Evdeki eşyaları ve malzemeleri çeşitli risklere karşı teminat altına almak için konut sigortası yaptırılabiliyor. Poliçe kapsamına dahil edilmiş olması şartıyla evi su basması durumu da konut sigortası dahilinde güvence altına alınabiliyor. Konut sigortası yaptırırken su basması sigorta kapsamına alındığında yağış nedeniyle evin herhangi bir yerine su sızması, diğer dairelerden kaynaklı su sızıntısı oluşması veya tesisattaki problemler nedeniyle evi su basması gibi herkesin başına gelmesi oldukça muhtemel olan risklere karşı güvence sağlanmış oluyor.

Evi su basması halinde mobilyalarda, diğer eşyalarda ve evin sudan etkilenen zeminlerinde hasarlar meydana gelebiliyor. Ev su basma sigorta kapsamında aşağıdaki alanlarda oluşan zararlar karşılanabiliyor:

 • Kapı ve pencere camları
 • Alçı tavan ve duvar boyaları
 • Klozet ve banyo ekipmanları
 • Kalorifer kazanı
 • Mutfakta ve banyoda yer alan dolaplar
 • Kartonpiyerler
 • Kat kaloriferi sistemi
 • Asansör
 • Binaya ait mekanik bölgeler (Havalandırma sistemi, elektrik motoru vb.)
 • Hidrofor
 • Jeneratör
 • Parkeler
 • Duvar kağıtları
hesaplama

Evi su basarsa sigorta teminatından faydalanabilmek için öncelikle su baskınına neden olan sebebin hızlıca tespit edilmesi ve ona karşı önlem alınması gerekiyor. Böylece zararların daha da büyümesi engellenmiş oluyor. Su sigorta kapsamındaysa bundan doğan zararlar sigorta şirketinden poliçe kapsamında talep edilebiliyor. Bunun için poliçe sahibinin 5 iş günü içinde sigorta şirketine başvurarak hasar ihbarında bulunması ve talepte bulunması gerekiyor.

Evi su basması durumunda buna neden olan kaynağa müdahale edilmesi önem taşıyor. Hasarın en aza indirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması daha sonra sigorta şirketiyle bir sorun yaşanmaması adına da gereklilik arzediyor. Zira alınabilecek basit önlemler alınmadığı için hasarın miktarı arttığı zaman sigorta ettirenin zararın artmasına neden olan bir kusuru söz konusu oluyor.

Su baskını insanların kendi başlarına çözemeyecekleri bir sebepten kaynaklanıyorsa bu noktada itfaiye aranarak yardım talep edilebiliyor. İtfaiye denilince akla ilk olarak yangın durumları gelmekle birlikte itfaiye su baskını gibi başka zor durumlarda da insanlara yardımcı olma görevini üstleniyor.

Su baskınının çok çeşitli nedenleri olabiliyor. Çok sayıdaki olasılık arasından baskının kaynağını bulmak zor olabileceği için tüm olasılıkları tek tek gözden geçirmek gerekiyor. Bununla birlikte en sık karşılaşılan durum mutfaktaki veya banyodaki lavaboların sızdırması oluyor. Bu nedenle evi su bastığı fark edildiğinde ilk olarak bu noktaların kontrol edilmesi faydalı. Su basmasına en çok neden olan bir diğer faktör de bulaşık veya çamaşır makinesi. Su sızıntısını önlemek için bu aletlerin hortumunun üzerinde yer alan izolasyon vanasını kapatmak gerekiyor. Tuvaletler de su sızıntısı durumunda kontrol edilmeli. Buradan kaynaklı bir sızıntı olduğu keşfedilirse yine izolasyon vanası kapatılmalı.

su baskını

Su baskını sırasında alınabilecek bir diğer önlem de elektrik ve gaz kaynağını kapatmak. Su baskının çok fazla olduğu ve çok su biriktiği görülürse elektrik çarpması gibi daha büyük tehlikelerin önüne geçebilmek adına elektrik ve gaz kaynaklarını kapatmak gerekiyor.

Su baskınına neden olan kaynak tespit edilip buna karşı bir önlem alındıktan sonra evde birikmiş fazla suyu boşaltmak önem taşıyor. Su birikimi evde durduğu sürece döşemelere, eşyalara, duvarlara ve evin diğer çeşitli yerlerine daha çok zarar verebiliyor Bunun önüne geçebilmek adına imkan dahilinde suyun evden tahliye edilmesine çalışılmalı. Küçük boyutlu bir su baskını söz konusuysa kuru bir süpürge kullanılarak su evden tahliye edilebiliyor. Daha büyük boyutlu su baskınlarında ise pompa kullanımına ihtiyaç duyulabiliyor.

Su baskını sonrası hasarı en aza indirmek için küf oluşumuna da dikkat etmek gerekiyor. Evi su bastıktan yaklaşık 24 saat sonra küf oluşumu başlayabiliyor. Bunun önüne geçebilmek adına evdeki suyu tahliye ettikten sonra kurutma işleminin yapılması önem taşıyor. Suyun olduğu alanlardaki halıların ve mobilyaların kaldırılması gerekiyor. Ayrıca nemin artmaması için camlar açılmalı. Bazı durumlarda evdeki rutubetin giderilmesi için nem giderici cihazların kullanılmasına ihtiyaç duyulabiliyor. Bu işlem sırasında ise pencereler kapatılmalı. Elektrikli aletlerin ve prizlerin kuruması beklenmeli.

DASK’ın su basmasını karşılayıp karşılamadığı insanlar tarafından sıklıkla merak ediliyor. Bu soruyu cevaplamak için öncelikle DASK’ın ne olduğu üzerinde durmak gerekiyor. Ülkemizin deprem kuşağında olması, depreme karşı her daim hazırlıklı olunmasını gerektiriyor. “DASK” Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun kısaltması olup konut sahiplerinin deprem nedeniyle yaşayabilecekleri ekonomik zararları karşılamayı amaçlıyor. 1999 Gölcük depremi sonrasında deprem konusundaki toplum bilincini artırmak ve depreme hazırlıklı olmasını sağlamak için kurulan DASK, birlikte çalıştığı özel sigorta şirketleri aracılığıyla tüm konutların depreme karşı sigorta güvencesi altında olmasını sağlamayı hedefliyor. Yaptırılması devlet eliyle zorunlu tutulmuş olan zorunlu deprem sigortası halk arasında “DASK sigortası” olarak da adlandırılıyor.

DASK sigortası tamamen depremden kaynaklı zararlara yönelik yaptırılan bir sigorta türü. Deprem ve depremin neden olduğu tsunami, infilak, toprak kayması gibi nedenlerle konutlarda meydana gelen zararlar DASK tarafından karşılanabiliyor. Bu özelliğiyle DASK sigortası su baskını nedeniyle oluşan zararları karşılamıyor. Su baskını teminatından faydalanabilmek için konut sigortası yaptırmak ve su baskınlarının poliçe kapsamında olduğundan emin olmak gerekiyor.

Öte yandan Güvenli Evim Sigortası yaptırarak evini su baskınlarına karşı ek bir güvence altına alma imkanı da bulunuyor. Poliçe kapsamına göre yalnızca su baskını değil yangın, hırsızlık, cam kırılması vb. birçok riske karşı da evini teminat altına alabilirsin. Çok çeşitli paket seçenekleriyle poliçe kapsamını binayı dahi kapsayacak şekilde genişletebilirsin.

ev

Evi su basması durumunda buna neden olan kaynağa müdahale edildikten sonra 5 iş günü içinde sigorta şirketinin aranması gerekiyor. Hasar ihbarı sonrası sigorta şirketleri eve bilirkişiler göndererek hasar tespitinde bulunuyor. Bilirkişi raporunun hazırlanması için sigortalıdan aşağıdaki evraklar talep ediliyor:

 • Sigorta poliçesinin bir nüshası
 • Sigortalının su baskınını ve hasarı açıklayan beyanı
 • Sigortalı evin tapusu veya kira sözleşmesi
 • Hasara ilişkin fotoğraflar
 • Hasarın onarımı için yapılmış olan masrafların faturası veya buna ilişkin alınmış tekliflerin yazılı bir belgesi
 • Su baskınına 3. bir kişinin kusuru neden olduysa, resmi makamlar veya apartman yönetimi tarafından buna ilişkin hazırlanmış bir tutanak.

Sigorta şirketinin somut olaya göre isteyebileceği başka evraklar da söz konusu olabiliyor. Evraklar incelenerek ve hasar tespiti dikkate alınarak sigorta şirketi tarafından sigortalıya zararı nedeniyle ödeme yapılıyor. Poliçede su baskını teminatı için belirlenen sigorta bedeli bu konuda üst limiti oluşturuyor.

Konut sigortası teminatı kapsamındaki evde oluşan su baskını duvarlarda yaşanan sızıntılar nedeniyle komşu evlerde de hasarlar oluşmasına neden olabiliyor. Su sızıntı sigorta kapsamına alınmışsa yine bundan doğan zararlar da karşılanabiliyor.

İsteğe bağlı sigorta türleri arasında yer alan konut sigortası hem ev sahipleri hem de kiracılar tarafından yaptırılabiliyor. Konut sigortalı ev arıza durumlarında doğabilecek muhtemel zararlara karşı güvence altına alınmış oluyor. Sen de konut sigortası yaptırarak evini muhtemel zararlara karşı güvence altına alabilirsin!