Kat irtifakı ifadesi, henüz yapımı tamamlanmamış binalarda hisse sahiplerinin paylarını ayırmak için başvurulan işlemleri tanımlıyor. İnşa edilen binanın hissedarları arasında gerçekleştirilen kat irtifakı, herkesin kendi payını kullanabilmesine yardımcı oluyor. Tapu Sicil Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen kat irtifakı, gerekli şartlar oluştuğunda kat mülkiyetine de dönüştürülebiliyor. Peki, kat irtifakı ne demek, kat irtifakı kat mülkiyeti farkı nedir ve irtifak işlemleri nasıl yapılır, biliyor musun? İşte bu önemli konu hakkında öğrenmen gereken tüm detaylar...
Bina, İnşaat
Bir çok kişi kat irtifakı nedir ve ne demek diye merak ediyor. Sözlük anlamı “dayanma, güç alma” olan irtifak kelimesi, hukuk dilinde taşınmaz mallar üzerinde yapılan anlaşmalar için kullanılıyor. Kat irtifakı ifadesi ise binaların katları hakkında yapılan kullanım anlaşmalarını tanımlıyor. Yapımı henüz bitmemiş binalarda daireler tapulandırılamıyor. Bu sebeple de binaların hak malikleri arasında bölüştürülebilmesi için kat irtifakı anlaşmaları hazırlanıyor. Paydaşların binayı kat bazında paylaşmasına olanak tanıyan kat irtifakının yapılabilmesi için tüm hissedarların görüş birliğine varması gerekiyor.
Kat irtifakı nedir diye merak eden bir çok kişi kat mülkiyeti nedir diye de merak ediyor.Kat irtifakı, çoğunlukla kat mülkiyeti kavramıyla karıştırılabiliyor. Oysa kat irtifakı ve kat mülkiyeti, birbirinden son derece farklı şartlar barındırıyor. Kat irtifakı kurulması, yalnızca tamamlanmamış binalarda geçerli oluyor. Yapımına henüz başlanmamış binalarda da kat irtifakı kurulabiliyor ve inşa edilecek binanın katları, irtifak sözleşmesi yoluyla paylaşılabiliyor. Kat mülkiyeti ise tamamlanmış binalarda yapılıyor. Kat mülkiyeti anlaşması yapıldığında söz konusu katın tüm mülkiyeti, ortak alanlar da dahil olmak üzere söz konusu hissedara bırakılıyor.
Bina, İnşaat
Kat irtifakı ile kat mülkiyeti arasındaki fark, işlemlerin yapılma süreçlerinde ortaya çıkıyor. Kat irtifakı, bina tamamlanmadan önceki süreci kapsarken kat mülkiyeti ise bina tamamlandıktan sonraki maliklik haklarını koruyor. Kat irtifakı kat mülkiyeti farkı, hukuki ayrımlar açısından büyük önem taşıyor. Henüz tamamlanmamış bir bina, hukuk açısından arsa olarak değerlendiriliyor ve bu sebeple de hissedarlar arasındaki herhangi bir problem, arsa paylarını ifade eden kat irtifakına göre çözülüyor. Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tapusu arasındaki fark da tam olarak bu sebepte kaynaklanıyor. Tamamlanmış binalar artık arsa olarak kabul edilmediği için kat irfitakı anlaşmaları geçersiz hâle geliyor ve bu durumdaki hak sahiplerinin mülkiyet tapusu işlemlerine başlaması gerekiyor.
“Kat irtifakı nasıl kurulur?” sorusu, pek çok arsa ve bina ortağı tarafından sıklıkla dile getiriliyor. Ortak bir arsaya sahip olan ve o alan üzerine bina yaptırmaya karar veren hissedarların kat irtifakı yapabilmesi için ilk olarak kendi aralarında anlaşmaya varmaları gerekiyor. Hangi katın kime verileceği konusunda anlaşmazlık yaşanması durumunda kat irtifakı işlemleri gerçekleştirilemiyor. Anlaşmazlığın daha da uzaması halinde yerel mahkemelere başvurulması gerekiyor. Hissedarlar kendi aralarında anlaştıklarında, kat irtifakı işlemleri başlatılabiliyor. Bu durumda arsanın bağlı olduğu Tapu Sicil Müdürlüğü’ne tüm paydaşların aynı anda gitmesi ve gerekli dilekçeyi vererek başvuruda bulunmaları, kat irtifakı işlemleri için yeterli oluyor. Kat mülkiyeti sahipleri gibi kat irtifakı sahipleri için de zorunlu olan DASK için Allianz Dask Zorunlu Deprem Sigortasından faydalanabilirsiniz. 
İnşaat
Kat irtifakı tapu örneği, yalnızca binanın yapım süreci tamamlanıncaya kadar geçerli oluyor ve bina tamamlandıktan sonra irtifak tapusunun mülkiyet tapusuna dönüştürülmesi gerekiyor. Kat irtifakı tapusu mülkiyet tapusuna çevrilirken ortaklar arasında anlaşma şartı aranmıyor. Gerekli anlaşma daha önce yapıldığı için ortaklardan herhangi birinin itiraz etmemesi durumunda herkes kendi mülkiyet tapusunu çıkarabiliyor. İrtifak tapusunun mülkiyet tapusuna dönüştürülmesi için söz konusu binanın irtifak tarihinden sonraki 5 yıl içinde tamamlanmış olması gerekiyor. Binanın yasal süre zarfında tamamlanmaması durumunda ise hisse sahiplerinin itiraz etme ve irtifakı bozma hakkı bulunuyor.