Her kişinin veya işletmenin güçlü yönleri sayesinde kazanacağı avantajlar ve zayıf yönleri nedeniyle önlerine çıkabilecek tehditler bulunuyor. Başarılı bir kariyer yolculuğu ve işletmenin stratejilerini geliştirmek için kişisel SWOT analizi örnekleri; fırsatları ve tehditleri fark etmene yardımcı oluyor.
Hem işletmeler hem de bireyler için oldukça önemli olan SWOT, 4 ingilizce kelimenin baş harflerinden oluşuyor. Weaknesses (Zayıf Yönler), Strengths (Güçlü Yönler), Threats (Tehditler) ve Opportunities (Fırsatlar) anlamına geliyor. Swot analizi ile güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmek, fırsatların farkına varmak ve bu fırsatlardan yararlanmak, tehditleri incelemek ve ortaya çıkabilecek risklere karşı önlem almak mümkün oluyor.
Swot analizinde zayıf yönler, güçlü yönler, fırsatlar ve tehditlerle 4 sütunlu tablo oluşturuluyor. Ardından 4 unsur ayrı ayrı inceleniyor. Bu sırada işletmelere veya bireylere Swot analizi yapmak için uygulanması gereken adımlar oluyor:
SWOT Analizi

Swot analizinde güçlü yönler; işletme veya bireylerin başarılarını ortaya koymak, gelişimlerini takip etmek ve yeni stratejiler geliştirmek için önemli bir rol oynuyor. Güçlü yönleri keşfetmek için sorulması gereken sorular bunlar oluyor:

 • Rakiplerime göre hangi avantajlara sahibim?
 • Projeler için işletmemdeki personel kadrosu hedeflerine ulaşıyor mu?
 • Personellerin bilgi ve becerileri yüksek mi?
 • Maliyetleri geçen yıllara oranla düşürdük mü?
 • İnovasyona açık yeni ürün ya da hizmetler ortaya çıkarıyor muyuz?
 • Müşteri memnuniyetini sağlıyor muyuz?
 • Bireysel yeteneklerim ve ilgi alanlarım neler?
 • Personellerimizin çalışma motivasyonunu koruyor muyuz?

Zayıf yönler; bireylerin ya da işletmelerin eksik olduğu konuları ortaya çıkarıyor. Zayıf yön analizinde sorulması gereken sorular ise:

 • Başarısız olduğum projeler nelerdir?
 • İşletmemin hangi departmanlarındaki görevler başarısız sonuçlandı?
 • Rakiplerimize göre eksik kaldığımız konular nelerdir?
 • Personellerin düzenli çalışma, zaman yönetimi ve iletişim becerileri konusunda problemleri mevcut mu?
 • İşletmedeki personellerin bilgi ve becerileri yeterli düzeyde mi?

Fırsatlar; işletmenin ve bireylerin gelişimi için önem arz ediyor. Swot analizinde fırsatları ortaya çıkarmak için sorulması gereken sorular şunlar oluyor:

 • Hedef müşteri kitlemizi artırmanın yeni bir yöntemi var mı?
 • Rakiplerin zorlandığı konuların nasıl üstesinden gelebiliriz?
 • Daha geniş bir pazar payı elde edebilmek için hangi stratejileri geliştirebiliriz?

Tehditler; birey ya da işletmelerin karşı karşıya kalabileceği risklerin analiz edilmesini sağlıyor. Swot analizinde tehditlerin farkında olmak için sorulması gereken sorular:

 • Bir ürün ya da hizmet sunarken ne tür engeller ile karşılaşıyorum?
 • Rakiplerin yaşadığı problemler neler?
 • Yeniliğe ayak uyduruyor muyum?
 • Personeller ilgili proje için yetkin mi?
 • Gelecek kaygısı yaşıyor muyum?
SWOT

Bir işletme için yapılan Swot analizine örnek olarak bu verilebilir:

 • Güçlü Yönler: Personel yetkinliği, pazar payı büyüklüğü ve ürün çeşitliliği
 • Zayıf Yönler: Rakip fazlalığı, sağlık trendleri
 • Fırsatlar: Dijitalleşme
 • Tehditler: Olumsuz medya içerikleri

Swot; çalışanların ya da işletmelerin güçlü ve zayıf yönler analizi yapıp potansiyellerini keşfetmelerini, fırsatları değerlendirmelerini ve ortaya çıkabilecek tehditlere karşı farkındalık oluşturmalarını sağlıyor. Bu sayede daha temkinli bir şekilde stratejiler geliştirerek yeni hedefler belirleyen işletme ya da bireyler başarıya ulaşabiliyor. Etkili bir Swot analizi zaman tasarrufu elde etmeye yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra ekonomik açıdan da birçok avantaj sağlıyor.

Sen de emeklilik dönemini daha rahat bir şekilde geçirmek ve devlet katkısı elde etmek için Allianz Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hakkında daha detaylı bilgi alabilir ve geleceğini güvence altında tutmak için sisteme kayıt olabilirsin.