Yaşam Sigortaları İçin Güvencelerimiz

1.Blokaj

Şirketimiz, hayat sigortacılığı faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesini sağlayan 5684 Sayılı Yeni Sigortacılık Kanunu ile buna bağlı yönetmeliklere uygun olarak çalışır. Bu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, Allianz Yaşam ve Emeklilik'te tüm sigortalıların birikimleri ve teminatları güvence altına alınmıştır.

Allianz Yaşam ve Emeklilik, yaşam sigortalılarına ait fonların yatırıldığı menkul kıymetleri, kendisinin bağlı olduğu grupta yer almayan çeşitli bankalarda Hazine ve Maliye Bakanlığı adına bloke eder. Allianz Yaşam ve Emeklilik, Aralık 2017 sonu itibarıyla tüm sigortalıların birikimlerinin karşılığı olarak yaklaşık 270 milyon Türk Lirasını Garanti Bankası, Ziraat Bankası, İş Bankası, Denizbank, Türk Ekonomi Bankası ve ING Bank'ta bloke etmektedir.

Blokaj işlemlerine aracılık eden bankalar, bu menkul kıymetleri ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın onayı ile serbest bırakabilmektedir. Sigorta Murakabe Kanunu gereğince, Allianz Yaşam ve Emeklilik, kendisi ile aynı grupta bulunan Yapı Kredi Bankası'nda blokaj uygulaması gerçekleştiremez.

2.Reasürans

Allianz Yaşam ve Emeklilik, yüklendiği riskleri, Standart & Poor's sıralamasına göre dünyanın önde gelen reasürans şirketleri ile paylaşmaktadır. Reasürans uygulamalarını her yıl yenileyen Allianz Yaşam ve Emeklilik'in, 2018 yılı itibarıyla çalışmakta olduğu reasürans şirketlerinden bazıları şunlardır:

  • Allianz SE Re