İş Yeri Açmak İçin Nereye Başvurulur ve Gerekli Evraklar Nelerdir?

Kendi iş yerini açarak, işinin patronu olmayı kim istemez? Fakat kendine ait bir işyeri açabilmek için devlet tarafından zorunlu tutulan bazı evrakların çıkarılması ve bazı resmi devlet kuruluşlarına müracaat edilerek bilgilendirme yapılması gerekiyor. Aşağıdaki yazıda iş yeri açmak için yapılması gerekenler hakkında bilgileri bulabilirsin.
İş yeri

İşyeri açmak için her şeyden önce bu konu ile ilgilenen devletin resmi kurumlarına müracaat ederek bilgi vermen gerekiyor. Daha sonra ise gerekli işlemleri ve belgeleri tamamlayarak, ilgili resmi kurumlara teslim etmen isteniyor. İş yeri açma konusu ile ilgilenen yetkili devlet kurumları belediye başkanlığı, vergi dairesi, esnaf odası ya da ticaret odası oluyor.

Bahse konu kurumlara müracaat sırasında istenen vergi açılışı için evraklar, açılacak işyerinin tabi olacağı vergi dilimine göre de değişiklik gösteriyor. İş yerlerinin tabi olabileceği vergi dilimi ise şu şekilde sıralanıyor:

 • Basit usulde vergilendirme
 • Gerçek usulde vergilendirme

İşyerinin bağlı bulunacağı vergi dilimini öğrenmek için en sağlıklı yol vergi dairesine müracaat edebilir ya da bir muhasebeci ile görüşebilirsin.

İş yeri açma belgesi olmadan herhangi bir iş yeri açmak, yasal olarak mümkün olmuyor. Yani iş yeri açabilmek için resmi bir devlet kurumundan alınmış iş yeri açma belgesine ihtiyaç duyuluyor. İş yeri belgesi aynı zamanda ruhsat yerine de geçiyor.

Dükkan açmak için gerekenler nispeten zor aşamalar olarak tanımlanmıyor. İşyeri açma belgesi alabilmek için sahip olunması gereken kriterler ise şunlar:

 • 4 yıllık mesleki ve teknik lise mezunu olmak
 • Mesleki eğitim kursları içeriğinde yetkinlik kazandıktan sonra ustalık belgesi almış olmak
İş yeri

Bu belgelerden bir tanesine sahipsen, bulunduğun yerdeki ticaret odasına müracaat ederek işyeri açma belgesi alabilirsin. İş yeri açmak için gerekli belgeler ve işlemlerin tamamlanması adına ticaret odasına verilmesi gereken evraklar için aşağıdaki listeye göz atabilirsin:

 • İş yeri sahibinin nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • İş yeri sahibine ait 4 adet vesikalık fotoğraf
 • İş yeri açmak isteyen kişinin bu alanda yeterli olduğun belirten okul diplomasının aslı ve fotokopisi
 • İş yeri sahibinin fiziki ve sağlık koşullarının tıbbi açıdan uygun olduğunu belirten resmi doktor raporu
 • İş yeri açılması talebini bildiren dilekçe

Basit usulde vergi dilimine bağlı bir işletme açmak için tamamlaman gereken evraklar şunlardır:

 • İş yeri kimin üzerine açılacak ise o kişinin nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • İş yeri sahibine ait ikametgah belgesi
 • İşe başlama bildirim evrakı
 • İş yeri olarak bir mekan kiralandı ise bahse konu mekana ait kira kontratı örneği
 • İş yeri olarak kullanılması planlanan mekanın sahibi ile işyeri sahibinin aynı kişi olması halinde yani iş sahibi, iş yeri mekanı olarak kullanılacak mülkün sahibi ise, belediye tarafından onaylanmış emlak vergisine esas, mülkün vergi değerini belirten evrak (Bu sayede bahse konu mülkün emsal vergi değeri hesaplanır)
İş yeri

Basit usulde iş yeri açmak için takip edilmesi gereken basamaklar şunlardır:

 • Ustalık belgesi almak
 • İş yeri açılışını yaptıktan sonra vergi levhası almak
 • Vergi levhası ile esnaf odasına üye olmak
 • Oda sicil tasdiknamesi almak
 • Yukarıda belirtilen bütün evraklar ile birlikte belediyeye müracaat etmek.

İşyeri kimin üzerine açılacak ise o kişinin nüfus cüzdanı aslının ve fotokopisinin de tüm evraklara eklenmesi gerekiyor. Ayrıca ekstra şu belgelerin de bulunması isteniyor:

 • İş yeri sahibine ait ikametgah belgesi
 • İşe başlama bildirim evrakı
 • İş yeri olarak bir mekan kiralandı ise bahse konu mekana ait kira kontratı örneği
 • İş yeri olarak kullanılması planlanan mekanın sahibi ile işyeri sahibinin aynı kişi olması halinde yani iş sahibi, iş yeri mekanı olarak kullanılacak mülkün sahibi ise, belediye tarafından onaylanmış emlak vergisine esas, mülkün vergi değerini belirten evrak (Bu sayede bahse konu mülkün emsal vergi değeri hesaplanıyor.)

Sen de iş yeri açmak ancak başına gelebilecek tüm olumsuzluklara karşı iş yerini sigortalatmak istiyorsan, Allianz Sigorta’nın İşyeri Sigortası hizmetine başvurabilirsin. Detaylar ve sana özel poliçe şartları için Allianz Sigorta bir telefon kadar uzağında!