İnsanlar kendilerini ekonomik anlamda güvende hissedebilmek adına mal varlıklarını çeşitli risklere karşı güvence altına alma ihtiyacı duyuyor. Sigorta sistemi insanların bu güven ihtiyacını karşılamak amacıyla işliyor. Binaları ve her türlü yerleşim alanını yangın, yıldırım ve infilak gibi durumların neden olduğu zararlara karşı güvence altına almayı amaçlayan yangın sigortası da en önemli sigorta türlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki yangın sigortası nedir? Detaylıca inceleyelim.
Türkiye Sigorta Birliği tarafından yayınlanan yangın sigortası genel şartları yangın sigortasının tanımı, kapsamı, sigortacı ile sigortalının hak ve yükümlülükleri, hasar tespit süreci ve tazminatın ödenmesi gibi konularda düzenlemeler getiriyor. Yangın sigortası genel şartlarında teminat kapsamında olduğu belirtilen durumlar yangın sigortası poliçelerinin hepsinde standart şekilde kapsam dahilinde olurken, genel şartlarda teminat dışı olduğu belirtilen haller de poliçe kapsamı dışında bırakılıyor. Yangın sigortası genel şartlarının teminat kapsamına alınabileceğini belirttiği durumlar konusunda ise sigorta şirketi ile sigorta ettiren ortak karar verebiliyor.
yangın

Yangın sigortası temel olarak yangının, yıldırımın ve infilakın veya bunların neden olduğu dumanın, buharın ve hararetin mallar üzerinde yarattığı zararı kapsıyor. Prensip olarak her türlü bina, konut ve iş yeri yangın sigortasının kapsamında kabul edilirken taraflar dilerse kömürlük, müştemilat, su deposu ve garaj gibi ek mekanları da teminat kapsamına dahil edebiliyor.

Aşağıdaki risk durumları kural olarak yangın sigortası kapsamında olmamakla birlikte ek teminatlar ile kapsama dahil edilebiliyor:

 • Grev lokavt hareketleri
 • Terör
 • Deprem ve yanardağ patlamaları
 • Kar ağırlığı
 • Araç veya uçak çarpması
 • Su baskını
 • Fırtına

Yangın sigortası kapsamına dahil edilemeyen riskli durumlar ise şu şekilde:

 • Savaş, isyan, darbe ve ayaklanma halleri
 • Kamu otoritesinin sigortalı mallar üzerinde gerçekleştirdiği tasarruflar
 • Nükleer faaliyetler
 • Sigortalı malın kendi kusurları
 • Sigortalı malın ateşe maruz bırakılması
 • Elektrikle çalışan aletlerin yangın çıkmaksızın cereyana maruz kalması
 • Mekanik olaylar nedeniyle sigortalı cihazlarda zarar oluşması
Yangın sigortası yaptırmak için yetkili sigorta şirketlerine bizzat giderek veya online şekilde başvuruda bulunmak gerekiyor. Sigorta şirketi yangın sigortası teminatı altına alınacak varlıkları incelemek üzere eksperler görevlendiriyor. Eksper raporu sonucunda risk analizleri yapılarak prim miktarı belirleniyor ve sigorta talebinde bulunan kişiye poliçe örneği sunuluyor. Taraflarca mutabık kalınması halinde poliçe imzalanarak yürürlüğe giriyor.
“Yangın sigortası zorunlu mu?” sorusu sıklıkla merak ediliyor. Yangın sigortası yaptırmak kural olarak zorunlu olmamakla birlikte bankalar konut kredisi başvurularında yangın sigortası yaptırılmasını şart koşabiliyor. Ayrıca mal varlığını yangın riskine karşı güvence altına almak isteyen herkes yangın sigortası yaptırmalı.
Sigorta

Evi veya iş yerini sigorta ettirirken karşılaşılan “bina değeri” kavramını iyi bilmek gerekiyor. Poliçede yer alan bina değeri kavramı evin baştan aşağı yeniden inşa edilmesi halinde ortaya çıkacak masrafları ifade ediyor.

Ev veya iş yeri sigortası yaptırırken ayrıca sigorta kapsamındaki malların değerine dikkat etmek gerekiyor. Sigorta bedeli çok yüksek beyan edilmedikçe bu konuda sigorta eksperleri herhangi bir teftiş yapmıyor. Öte yandan bir zarar meydana geldiğinde mallar çalınmışsa veya başka bir nedenle incelenemiyorsa sigorta malların faturasını görmek isteyebiliyor. Bu nedenle bu tür evrakların saklı tutulmasında fayda var.

Antika, koleksiyon, tablo gibi değerli varlıklar sigorta bedelleri poliçede tek tek belirtilerek sigorta teminatı içerisine alınabiliyor.
Sigortalı malın mülkiyeti değiştiği zaman kural olarak poliçeden doğan tüm haklar ve borçlar malın yeni sahibine geçiyor. Bu durumun mülkiyetin el değiştirmesi tarihinden itibaren 15 gün içerisinde sigortacıya bildirilmesi gerekiyor. Aksi halde sigortacının poliçeden doğan sorumlulukları ortadan kalkıyor.
Öte yandan malın yeni sahibi sigortanın varlığını öğrendikten, sigorta şirketi ise malın mülkiyetinin el değiştirdiğini öğrendikten itibaren 8 gün içerisinde poliçenin iptalini talep edebiliyor.
dosya
Sigortalının vefat etmesi durumunda poliçeden doğan tüm haklar ve sorumluluklar mirasçılarına devrolur.

Yangın sigortası primleri devlet tarafından belirlenen primler kapsamında olmadığından sigorta şirketleri serbest piyasa koşulları çerçevesinde prim miktarlarını kendileri belirleyebiliyor. Yangın sigortası fiyatları belirlenirken teminatların kapsamı ve sigortalanan malların değeri dikkate alınarak sigorta şirketi tarafından risk analizleri yapılıyor.

“Yangın sigortası özel türleri nelerdir?” konusu üzerinde de kısaca durmak gerekiyor. Yangın sigortasının ev yangın sigortası veya iş yeri yangın sigortası gibi özel türleri olabiliyor. Konut yangın sigortası da denilen ev yangın sigortası adından da anlaşılacağı üzere evleri teminat altına alırken iş yeri yangın sigortası iş yerlerini güvence altına alıyor.

Kısaca yangın sigortasının bu özel türleri sigorta kapsamının hangi mal varlığına yönelik olduğunu ortaya koyuyor. Sen de yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı yangın sigortası yaptırarak, evini güvence altına alabilirsin.