Geri Ödeyen Hayat Sigortası

Geri Ödeyen Hayat Sigortası

Sevdikleriniz güvende, primleriniz iade!

Geri Ödeyen Hayat Sigortası ile belirlenen süre sonunda vefat gerçekleşmez ise tüm primleri ödemeniz kaydıyla paranızı geri alabilirsiniz. Sigorta süresi boyunca yatırdığınız primlerle sevdiklerinizi güvence altına alırsınız.

Geri Ödeyen Hayat Sigortası, sigorta süresi içerisinde yaşam kaybı gerçekleştiğinde sigortalının sevdiklerini güvence altına alan bir risk ürünüdür. Geri Ödeyen Hayat Sigortası ile belirlenen süre sonunda vefat gerçekleşmez ise tüm primleri ödemeniz kaydıyla paranızı geri alabilirsiniz. Sigorta süresi boyunca yatırdığınız primlerle sevdiklerinizi güvence altına alırsınız.

  • 18-63 (dahil)  yaşları arasındaysanız ve sağlıklıysanız Prim İadeli Hayat Sigortası’ndan faydalanabilirsiniz. 
  • Sigorta süresini 12 ila 20 yıl arasında belirleyebilirsiniz. Yaş ile sigorta süresinin toplamı en fazla 75 olabilir. 
  • Prim İadeli Hayat Sigortası, yaşam kaybı teminatı ve yaşam teminatı (süre sonunda prim iadesi) içerir. 
  • Sigorta süresi sonunda hayatta olmanız ve bütün primleri ödemiş olmanız halinde, ödediğiniz primleri ABD dolarına endeksli olarak geri alabilirsiniz. 
  • Yaşam kaybı halinde, geride kalan sevdiklerinize poliçenizde belirtilen teminat tutarında tazminat ödemesi yapılır.

 

Sigortalının sigorta süresi içerisinde vefat etmesi durumunda, riskin gerçekleştiği tarih itibari ile geçerli olan teminat tutarı lehtar/lehtarlara ödenir.
Sigorta süresi sonunda vefat gerçekleşmemesi ve tüm primlerin ödenmiş olması durumunda, ödenen primler Sigorta Ettirene iade edilir.
  • Ödediğiniz primleri belirli tutarları aşmamak kaydıyla vergiden düşebilirsiniz.
  • Primlerinizi aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık olarak ödeyebilirsiniz.
  • Sigorta’nın teminatları ABD Doları’na endeksli olup, ödemeler sırasında T.C. Merkez Bankası ABD Doları efektif satış kuru esas alınır.
  • Sigorta süreniz en az 12 yıl, en fazla 20 yıl olabilir. Sigorta sürenizin ve yaşınızın toplamı 75’i geçmemelidir. Örneğin, 63 yaşında Geri Ödeyen Hayat Sigortası’na katılan bir kişi, en fazla 12 yıl süreyle sigortalanabilir.
Geri Ödeyen Hayat Sigortasına, Allianz Hayat ve Emeklilik acentelerinden ve HSBC banka şubelerinden sahip olabilirsiniz. Ayrıca tüm sorularınız için 0850 399 99 99’u arayabilirsiniz.
18-63 yaşları arasındaysanız Geri Ödeyen Hayat Sigortası'na sahip olabilirsiniz.
Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, poliçede yer alan teminat kapsamına ilişkin detaylı bilgi için poliçenize ait genel ve özel şartlara bakınız.