Sanat nedir sorusu, geleneksel sözlük anlamı olarak insan yaratıcılığının, becerisinin ve hayal gücünün ifadesi veya uygulaması olarak tanımlanıyor. Sanatların çoğu görsel olarak deneyimleniyor. Çoğu sanat türü ise yedi farklı sanat dalından biri olarak kategorize edilebiliyor. Sanatın farklı kategorilerinin her birini tanımak ve anlamak sadece sanattan daha fazla zevk almayı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sanatın insanlığın hayattaki ve tarihteki rolünü anlamaya da yardımcı oluyor.
Sanatın tanımı son derece öznel ve kültürden kültüre değişiyor olsa da uygarlığının gelişmesiyle orantılı olarak şekillendiği görülüyor. Güzel sanatlar, görsel sanatlar ve sahne sanatları tarihin ve toplumun zaman içinde nasıl değiştiğini insanlığa en açık şekilde gösteriyor. Güzel sanatlar, çizim, heykel, mimari, müzik, şiir, tiyatro, dans, ezberden okuma ve oyunculuk gibi çeşitli sanat türlerini ifade ediyor. Seramik, resim, heykel, çizim, şiir, baskı, resim vb. gibi görsel sanatlar, sanat yoluyla yaratıcılığı veya ifadeyi görselleştirmenin yolunu sunuyor. Bazı sanatçıların yeteneklerini kullanarak seyirci önünde yaptıkları dans, drama, müzik gibi çeşitlere ise performans sanatı deniyor.
Ressam
Sanatsal ifade biçimleri ve sanatçının anlamı insanlık tarihi boyunca değişse de eserler ve eser sahipleri çoğunlukla yedi klasik biçimden birine dahil ediliyor. Her farklı sanat biçimi farklı şekilde deneyimleniyor ve duyguları etkiliyor. Sanatsal ne demek sorusu, kesin kurallarla tanımlanamıyor, ancak sanatsal kavramı genellikle yaratıcılıkla ilişkilendiriliyor. Diğer yandan sanatın tanımı söz konusu olduğunda yaratıcılık daha az öneme sahip oluyor. Örneğin, birçok sanatçı eserlerinde yaratıcılığın gücünden yararlanıyor ancak her yazarın eseri evrensel olarak tanınan bir kültür mirası olamıyor. Bununla birlikte, sanatta yaratıcılık, sanatçının kendini ifade etmeye yönelik en önemli araçlarından biri olarak onu benzerlerinden ayırıyor.
Sanatın özellikleri sanatın türüne göre değişiklik gösteriyor. Örneğin, sanat denilince çoğu kişinin aklına resim geliyor. Resim, boyayı birincil araç olarak kullanarak sanatsal vizyonu ifade etmenin bir şekli olarak yorumlanıyor. Geleneksel bakış tarzı, yani görsel sanatlar, bir sanat eserinin, çizgi, şekil, renk, doku ve boşluk olmak üzere beş temel unsuru olduğunu öne sürüyor. Resim sanatında ışık ve gölgenin ustaca kullanımı, ilginç renk seçimleri ve sanatsal olarak hoş bir kompozisyon iyi bir eserde aranan özellikler olarak öne çıkıyor. Heykel, tarih öncesi zamanlara dayanan bir başka sanat formu olarak kamusal sanatın ilk ve en eski biçimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Geleneksel olarak kil, taş, seramik, metal veya ahşap gibi malzemeleri kullanarak üç boyutlu görsel görüntüler oluşturuluyor. Bununla birlikte, modern heykeltıraşlar, metaller, plastikler, camlar veya buluntu nesneler dahil olmak üzere bir heykel oluşturmak için farklı materyallerden yararlanabiliyor. Sinema çoğu zaman bazı klasik biçimler gibi yüksek bir sanat olarak algılanmasa da şüphesiz modern çağın en erişilebilir ve popüler sanat kategorilerinden biri olarak kitleleri etkilemeye devam ediyor. Filmler, üç boyutlu bir dünyayı iki boyutlu bir ekrana yansıtırken, işitsel ve görsel duyuları harekete geçiriyor. Edebiyat gibi, filmler de bir hikaye anlatıyor, ancak bunu hem sözlü, hem de görsel sanatlar yardımıyla yapıyor. 
Sanat birçok açıdan insanın hayatına dokunuyor. Dünyayı anlamlandırmaya ve ona anlam kazandırmaya yardımcı oluyor. Çocuklar başta olmak üzere her yaştan birey için kendini ifade etme yeteneğini ve yaratıcılığı geliştiriyor. Sanatın insan hayatındaki önemi şüphesiz bunlarla sınırlı değil. İyi bir eser duygularını daha derinden anlamanı sağlarken, yeni fikir ve deneyimlere açık olmana yardımcı oluyor. Sanatın önemi bilimsel araştırmalarda da ortaya koyuluyor. Çeşitli türden sanat eserleri insan beyninin farklı bölümlerine eriştiği için zor kavramları öğrenme ve anlama açısından bilişsel gelişimi destekliyor. Sadece kelimeler veya sayılar yerine, görsel/ işitsel bir format sağlayarak problemleri çözmene ve daha karmaşık kavramları daha kolay anlamana olanak tanıyor.
Allianz, sana ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş özel sağlık sigortası teklifleri ile sağlık harcamalarını güvence altına alıyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası ya da geniş kapsamı ile öne çıkan kişiye özel modüler sağlık sigortası gibi, aradığın en iyi sağlık sigortası ürünleri arasından seçim yapabilirsin. Kaza ve hastalık sonucu meydana gelecek sağlık harcamalarını, maddi kaygı duymadan poliçen üzerinden karşılayabilirsin.