Nükleer enerji günümüzün dünyasına çok önemli bir ihtiyaç olan enerjinin sınırsız olarak sağlanabilmesi için ümit vaat eden bir kaynak olarak geçiyor. Nükleer enerji kaynağı nedir sorusunun cevabı atom çekirdeğine işaret ediyor. Sen de nükleer güç nedir, nükleer enerji ne demek ve genel hatlarıyla nükleer enerji nasıl elde edilir gibi soruların cevaplarını ayrıntılarıyla bulabilirsin.
Nükleer, kelime anlamıyla atom çekirdeği ya da atom çekirdeği ile ilgili olayları tanımlamak için kullanılan bir terim oluyor. Nükleer, bir atomun proton ve nötronlardan oluşan, hemen hemen bütün kütlesini kapsayan pozitif yüklü merkezi çekirdeği olarak da tanımlanıyor. Bu tanımdan yola çıkılarak nükleer enerji nedir sorusu atomun çekirdeğinden elde edilen enerjidir şeklinde cevaplanıyor.
Nükleer enerji nedir kısaca açıklandığında, atom çekirdeğinden yayılan radyoaktif enerji olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla dünya üzerinde elde edilebilecek en büyük enerji türü olarak nitelendiriliyor. Bu sebeple mutlaka kontrollü reaksiyonlar vasıtasıyla elde edilmesi büyük önem taşıyor.

Nükleer enerji pek çok kaynakta atom enerjisi olarak geçiyor. Başka bir deyişle, atom çekirdeklerini yoğun şekilde etkileyen süreçler esnasında açığa çıkan enerjiyi ifade ediyor. Fakat nükleer enerji ile atomların yörünge elektronlarının kimyasal reaksiyonları gibi sıradan hareketlerde açığa çıkan enerji karıştırılmaması gerekiyor.

Nükleer enerjiyi serbest bırakmanın yöntemi ise dünyanın pek çok yerinde elektrik üretimi için çalışan reaktör adı verilen cihazlarda kontrollü nükleer füzyon yapılması oluyor. Bununla ilgili çalışmalar sonucunda da ilk kez 2020 yılında nükleer enerji hem nükleer füzyon hem de nükleer fisyon yöntemleri uygulanarak serbest bırakılmıştır.

Nükleer fisyon uygulamasında uranyum ya da plütonyum gibi bir atom çekirdeği yaklaşık iki eşit kütleli hafif çekirdek halinde ayrıştırılıyor. Reaksiyon kendiliğinden gerçekleşebileceği gibi çekirdeğin çeşitli parçacıklarla uyarılması ya da gama ışınları şeklindeki elektromanyetik radyasyonla indüklenebiliyor. Fisyon sırasında çok büyük miktarda enerji açığa çıktığından, reaksiyon sonucu radyoaktif ürünler oluşuyor ve bir kaç nötron ayrıştırılıyor.

Ayrışan nötronlar yakınlarda bulunan bölünebilir çekirdekte tekrar fisyona yol açarsa süreç tekrar ediyor. Bunun sonucu olarak daha fazla nötron salınımı ile çok sayıda çekirdeğin fisyona uğradığı ve çok büyük miktar enerjinin açığa çıktığı zincirleme reaksiyonlar oluşabiliyor.

Eğer bu enerji salınımı bir nükleer reaktör içinde kontrollü olarak gerçekleşir ise faydalı bir şekilde kullanılabilmesi mümkün oluyor. Fakat bu anlatılan basamakların peş peşe kontrolsüz olarak gerçekleşmesi atom bombası kullanımında görüldüğü gibi korkunç derecede yıkıcı bir güç ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

Nükleer füzyon hafif elementler arasında yer alan nükleer reaksiyonların daha ağır elementlerin oluşumuna yol açtığı bir süreci kapsıyor. Birbirleriyle etkileşime giren çekirdeklerin daha düşük atom numaralı elementlere sahip olduğu durumlarda normalden çok daha fazla enerji ortaya çıkıyor. Nükleer füzyon sonucu ortaya çıkan enerjinin büyüklüğüne verilebilecek en çarpıcı örnek, hidrojen bombası kullanımı ile açığa çıkan güç olarak ifade ediliyor.

Nükleer füzyonun insanlık yararına kullanılması için, dünyaya sınırsız enerji arzı sağlayabilecek füzyon yakıtları üzerine halen çalışılıyor. Füzyon reaktörlerinin pratikte hayata geçirilerek, Dünya çapındaki bütün ülkeler için sınırsız elektrik üretmesi için araştırmalar devam ediyor.

Nükleer enerji çok çeşitli alanlarda kullanılıyor. Nükleer enerjiden elde edilen enerji kaynakları tıp endüstrisi ve topluma fayda sağlayan pek çok alanda önemini koruyor. Günümüzde insanlık yararına kullanılan nükleer enerji örnekleri ise:

  • Uzay araştırmaları
  • Elektrik üretimi
  • Tıbbi tanı ve tedavi
  • Suç araştırmaları
  • Tarımsal çalışmalar

Nükleer enerji ve diğer  enerji kaynakları  hakkında detaylı bilgi sahibi olmak, dünyadaki enerji kaynaklarını anlamlandırmak açısından yararlı oluyor. Sen de enerji kaynakları hakkında bilgi edinerek, enerji döngüsünü daha iyi anlamlandırabilirsin.