Tarım üretimi, mevsim durumlarından ya da doğal afetlerin verdiği zararlardan dolayı aksayabilir. Bunun sonucunda hem çiftçiler hem de dönemsel olarak bu işle meşgul olan diğer tarım üreticileri maddi kayıplar yaşar. Tarsim sigorta, devletin desteğiyle birlikte çiftçilerin ve tarım üreticilerin zararını karşılayarak olumsuz etkilerden korunmalarını sağlar. 
Devlet destekli bir tarım sigortası olan TARSİM, “Tarım Sigortaları Havuzu” anlamına gelir. Dönemsel olarak tarım üreticiliği yapan ya da asıl mesleği çiftçilik olan her birey acenteler ya da ilgili sigorta şirketlerinin belirlediği bölgeler ile poliçe bazlı anlaşma yapabilir ve bu teminatlar sayesinde kendilerini koruma altına alabilir. Havuz sistemi ile güvenlik ve sürdürülebilirlik için gereken tüm işlemlerin tek bir standarta bağlı olarak yapılabilmesi mümkündür. 
Traktör, Tarım

Çiftçilerin tarımsal üretim süreçlerinde meydana gelebilecek olası risk ya da maddi hasarlara karşı ürünleri, hayvanları ve çiftçilerin emeklerini koruma altına alır. Tarsim sigortasının amacı ve çiftçilere sağladığı kolaylıklar şunlardır:

  • Tarım faaliyetleri sürecinde meydana gelen hasarlara karşı organize ve standart bir oluşumun kurulması ve ilgili hasarların zararını karşılayabilecek tazminat ödemelerinin yapılması
  • Tarım sigortalarında kesilen poliçelerin kapsamının düzenlenmesi ve mevcuttaki talep ve ihtiyaçlara göre geliştirilmesi
  • Çiftçilerin iş koşullarının iyileştirilmesi
Tarım

Ürünlerini ve emeklerini güvence altına almak isteyen her çiftçi ilgili prosedürleri işleme alarak Tarsim sigortasından yararlanabilir. Bunun için öncelikle T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sistemine girerek kayıt yapmalı ve üretim yaptığın alana göre ilgili kategoriyi seçmelisin. Aynı zamanda devletin de sunacağı katkıdan ve prim desteğinden yararlanabilmek için kayıtlarını ürün bazında her yıl güncel tutman gerekir. Üretim türüne göre kayıt yapabileceğin alanlar şunlardır:

  • Bitkiler, sera, su ürünler, ve kümes hayvanları için T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ya da İlçe Müdürlüklerine başvurabilir ve ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi)’ne kayıt olabilirsin.
  • Küçükbaş ya da büyükbaş hayvanlar için T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ya da İlçe Müdürlüklerine başvurabilir ve HAYBİS (Hayvan Bilgi Sistemi)’ne kayıt olabilirsin.
  • Arıcılık için T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ya da İlçe Müdürlüklerine başvurabilir ve AKS (Arıcılık Kayıt Sistemi)’ne kayıt olabilirsin.

Bu kayıt ya da kaydı güncelleme işleminden sonra ilgili sigorta şirketinin yetkili acentesine başvurabilir ve poliçenin işleme alınmasının ardından ürünlerini ve bir çiftçi olarak emeğini koruyabilirsin.

Hayvancılık
Tarsim; tarım ürünleri, hayvanlar, arı kovanları, seralar, tarım makineleri ve ekipmanları olmak üzere tarım faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan tüm tarımsal yapıları kapsar. Böylelikle dolu, kar, yağmur, fırtına, sel, hortum, yangın, heyelan, deprem ya da doğal olmayan yollarla meydana gelebilecek hasarların sebep olabileceği maddi hasarlar ilgili sigorta şirketi tarafından karşılanır. Bunun yanı sıra salgın hastalık, hırsızlık ya da zehirlenme yolu ile meydana gelen hasarlar da Tarsim sigortası kapsamına alınabilir. Allianz Tarım Sigortaları, çiftçi olarak zarara uğrayabileceğin her türlü soruna karşı seni güvence altına alarak üretim faaliyetlerine devam etmeni sağlar.