Artan nüfus ve gelişen teknolojiyle birlikte ihtiyaç duyulan enerji miktarı da yükselmektedir. Bu aşamada enerji kaynakları nelerdir ve özellikleri nelerdir sorularının yanıtlarını bilmek oldukça önemlidir. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları arasında seçim yaparken özelliklerini ve kullanım alanlarını bilmek birçok açıdan avantaj sağlar. Peki yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları nelerdir?
Doğada bulunabilen, sürdürülebilirliği olan ve belirli bir limiti olmayan enerjilere yenilenebilir enerji denir. Yenilenebilir doğal kaynaklar hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için sürdürülebilirlik nedir ve alternatif enerji nedir sorularını yanıtlarını da bilmek gerekir. Alternatif enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarını da kapsayan çevre dostu ve ekonomik kaynakları ifade eder.  
Güneş Enerjisi

Ekonomik, çevre dostu ve doğada bulunabilen enerji kaynaklarının önemi her geçen gün artmaktadır. Peki yenilenebilir enerji kaynakları örnekleri nelerdir? Bu sorunun yanıtı olarak enerji türlerinin neler olduğunu açıklamak gerekir:

  • Güneş enerjisi nedir: Güneş sistemindeki tüm gezegenler için enerji kaynağı olan güneşten elde edilen enerjidir.
  • Dalga enerjisi nedir: Deniz ve okyanuslarda meydana gelen gelgitlerin oluşturduğu mekanik enerjidir.
  • Jeotermal enerji nedir: Yer kabuğunun derinliklerinde biriken ısıdan yararlanılarak ortaya çıkarılan enerjidir.
  • Biyokütle nedir, Biyokütle enerjisi nedir: Henüz fosilleşmemiş canlı kalıntılarından elde edilen enerjiye verilen isimdir.
  • Hidroelektrik nedir, Hidroelektrik enerji nedir: Akan suyun enerjisini kullanarak dönüştürülen enerjidir.
  • Biyoyakıt nedir: Fosil yakıtlardan elde edilen yenilenebilir enerji türüdür.
Biyokütle enerjisi yenilenebilir mi, dalga enerjisi yenilenebilir mi, güneş enerjisi yenilenebilir mi, biyokütle yenilenebilir mi gibi sorulara yanıt verebilmek için yenilenebilir enerji kaynakları özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Bu kaynakların en önemli özellikleri olan sürdürülebilirlik, birçok farklı ihtiyacın karşılanması noktasında büyük avantaj sağlar. Aynı zamanda doğal kaynaklardan elde edilen enerjilerin herhangi bir limiti yoktur. Fosil yakıt tüketimini azaltmaya yardımcı olan enerji kaynaklarının diğer bir özelliği ise çevre dostu olmalarıdır.
Yenilenemez Enerji Kaynakları
Yeniden oluşturulamayan, tüketim ihtiyacını karşılayabilecek ölçekte üretim veya yeniden kullanım imkânı bulunmayan doğal kaynaklardan elde edilen enerjiye yenilenemez enerji denir. Yenilenemeyen enerji kaynakları doğanın enerji üretim hızının tüketim ihtiyaçlarını karşılayamadığı kaynaklardır. Ayrıca doğada belirli bir miktarda bulunan kaynaklardan elde edilen enerjiler de bu sınıfa dahildir.
Yenilenemez enerji kaynakları fosil yakıtlar ve nükleer enerji olmak üzere iki ana başlıkta toplanabilir. Fosil yakıtlar yapılarında yüksek oranda karbon bulunan doğal kaynaklardır. Canlı kalıntılarından elde edilen bu enerji kaynakları arasında petrol, kömür, doğalgaz bulunur. Nükleer enerji ise maddenin en küçük yapı taşı olan atomun çekirdeğinden ortaya çıkarılır. Birçok farklı sektörde ihtiyaç duyulan bu enerji de bir limiti olduğu ve yeniden kullanım şansı bulunmadığından yenilenemeyen enerji kaynaklarındandır.
Yenilenemez Enerji Kaynakları

Yenilenemez enerji kaynaklarının en temel özelliği sürdürülebilir yapıda olmamalarıdır. Bu nedenle petrol veya doğalgaz yenilenebilir mi sorusunun yanıtı olumsuzdur. Yenilenemeyen kaynakların diğer bir özelliği ise dünya üzerinde sadece belirli noktalarda bulunmalarıdır. Bu kaynaklar oluşmak için belirli jeolojik özelliğe sahip toprağa ihtiyaç duyar. Ayrıca kükürtlü, karbonlu ve azotlu yapıda kaynaklar olduklarından çevreye zarar verirler. Bununla birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarına oranla miktar ve enerji potansiyeli bakımından daha dengeli yapıya sahiptir.

Yenilenemez enerji kaynaklarının en çok kullanıldığı alanlardan bir tanesi de ulaşım sektörüdür. Otomobillerin büyük çoğunluğunda da kullanılan bu enerji kaynaklarına karşı duyarlı ve tedbirli olunması gerekir. Siz de Allianz’ın sunduğu araç sigortası hizmetinden yararlanarak, sevdiklerinizle birlikte keyifli ve güvenli yolculuklar yapabilirsiniz.