Kredi Kartı Harcamaları


BES Birikimleri ve Kredi Kartı Harcamaları: Tasarruf ve Tüketim Dengesi

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkan Yardımcısı Taylan Türkölmez, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve kredi kartı harcamaları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkölmez, 20 yılda BES’ te biriken varlıkların, sadece 2024’ün Mayıs ayındaki kredi kartı harcamasına bile yetişemediğini belirtti. Bu durum, Türkiye'deki tüketim ve tasarruf dengesinin bozulduğuna işaret ediyor.
BES, Türkiye'de 16 milyondan fazla katılımcıya sahip ve toplam birikim 1 trilyon TL'ye ulaşmış durumda. Bu rakam ilk bakışta etkileyici görünse de, Taylan Türkölmez' e göre hala gidilecek çok yol var. Türkölmez, "Biz, gayri safi milli hasılası 1 trilyon doları geçmiş bir ülkeyiz ama emeklilik fon büyüklüğümüz 1 trilyon TL, yani gayri safi milli hasılamızın yüzde 3,5-4’ü kadar. OECD ortalaması ise yüzde 60-65. Gelişmiş ülkelerde emeklilik fonları gayri safi milli hasılalarına eş değer büyüklükte. Bu nedenle, 20 yılda iyi bir yere geldik diyebiliriz ama hala kat edilecek çok yolumuz var" dedi.

Türkölmez, BES' teki 1 trilyon TL’lik büyüklüğün kredi kartı harcamaları karşısındaki yetersizliğine dikkat çekerek, “20 yılda tüm BES sektöründe biriken varlıklar, Mayıs ayındaki aylık kredi kartı harcamasına, yani 1,3 trilyon TL’ye yetişememiş durumda. Bu durum, toplumsal tüketim ve tasarruf davranışlarımızı gösteriyor. Maalesef son dönemlerde birçok sebeple tüketim ve tasarruf dengesi daha da bozuldu. Bir yandan 1 trilyon TL’ye sektör olarak sevinirken, bir yandan ne kadar üzülmemiz gerektiğini de görüyoruz” dedi.

2024 yılının diğer aylarındaki kredi kartı harcamalarına da değinen Türkölmez, aylık harcamaların 1 trilyon TL civarında seyrettiğini belirtti. “2024 yılının ilk 5 ayında toplamda 5 trilyon TL’nin üzerinde kredi kartı harcaması yapmışız” diyerek, tüketim alışkanlıklarımızın boyutlarını gözler önüne serdi.

  • Türkölmez’ in açıklamaları, Türkiye'deki tasarruf ve tüketim dengesinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor. BES' teki birikimlerin artırılması ve bu sistemin daha etkin hale getirilmesi için gerekli adımların atılması gerekiyor. Aynı zamanda, kredi kartı harcamalarının kontrol altına alınması ve tasarruf alışkanlıklarının teşvik edilmesi de büyük önem taşıyor.
  • Bu denge sağlandığında, hem bireysel hem de toplumsal olarak daha sağlam bir ekonomik yapıya sahip olunabilir. Taylan Türkölmez ’in de vurguladığı gibi, BES ve kredi kartı harcamaları arasındaki bu uçurum, dikkat edilmesi gereken önemli bir ekonomik gösterge olarak karşımıza çıkıyor.