Karbon Salımı Nedir? Karbondioksit Emisyonu Hakkında Bilmen Gerekenler

Fosil yakıtların dünya genelinde çok fazla kullanılması birçok farklı probleme neden olmaktadır. Bunlardan bir tanesi olan karbon salımı, kısa ve uzun vadede çevre için ciddi sorunları beraberinde getirmektedir. Peki karbon salımı nedir ve azaltmak için neler yapılabilir?
Karbon Salınımı
Pek çok kişi gibi siz de “CO2 emisyonu nedir?” sorusunun cevabını merak ediyor olabilirsiniz. Karbon emisyonu, çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan karbonun atmosfer içine salınmasıdır. Doğal karbondioksit emisyonu dünyanın işleyişinde önemli bir yere sahipken, doğal olmayan karbon ve sera gazlarının salımı çevre için büyük zararlara neden olur. Büyük bir çoğunluğu insan kaynaklı faaliyetler sonucu meydana gelen emisyonun etkileri ve sonuçları oldukça önemlidir. Özellikle sanayinin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla salım oranının hızlı bir şekilde artması, insanları büyük bir iklim sorunuyla karşı karşıya bıraktı. Son yıllarda bilim insanlarının üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığı konulardan bir tanesi olan problem için çeşitli çözüm yolları aranmaktadır.
Karbon ve diğer sera gazlarının atmosfere büyük miktarlarda yayılmalarının çeşitli nedenleri vardır. Karbon salımı nedenleri genel olarak insan faaliyetleri sonucu gelişen durumları kapsar. Emisyon sebepleri arasında en çok öne çıkanlardan bir tanesi kontrolsüz sanayileşmedir. Aynı zamanda sera gazı salımının da kontrolden çıkması bu sorunun başlıca nedenleri arasında yer alır. Hızlı ve kontrolsüz bir şekilde artan nüfus ve şehirleşme de salım miktarını yükselten durumlardandır. Şehirleşmenin yeşil alanları yok etmesi sonucunda atmosferdeki karbondioksit oranı yükselir. Ayrıca çevreye karşı duyarlılığın azalması da karbon emisyonunun belli başlı nedenlerindendir.
Karbon Salınımı
Doğanın işleyişinde önemli bir yere sahip olan karbondioksit gazının olması gereken düzeyden çok daha fazla yayılması dengenin bozulmasına neden olur. Doğanın dengesinin bozulması ise birçok farklı problemi beraberinde getirir. Özellikle iklim üzerinde oluşan etkinin boyutu dünya üzerinde yaşayan tüm canlılar için tehlike oluşturmaktadır. Karbondioksit emisyonu atmosferde asılı kalarak hava sirkülasyonlarının engellenmesine ve yavaşlatılmasına yol açar. Atmosfer özelliklerin bozulması da küresel ısınmanın en önemli etkenlerinden bir tanesidir. Dünyanın ısısının artması buzulların erimesine, büyük çaplı doğal afetlere, hayvanların neslinin tükenmesine ve canlı hayatının tehlikeye girmesine yol açar. Çevreye birçok açıdan zararlı olan karbon salımına karşı farkındalığın artması ve gerekli önlemlerin alınması son derece önemlidir.
Küresel çapta bir problem olan karbondioksit salımı seviyesini azaltmak için uygulanabilecek çeşitli yöntemler mevcuttur. Emisyon oranının azaltılması noktasında sürdürülebilir enerjilerin kullanımı oldukça önemlidir. Peki sürdürülebilirlik nedir? Sürdürülebilirlik, üretim ve çeşitliliğin devamını sağlayarak hayatın daimi olmasının sağlanması olarak tanımlanabilir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması yüksek verim elde edilmesini sağlar. Bu aşamada emisyonun azalmasını sağlayacak enerji üretimi yöntemleri tercih edilmelidir. Salımı azaltmak için atılabilecek önemli adımlardan bir diğeri de ormanlık alanların yok edilmesinin önüne geçilmesidir. Ayrıca fosil yakıt tüketiminin önemli bir bölümünü oluşturan ulaşımda karbon salımına neden olmayan enerjiler kullanılmalıdır.
Fabrika

En çok karbon salımı yapan ülke emisyonun dörtte birine neden olan Çin’dir. Sıralamada ikinci sırada ise ABD yer almaktadır. 27 Avrupa Birliği ülkesi de toplam salımın %7’sinin üzerinde bir kısmına yol açar. Çin, ABD ve AB ülkelerinin küresel salımı üzerindeki payları %40’ın üzerindedir. CO2 salımı yapan ülkeler sıralamasında Türkiye ise %1,05’lik oranla 16. sıradadır.

Benimsediği çevreci politikalarla günümüzde olduğu gibi sizi ve sevdiklerinizi gelecekte de olası risklere karşı koruyan Allianz, uzun yıllara dayanan tecrübesiyle fark yaratır. Ev, iş yeri, sağlık ve araç sigortaları gibi pek çok seçenek arasından kişisel ihtiyaçlarınıza uygun olanları tercih edebilir, geleceğinizi güvence altına alabilirsiniz.