortası, yapmanız gereken ödemelerde gecikmeye düşmenizi de önler.
 

 • Ticari borçların ödenmeme riskine karşı korur.
 • Ticari faaliyetlerinizde riskleri en güvenilir şekilde yönetmenizi sağlar.
 • Vadeli satış sonrasında belirlenen tarihte ödenmeyen alacakların firmaları sıkıntıya sokmasını ve nakit akışlarını bozmasını önler.
 • Nakit akışının sağlıklı olması ve firmaların taahhütlerini rahatça yerine getirmesini sağlar.
 • Firmaların ileriye dönük mali planlarında aksamaları ortadan kaldırır.
Alacak Sigortası yapan firmalar, sigorta yaptırmak isteyen firmanın talebini alır ve risk değerlendirmesinde bulunur. Bu süreçte, şirketin cirosu ve uzun vadeli alacakları incelenir. SBM tarafından oluşturulan altyapı skorlama işlemine göre sunulan ticaret ve ihracat Alacak Sigortası seçeneklerinin operasyonel süreçleri ise Özel Riskler Yönetim Merkezi tarafından yürütülür.
Alacak Sigortası’ndan yararlanmanız için poliçede belirtilen mağduriyet durumlarının ortaya çıkması ve bunu belgelemeniz yeterlidir. Alacak Sigortası yapan şirketler, ödeme beklediğiniz firmayla yaptığınız satış sözleşmesi, satışa konu fatura ve banka hesap hareketlerinizle ilgili evrakları sunmanızın ardından gerekli incelemeyi yapar ve ödeme hakkınızın doğması durumunda alacaklarınızın bir bölümü sigorta şirketiniz tarafından değil Orym tarafından size ödenir. 
 

Alacak Sigortası Nasıl Alınır?

 • Alacak sigortası almak isteyen şirket, Allianz Sigorta Yetkili Acentesi ya da Yapı Kredi Bankası şubeleri üzerinden başvurabilir.
 • Allianz Sigorta, finansal incelemelerden sonra talep onaylandıktan sonra, bir alacak sigorta poliçesi düzenler.

Ödenecek net prim ve azami teminat tutarı, vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle aşağıdaki tablo esas alınarak hesaplanır.

tablo

 

ÖRNEK:

4.500.000 TL vadeli satış cirosu bulunan bir KOBİ, 10 alıcısına yaptığı 180 güne kadar vadeli satışından doğan toplam 3.500.000 TL alacağını sigorta ettirmek istemektedir.

KOBİ’nin vadeli satışlarından elde ettiği cirosu 4.500.000 TL ve alacaklarının vadesi maksimum 180 güne kadar olduğu için tabloya istinaden uygulanacak prim oranı %0,70’dir.

Bu durumda KOBİ’nin ödeyeceği prim tutarı 31.500 TL (4.500.000 x %0,70) olarak hesaplanmaktadır. Bu tutara (%5 oranında) Gider Vergisi eklenecektir. Ödeyeceği bu tutar karşılığında alabileceği maksimum tazminat tutarı da 315.000 TL (31.500 TL x 10) olacaktır.

Alacak Sigortası Kapsamı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI kapsamında yalnızca yurt içi satışlardan doğan ticari alacaklara teminat sağlanır.

KAPSAM

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI 19/10/2005 tarih ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte mikro ve küçük işletmeler olarak tanımlanan işletmelerden başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulmuş ve 5684 sayılı Kanunun 33/A maddesi çerçevesinde görevlendirilen Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlayanlara sunulur.

SORGULAMA ÜCRETİ

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI kapsamında teminat verilecek alıcıların belirlenmesi amacıyla yapılacak risk değerlendirmesine ilişkin teklif aşamasındaki sorgulama ücreti, risk değerlendirmesi yapılan her bir alıcı için 10 TL’dir. Sigorta sözleşmesinin düzenlenmesi durumundaki ek sorgulama ücreti, risk değerlendirmesi yapılan her bir alıcı için 10TL’dir.

PRİM VE AZAMİ TEMİNAT TUTARI

Prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlardan elde ettiği cirosu esas alınır. Net prim ve azami teminat tutarı, vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle hesaplanır.

PRİM TAHSİLATI

Prim tutarının tamamı peşin olarak %10 indirimli ödenir.

RİSK DEĞERLENDİRME

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI kapsamında teminat verilecek alıcılara ilişikin Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cirosunun en az %50’sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcıları dikkate alınır. Risk değerlendirmesi sonucunda, bu alıcılardan her birine "1 (en düşük riskli)" ile "6 (en yüksek riskli)" arasında skor verilir.

KREDİ LİMİTLERİ

Risk değerlendirmesi sonucunda skoru 6 olan alıcılara KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI kapsamında kredi limiti sağlanmaz. Skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosuna göre belirlenen azami tutarları geçmemek üzere kredi limiti sağlanır. Sigorta talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosunun en az %50’sini oluşturanlar dışında kalan tüm alıcılarına sağlanan toplam kredi limiti, diğer %50 lik grupta bir alıcıya sağlanan en yüksek kredi limiti kadardır.

TEMİNAT ORANI VE MUAFİYET

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI kapsamında kredi limiti sağlanan alıcılar için uygulanan teminat oranları poliçede belirtilir. Teminat oranları ilgili alıcının skoruna göre, %70 ile %90 arasında değişebilir.

Sigorta dönemi içerisinde meydana gelen zararlar; zararın 2.500 TL’nin altında kalması durumunda sigortalı tarafından, 2.500 TL’yi aşması durumunda ise belirlenen teminat oranları kapsamında 5684 sayılı Kanunun 33/A maddesi çerçevesinde görevlendirilen Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından ödenir.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK TİCARİ ALACAK SİGORTASI SUNULMASINI İÇEREN DEVLET DESTEKLİ SİSTEMİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ İÇİN TIKLAYINIZ.

CİRONUZ 10 MİLYONUN ÜZERİNDEYSE GRUP ŞİRKETİMİZ EULER HERMES'TEN TEKLİF ALABİLİRSİNİZ.

Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, poliçede yer alan teminat kapsamına ilişkin detaylı bilgi için poliçenize ait genel ve özel şartlara bakınız.