KOBİ kavramıyla üretim ve tüketim sektöründe sıklıkla karşılaşılıyor. Devletin KOBİ’lere özel olarak sağladığı çeşitli teşvikler ve hibeler bulunuyor. Ticaret hayatında büyük paya sahip olan KOBİ nedir? Detaylarını bu yazımızda bulabilirsin.
“KOBİ ne demek?” sorusunu merak edenler için KOBİ açılımı üzerinde durmak gerekiyor. KOBİ küçük ve orta boyutlu işletmeler anlamına geliyor. Bir işletmenin KOBİ olarak nitelendirilmesi için karşılaması gereken bazı finansal ve yapısal koşullar bulunuyor. Bu koşullar Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile belirtiliyor. Yönetmelik uyarınca bir yıl içinde işletmede çalışan kişi sayısının 250’yi aşmaması gerekiyor. Buna ek olarak KOBİ sınıfında girebilmesi için işletmenin yıllık net satış hasılatının veya mali bilançosunun 250 milyon TL’yi aşmaması gerekiyor.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler olmaları sebebiyle KOBİ’ler ticari faaliyetlerine finansal destekler sayesinde devam edebiliyor. Ekonomideki payları büyük olduğundan bankalar ve devlet KOBİ destek paketleri sunuyor.

Bu noktada “KOBİ bankacılığı nedir?” sorusu sıklıkla merak ediliyor. KOBİ bankacılığı KOBİ’lerin bireysel müşterilerinden ayrı tutarak aldıkları bankacılık hizmetlerini ifade ediyor. Bankalar KOBİ müşterilerine özel çeşitli kredi kolaylıkları, banka ürünleri ve gelişmelerini teşvik edecek ayrıcalıklar sağlıyor. Böylece ekonomik hayatın devamlılığı amaçlanıyor.

Halk arasında KOBİ’ler esnaf, KOBİ kredi ise esnaf kredisi olarak adlandırılıyor. KOBİ kredisi hesaplama için internette yer alan hesaplama araçları kullanılabiliyor.

ofis

Gerçek veya tüzel kişiler herhangi bir mali durumu beyanname ile resmi kurumlara bildirebiliyor. KOBİ beyannamesi de KOBİ’lere özgü resmi bir belge olup KOBİ’lerin ekonomik durumlarını içeriyor. KOBİ’leri ekonomik hayatta desteklemek amacıyla kurulan KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) mali durumlarını takip edebilmek adına KOBİ beyannamesi talep ediyor.

KOBİ beyannamesini hazırlamak için KOSGEB Veri Tabanına kayıt olunuyor. Kayıt için e-kobi sayfası üzerinde form doldurulduktan sonra çıktısı alınarak imzalanması ve kaşe basılması gerekiyor. İmzalı ve kaşeli belgeyle KOSGEB’e başvurarak kayıt olunabiliyor.

Beyanname sayesinde KOSGEB, KOBİ’lerin vergi borçlarını, banka hesaplarını ve daha birçok mali bilgisini kayıt altında tutabiliyor.

KOBİ destek kredisi KOBİ’lere verilen destek çeşitlerinden biri olup KOBİ’lerin ticari faaliyetlerine devam edebilmelerini teşvik etmeyi amaçlıyor. Yalnızca KOBİ’lerin faydalanabildiği bu kredilerin düşük faiz ve ödeme erteleme gibi avantajları bulunuyor. KOBİ destek kredisi alabilmek için KOBİ’lerin genel olarak aşağıdaki şartları sağlaması gerekiyor:

  • Şirketin ve şirket sahiplerinin herhangi bir vergi borcu bulunmamalı.
  • Şirket ve şirket sahipleri yüksek kredi notuna sahip olmalı.
  • Şirketin belirli bir sermayesi bulunmalı.
  • Banka talep ederse kefil veya ipotek gösterilmeli.
  • Şirketin tüm ortakları kredi başvurusuna onay vermeli
kariyer
KOBİ olmanın büyük boyutlu işletmelere göre bazı avantajları bulunuyor. Düşük sermaye ile kurulabilen KOBİ’ler bankaların ve devletin sağladığı teşvik paketleri sayesinde piyasada rekabet gücünü artırabiliyor. Çalışan sayısının az olmasının bir getirisi olarak yönetim ve kontrol faaliyetleri daha pratik şekilde yürütülebiliyor. Büyük boyutlu firmaların hantal yapısından uzak olan KOBİ’ler faaliyet gösterdikleri alanları ilgilendiren teknolojik yenilikleri daha kolay takip edebiliyor.

KOBİ türleri 3 gruba ayrılıyor:

  • Yıllık çalışan sayısı 10 kişiden az olan ve yıllık net satış miktarı veya mali bilançosu 3 milyon TL’yi aşmayan şirketler mikro işletme olarak tanımlanıyor.
  • Yıllık çalışan sayısı en fazla 50 olan ve ayrıca yıllık net satış miktarı veya mali bilançosu 25 milyon TL’yi geçmeyen şirketler küçük işletme sınıfına giriyor.
  • Yıllık çalışan sayısı en fazla 250 olan ve yıllık net satış miktarı veya mali bilançosu en fazla 125 milyon TL olan şirketler orta büyüklükte işletme kapsamında değerlendiriliyor.

Görüldüğü üzere KOBİ’ler hem büyük işletmelere göre daha kolay kuruluyor hem de çeşitli teşviklerle piyasada rekabet gücünü devamlı olarak artırıyor.