Hayat sigortası yaptırılması isteğe bağlı sigorta türleri arasında yer alıyor. Sigortalı kişinin vefatı halinde mirasçılarının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ekonomik anlamda sıkıntıya düşmemelerini amaçlıyor. Hayat sigortası genel şartlarına göre sigortalının vefatı durumunda bu kişiler sigortadan ödeme talep edebiliyor. Bununla birlikte poliçede özel şartlarda yer alması halinde sigortalının borçlu olduğu kredilerin ödemesi de sigorta tarafından yapılabiliyor. Kredili Hayat Sigortası adı verilen sistem sayesinde bankalar kredi alacaklarını güvence altına alabiliyor.

Hayat sigortası prensip olarak sigortalı kişinin vefat etmesi halinde mirasçılarını ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri maddi olarak güvence altına alıyor. Poliçede belirtilmiş olması kaydıyla sigortalının vefatı haricinde beklenmedik şekilde işsiz kalması, ciddi bir hastalığa yakalanması ve maluliyet yaşaması gibi durumlarda da hak sahipleri sigorta şirketinden tazminat talep edebiliyor.

Hayat sigortasının bir işlevi de kredi çekerken karşına çıkıyor. Bankalar her türlü kredi çekme işleminde borcun geri ödemesini garanti altına alabilmek adına kredi talebinde bulunan kişinin hayat sigortası yaptırmasını şart koşabiliyor. Böylece kredi borçlusunun vefatı halinde borcun geri ödenmesi sigorta şirketi tarafından yapılıyor. Yine poliçede belirtilmiş olması kaydıyla kredi borçlusunun vefatı haricindeki beklenmedik şekilde işsiz kalma, malul olma ve ciddi bir hastalığa yakalanma hallerinde de kredinin geri ödemesini sigorta şirketi üstlenebiliyor. Böylece kredi borcunun mirasçılara geçmesi önlenmiş oluyor.

Kredi çekerken yapılan hayat sigortasının süresi kredinin geri ödeme süresiyle uyumlu olacak şekilde planlanıyor. Kredinin geri ödeme süresi 1 yıldan uzun olursa bu durumda hayat sigortası da yıllık olarak yenileniyor. Ayrıca ödenmesi gereken prim tutarları da yıllık olarak değişiyor. Prim tutarı belirlenirken poliçede belirlenen sigorta bedeli, sigortalının yaşı, sağlık durumu, mesleği, kredi borcunun miktarı, ödeme planı ve uygulanan aylık kredi faiz miktarı dikkate alınıyor. Kredi borcunun bakiyesi ve vadesi azaldıkça hayat sigortası primi de ona göre güncellenerek daha avantajlı hale geliyor.

Kredi çekerken hayat sigortası yaptırmanın faydaları şu şekilde özetlenebilir:

  • Sigortalı kişinin hayatını kaybetmesi veya maluliyet, ciddi hastalık ve işsiz kalma gibi sebeplerle kredi borcunu ödeyemez hale gelmesi durumunda sigorta şirketi tazminat ödemesi yapıyor. Söz konusu tazminatın ödemesinde sigorta ettirenin mevcut kredi borcuna öncelik verilerek borç kapatılıyor. Buna ek olarak sigorta şirketinin ödemekle yükümlü olduğu tazminat miktarı kredi borcundan daha fazlaysa aradaki fark sigortalının mirasçılarına ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere ayrıca ödeniyor.
  • Poliçede yer alan risklerden biri gerçekleştiğinde kredi borcunun sigorta şirketi tarafından ödenmesi sayesinde borcun üzerine herhangi bir faiz işlemesi söz konusu olmuyor. Bir anlamda kredi borcunun planlanmamış şekilde bir külfet haline gelmesi hayat sigortası sayesinde önlenmiş oluyor.
  • Kredi çekerken yaptırılan hayat sigortaları için ödenen primler vergi matrahından düşülebiliyor. Kredili hayat sigortası yaptıran kişiler vergi avantajından faydalanabiliyor.
yaşam

Kanunen kredi başvurusu yapmak için hayat sigortası sahibi olmak gibi herhangi bir zorunluluk bulunmuyor. Bununla birlikte pratikte kredi çekerken hayat sigortası zorunluluğu bankaların uygulamalarına göre değişiklik gösteriyor. Uygulamada bankaların genellikle kredi başvuru şartları arasında hayat sigortası yaptırma zorunluluğuna da yer verdikleri görülüyor. Bununla bankanın kredinin geri ödenmesi konusundan herhangi bir sürprizle karşılaşmaması amaçlanıyor.

Bazı bankalar ise kredi taleplerinde müşterilerine hayat sigortalı ve hayat sigortasız olmak üzere iki seçenek sunuyor. Hayat sigortalı kredi başvuruları daha düşük faizli ve daha uzun vadeli ödeme seçenekleri sunularak müşteriler için cazip kılınmaya çalışılıyor.

Kanunen herhangi bir zorunluluk olmamasına rağmen kredi çekerek hayat sigortası da yaptırmak hem bankanın hem de sigortalının yakınlarının lehine bir durum oluşturuyor. Aksi halde sigortalının vefatı veya kredi borcunu ödemesini imkansız kılan başka bir sebebin varlığı halinde mirasçıların büyük borçlarla karşı karşıya kalmaları söz konusu olabiliyor.

Kredi çekerken yaptırılan hayat sigortaları için bankalar müşterilerini anlaşmalı oldukları ve birlikte çalıştıkları sigorta şirketlerine yönlendiriyor. Bununla birlikte müşteri dilerse başka sigorta şirketlerinden birinde hayat sigortası yaptırmayı tercih edebiliyor. Bu yolun seçilmesi durumunda öncelikle hayat sigortası poliçesinin imza altına alınması ve daha sonra bankaya sunulması gerekiyor. Hayat sigortası yaptırma konusunda istenilen sigorta şirketiyle çalışmak mümkün olmakla birlikte kredi talebinde bulunulan bankanın anlaşmalı olduğu sigorta şirketlerini tercih etmek daha avantajlı olabiliyor. Sigorta şirketleri bankaların kredi işlemlerinin hızlanması amacıyla müşterilere daha düşük prim ödemeli hayat sigortası paketleri sunabiliyor.

Kredi çekerken bankalar tarafından müşteriye imzalatılan onlarca sayfa evrak oluyor. Bunların büyük kısmı rutin evraklar olduğu için müşteriler tarafından okunmadan imzalanabiliyor. Müşteri bu noktada kredi çekerek hayat sigortası yaptırdığının farkında dahi olmayabiliyor.

Birçok insan tarafından bilinmeyen bir diğer konu ise bu hayat sigortası adına yapılan prim ödemelerinin daha sonra müşteri tarafından geri alınabiliyor olması. E-devlet üzerinden veya dilekçeyle başvuru yaparak birikmiş prim ödemelerinin iadesi talep edilebiliyor.

banka
Hayat sigortası poliçede belirtilen risklerden birinin ortaya çıkması ve sigortalının buna bağlı olarak krediyi ödeyememe haline düşmesi durumunda sigorta şirketi kredi borcunu bankaya ödüyor. Sigorta şirketinin ödemekle yükümlü olduğu miktar ise poliçede sigorta bedeli adı altından belirtiliyor. Sigorta şirketi en fazla kredinin poliçe ile teminat altına alınmış bu miktarını ödemekle yükümlü. Kredi ödemesinin sigorta bedelinden daha fazla olması halinde artan kısmı sigorta şirketi karşılamıyor.
bütçe

Kredi çekerken yaptırılan hayat sigortasına ait primler daha sonra müşteri tarafından toplu şekilde talep edilebiliyor. Çoğu insanın haberdar olmadığı bu konuda bankalar da müşterilerine bilgi vermekte eksik kalabiliyor. Talep edilmediği sürece bankalar hayat sigortası primlerini otomatik olarak müşterilerine iade etmiyor. Bu nedenle e-devlet sistemi üzerinden veya bir dilekçe yazarak ödenmiş primlerin iadesi için başvuruda bulunulması gerekiyor. Talep üzerine bankalar birikmiş primleri müşteriye geri ödüyor.

Bankalar kredinin geri ödeme süresinden daha uzun süreli hayat sigortası yaptırmış olabiliyor. Fazla ödenen primler talep edilmediği durumda bankaya kalabiliyor. Bu nedenle hayat sigortası primlerinin iadesi konusunu müşterinin takip etmesi oldukça önemli.

Ayrıca kredinin geri ödeme süresiyle hayat sigortası süresi uyumlu olmakla birlikte kredi borcunun vadesinden daha erken kapatılması söz konusu olabiliyor. Böyle bir durumda bankayla müşteri arasındaki kredi ilişkisi sonlanmış olmakla birlikte hayat sigortası devam ettiği için müşteri hayat sigortası primlerini ödemeye devam etmek zorunda kalıyor. Bu noktada hayat sigortasının iptali için müşterinin talepte bulunması gerekiyor. Bankaya bir dilekçe yazarak hayat sigortasının iptali talep ediliyor. Ayrıca kredi geri ödemesi bittikten sonra fazladan ödenen primlerin iadesi talebine de yine dilekçede yer vermek gerekiyor.

Bankalar iade taleplerini genellikle 30 günlük bir süre içinde sonuçlandırarak müşterilere prim iadesini yapıyor. Banka tarafından hayat sigortası prim iadelerinin yapılmaması halinde ise Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru hakkı bulunuyor.

Görüldüğü üzere hem mirasçıları korumak hem de bankaların sunduğu farklı kredi imkanlarından faydalanmak adına kredi çekerken hayat sigortası yaptırmak oldukça avantajlı bir seçenek. Sen de kredi çekerken hayat sigortası yaptırabilir, avantajlarından yararlanabilirsin.