Emeklilik Sistemi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Bireysel emeklilik sistemi ve sosyal güvenlik sistemi birbirlerinden bağımsız iki ayrı yapıdır. Bireysel emeklilik sistemi, zorunlu olan sosyal güvenlik sisteminin bir alternatifi olmayıp bu sistemi tamamlayıcı bir niteliktedir. Dolayısıyla, bireysel emeklilik sistemine katılmanız ile sosyal sigortalar sisteminden çıkmanız arasında bir bağlantı söz konusu değildir
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde 56 yaşınızı tamamladıktan ve en az 10 yıl boyunca sistemde kaldıktan sonra emekliliğe hak kazanabilirsiniz.
Bireysel Emeklilik Sistemi'ne bir yaş sınırı olmaksızın herkes katılabilir. İş ve çalışma durumunuz gözetilmeksizin (herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı değilseniz dahi) sisteme dahil olabilirsiniz. Fiil ehliyeti bulunmayan kişiler de yasal temsilcileri aracılığıyla sisteme katılabilirler.

Bireysel Emeklilik Planları ile sisteme girebilir, tercih ve ihtiyaçlarınıza göre emeklilik planınızı belirleyebilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Planları hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bireysel Emeklilik Sistemi ile yaşamınız boyunca düzenli olarak yapacağınız küçük tasarrufları uzun vadede değerlendirebilirsiniz. Sistemin amacı, emeklilik ve yaşlılıktaki nakit ihtiyaçlarınız için birikim yapmanızdır.
Emekliliğinizde ihtiyacınız olacak geliri sağlamak için düzenli olarak biriktireceğiniz tutardır. Belirlediğiniz katkı payı tutarını, yıllık, altı aylık, üç aylık veya aylık olarak yatırabilirsiniz.
Emekli olduğunuzda da kendi ayaklarınız üzerinde durabilmeniz için, bugünkü gelirinizin en az %10’uyla yatırım yapmanızı öneriyoruz.
Devlet Katkısı, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yatırdığınız her katkı payının %30'u kadar bir tutarın da hesabınıza eklenmesidir. Bu tutar katılımcının gelir vergisi mükellefi olup olmamasına bakılmaksızın devlet tarafından bireysel emeklilik hesabına yatırılır. Yatırılan bu tutarın hesaplanmasına konu olan katkı paylarının toplamı ilgili dönemin yıllık brüt asgari ücreti kadardır. Devlet Katkısı oranındaki değişikliği de içeren kanunun yürürlük tarihine kadar ödenen katkı paylarına %25, kanun yürürlüğe girdikten sonra ödenen katkı paylarına %30 oranında devlet katkısı yatırılacaktır.(Kredi kartı ödemelerinde blokaj süresi sonrası ödemenin şirket hesaplarına geçiş tarihi dikkate alınacaktır.)

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile, emeklilik şirketlerinin sistemin uygulanmasına yönelik yaptığı yasal kesintiler şunlardır:

Giriş aidatı: Teklif formunun imzalandığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücret tutarı dikkate alınarak aşağıda belirtilen şekilde tanımlanmıştır:

a) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde ayrılanlar için aylık brüt asgari ücretin% 75’i
b) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yılını dolduran sözleşmelerden beş yıldan önce ayrılanlar için aylık brüt asgari ücretin %50’si tutarındadır.

Yönetim gideri: Bireysel emeklilik sözleşmesi kapsamında, sözleşmenin ilk beş yılı süresince, her yıl için aylık brüt asgari ücretin %8,5’ine karşılık gelen tutar ile sınırlı olmak üzere birikimin üzerinden yönetim gider kesintisi yapılabilir.

Giriş Aidatı tanımlanmış sözleşmelerde, giriş aidatının tamamı başka şirkete aktarım ya da sistemden ayrılma tarihine kadar ertelenmiştir. Giriş Aidatı tanımlanmamış sözleşmelerden veya yürürlük tarihinden itibaren 5 yılını dolduran sözleşmelerden giriş aidatı tahsil edilmez.Beş yıllık sözleşme süresi dolmadan şirketten ayrılma halinde, her sözleşme yılı için ilgili takvim yılının Ocak ayında geçerli olan aylık asgari brüt ücretin %8,5’ine karşılık gelen tutarın, sözleşmenin beşinci yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen toplam tutarından ayrılma tarihine kadar yönetim gider kesintisi adı altında tahsil edilmemiş olan kısmı, ertelenmiş giriş aidatı olarak sözleşmenin birikiminden tahsil edilir.

Tahsil edilmeyen yıllara ait kesintinin hesaplanmasında, ayrılma tarihindeki ilgili takvim yılının Ocak ayında geçerli olan aylık asgari brüt ücret dikkate alınır.

Fon işletim gideri: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu çerçevesinde emeklilik şirketleri, fona ilişkin giderlerin karşılanması için fondan gider kesintisi yapabilir. Bu kapsamda yapılacak toplam kesinti, fon işletim giderine ilişkin kesinti dahil, Para Piyasası Fonları'nda yıllık %1,09'u, Kamu, Özel Sektör, Uluslararası Borçlanma Araçları Fonları, Kıymetli Madenler, Endeks Fonları'nda yıllık %1,91'i, Hisse ve diğer fonlarda yıllık %2,28'i aşamaz.

Bireysel emeklilik planınıza yatırdığınız katkı payları, emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir.

Emeklilik Yatırım Fonlarını incelemek için tıklayınız.

Emekliliğe hak kazandıktan sonra birikimlerinizi geri almanız için size farklı seçenekler sunuyoruz:

  • Birikimlerinizin tamamını veya bir kısmının ödenmesini talep edebilirsiniz.
  • Düzenli gelir elde etmek isterseniz birikimlerinizi geri ödeme programı için hazırlanmış Emeklilik Gelir Planı'na aktarabilirsiniz.
Katılımcının, Bireysel Emeklilik Sözleşmesinde ve Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik sözleşmesinde, sistemden ayrılma ve emeklilik hakkı hariç diğer hakların katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişiler, sponsor veya işveren tarafından kullanılmasının kararlaştırma hakkı bulunmasıdır.
Bireysel emeklilik planınızı yılda 4 kez , Bireysel emeklilik hesaplarınızdaki birikimlerin ve ödediğiniz katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranlarını yılda en fazla 12 kez değiştirebilirsiniz.
Her fon dağılımı değişikliğinizde, BEFAS üzerinden sunulan fonlar dâhil olmak üzere azami yirmi fon tercihinde bulunabilirsiniz.